Followers

Google+ Followers

keshe

Friday, November 30, 2012

23:11:2012


SaLuSa – 2012. november 23.

Mike Quinsey közvetítése

Hogy a világbékét megvalósíthassátok, véget kell vetni mindenfajta háborús megmozdulásnak és ha a szükség kívánja, rendelkezünk olyan eszközökkel, amivel biztosíthatjuk, hogy ez sikeresen véghez vigyük. Az Új Korban nincs helye az ilyen alacsony rezgéstartományoknak! Időközben már könnyebb ezen a téren sikeresnek lenni, mivel a fokozódó tudatszint ahhoz vezet, hogy egyre több lélek utasítja el minden téren a háborúval kapcsolatos dolgokat. Sőt egyes ’kemény kötésű’ veteránok is készek a váltásra és felismerik a békéért való munka erényeit. Lassan átlátják, hogy a „felhívás a haza védelme érdekében” már a múlté és alattomos módon másfajta célokra sajátították ki. Ha ezek az emberek ráébrednek a valóságra, akkor az Illuminátus nagy gyorsasággal veszíti el a fegyveres erők fölötti hatalmát és irányítását. A sötétek valójában egykori mivoltukhoz képest lemerültek és elfáradtak és nincs visszaút számukra (a régi körülményekhez), mert ez nem megengedett.

Az előttetek álló jövőben nem lesz szükségetek fegyveres erőkre, mert védőrendszereitek lesznek, melyek távol tartják a hívatlan betolakodókat  a bolygótól. És itt van még a FÉNY Galaktikus Föderációja, mely a világegyetem rendőrségeként működik. Technológiáink képesek felismerni a bolygó szférájába behatolni szándékozó űrjárműveket. Ha szükséges képesek vagyunk a fénysebességnél gyorsabban ’haladni’, mivel az univerzum több szektorában találhatóak azon területek, amik a mi felelősségünkhöz tartoznak. Ezen felül az ’Ashtar-Parancsnokság’ is itt van, akik lényegében ugyanúgy dolgoznak, mint mi és nekik is meg van a sajátterületeik, melyért felelősséggel tartoznak. Mindent összefoglalva, mindegyik bolygót megfelelően védünk és a bolygók népei (tulajdonképpen) békében és szabadságban élhetnek. A Ti régi Földetek is védve volt a beavatkozástól, hogy lehetővé tegyük a szabad akaratotok kifejezését fejlődésétek folyamán, de az általános alacsony rezgések okán kénytelenek voltunk a hasonló rezgésszintű civilizációknak engedni, hogy kapcsolatot vegyenek fel veletek.

Ha túlléptek a felemelkedés előttetek álló pontján, akkor nyitottakká váltok a hasonló SZERETET- és FÉNY-rezgésszintű látogatók számára. Bennük bízhattok, és egyszerűen örömötöket lelhetitek abban, hogy megismeritek, hogyan élnek más civilizációk. Nagy dolgokat éltek át, amikor más bolygókat látogattok meg, melyek különböző nagyságúak- néha még a jelenlegi Napotoknál is nagyobbak. A legtöbb fejlett civilizáció elfogadhatónak tartja, hogy egy bolygó belsejében éljen, mivel a legtöbb bolygó üreges belülről. Ez az eset áll fenn a ti Belső Bolygótokon is, ahol a lények saját Nappal rendelkeznek, így nem is szembeötlő, hogy „odalent” vannak. Az ottani lakosok nálatok fejlettebbek és kivárják a megfelelő időpontot, hogy bemutatkozzanak nektek. Ők a ti „elődeitek”, akik Lemúria bukásával a ’Belső Földre’ menekültek. Egyesek közületek korábban már meglátogatták őket és élménybeszámolóik továbbra is hozzáférhetőek. [pl. Richard E. Byrd admirális beszámolója–ford.megj.]

Sok információ van, amit visszatartottak tőletek és ezért a felemelkedés után sok pótolnivalótok lesz. Nem kell tovább a sötétségben [tudatlanságban] tartani és valótlan dolgokkal traktálni benneteket, és ahogyan ti mondjátok: „Az igazság felszabadít.” Feltörik a benneteket fogva tartó időhurok és segíteni fogunk nektek, hogy megkülönböztethessétek az igazat a valótlantól. Ha egyes emberek még kétkedőek maradnának, vannak eszközeink, hogy bizonyossággal szolgáljunk a valósról. Nem kényszerítjük rátok az igazságot és egyesek még egy darabig ragaszkodni fognak a régi hitbeli meggyőződéseikhez. Rendelkeztek a saját ’Feljegyzések Csarnokával’, ahol az összes életciklusotok dokumentálásra került; ezért ezek nem képezhetik vita tárgyát. Visszatekintést adnak minden reinkarnációtokról és ez egyes emberek számára kijózanító gondolat lesz.

Kedvesek, higgyetek nekünk, amikor azt mondjuk, hogy az életet nem vesszük mindig véresen komolyan, hogy ne tudnánk tréfálkozni és ne lennénk örömteliek. Boldogan éljük életünket, és az egymás közötti közelség szorosabbá válik, amikor megosztjuk egymással a humor adta örömöket. Bár természetesen nem tapasztaljuk szükségletbeli hiányaitokat és aggodalmaitokat; de ti is fényt hozhattok mások napjaiba, ha egy jót nevettek velük együtt. A nevetés jelen van az egész univerzumban és minden lélek érti legbelül és értékeli a vicces helyzeteket vagy egy humoros megjegyzéseket. A nevetés jó kedvre derít és felemeli a szellem rezgésszintjét! De egy kellemes szórakozás sosem mások kárára van, mikor valakit nevetségessé tesznek. Szívetek mélyén még mindannyian ’gyermekek’ vagytok, akik azonban a felnőtté válás közepette egy bizonyos fokú tartózkodást sajátítottak el, mert már túlhaladottnak tekintenek a gyermeki viccre, szórakozásra. Lazítsatok és legyetek a bennetek rejlő gyermekké és ismerjétek fel az élet vidám oldalát!

Nem vagytok messze, hogy meglássátok az előttetek álló nagy változás első jeleit, szövetségeseink keményen dolgoznak, hogy megteremtsék a lehetőséget a mi csatlakozásunkhoz. Tisztában vagyunk a kötelességeikkel és tudjuk, hogy lelkesek a ti szolgálatotokban, hogy megadhassák az utolsó lökést a felemelkedés irányában. Mindenképpen így lesz, akkor is, ha ez azt jelentené, hogy bizonyos történések egy időre elhalasztásra kerülnek. De egyes változások fontosabbak, mint mások és figyelni fogjuk a felfedés bejelentésére utaló első jeleket. Bizonyos tekintetben nem érzitek szükségességét, hogy nekünk is részt kell vállalnunk a történésekben, de időközben létezésünk közismerté vált és tudjátok mellettetek állunk. De szükségünk van a hivatalaitok elismerésére is, hogy végre a nyilvánosság elé léphessünk nálatok. Továbbra is fenntartjuk az opciót, hogy kikényszerítsük a dolgokat; de ez a végső választási lehetőség lenne, a szükséges eljárási mód szerint. Minden tekintetben jobban szeretnénk, ha ti lennétek, akik saját igyekezetetekkel idéznétek elő a [hivatalos] felfedést. De hogy korrektek legyünk, az is ide tartozik, hogy már nagyon is gyakorta kérvényeztétek petíciókban és kérelmekben, hogy a dolgok végre ’beinduljanak’, de egy államvezető sem elég bátor ahhoz, hogy a tettek mezejére lépjen. Bár értékeljük a dolgok józan kezelését, de most eljött már az ideje felhagyni a bátortalansággal és elismerni azt, amit a lakosság javarésze már amúgy is tud. Függetlenül a történésektől egyre gyakrabban láttatjuk magunkat [hajóinkat] és örülünk nagyon, hogy képesek vagytok félelem nélkül elfogadni bennünket, ami korábban nem volt általános reakció. Érezzük, hogy készen álltok fogadásunkra és ez felgyorsítja a mi válaszunkat.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és tolmácsolom a FÉNY Galaktikus Föderációjának abbéli kívánságát, hogy Mindannyian terjesszétek a SZERETET a világban. A Szeretetből soha sem lehet túl sok és segíteni fogtok, hogy exponenciális mértékben növekedjen, mikor már szinte készen álltok a felemelkedésre. A Föld csodás látványt nyújt: a tőletek származó FÉNNYEL telített és ez azt mutatja, mennyire jól reagáltatok a hívásra, hogy összekészülődjetek a felemelkedésre. Már sok segítséget nyújtottak nektek és soha nem volt szándékolt, hogy egyedül kelljen szembenéznetek a kihívásokkal; így kell történnie, ha ráléptek a magasabb dimenziókat követő ösvényre.

Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett 


21:11:2012


SaLuSa / 2012. november 21.

Mike Quinsey közvetítése

Létezik az a mondásotok: „Az idő nem vár senkire.” és ez így igaz, mert akik még mindig „szunyókálnak”, sok dolog megértését kell még megtanulniuk. Ez a folyamat azoknál kezdődik, akik nem akarnak hinni Istenben, de ettől függetlenül Istent teszik felelőssé a világban történő dolgokért. Bárcsak felismernék, hogy Mindenkit megajándékoztak a szabad akarattal, így ti pontosan azt hoztátok létre, amit megtapasztaltok. Könnyű lenne számunkra beavatkozni, de akkor elvennénk tőletek a lehetőséget, hogy felismerjétek, milyen hatása volt a saját cselekedeteiteknek. Sokan még mindig az egyensúlyt teremtő igazságszolgáltatásról beszélnek, miközben egyik másik [ember]csoportot igyekeznek megtámadni vagy megsemmisíteni. Úgy tűnik nincsenek tudatában a ténynek, vagy nem veszik észre, hogy ezáltal újabb haragot és gyűlöletet teremtenek. Hány háború szükséges még, hogy az ember felismerje, hogy a háború nem megfelelő eszköz a béke és a tartós megállapodás eléréséhez. Olybá tűnik, egyesek egyszerűen nem tanulták meg, hogy a béke csak akkor valósul meg, ha elfogadjátok, hogy Mindannyian Egyek vagytok és harmóniában, szeretetben kellene élnetek minden élettel [teremtéssel].


Szomorúan figyeljük a nyugtalanságot és a zavargásokat Földeteken! De azt is látjuk, hogy sok helyről FÉNY sugárzik és látjuk, amint létrejön egy FÉNY-háló mindenütt a Földön. Ez a garanciátok, hogy az alacsonyabb rezgésű régiókból felemelkedtek majd és a régi valóságotok fokozatosan darabjaira hullik. Ez azt sejteti, hogy amit valaha kívántatok és még annál is több, megvalósul. A FÉNY Galaktikus Föderációja itt van, hogy biztosítsa a felemelkedési tervetek zavartalan megvalósulását és az Új Korba való belépéseteket. Ebben a folyamatban materializálódik [jön létre] a várva várt átváltozás; de számolnotok kell azzal, hogy késedelmek előfordulhatnak, mert a terv egésze rendkívül összetett. Több ezer ember játszik ebben szerepet és a tervet a „megfelelő időpontban” kell megvalósítani. Obamára úgy tekinthettek, mint „kioldógomb”, aki katalizátorként indítja be a folyamatokat, melyek nagy sebességgel gyorsulnak fel.


Örülünk, hogy láthatjuk Fénymunkásainkat, amint szembenéznek a kihívásokkal és nyíltan beszélnek tudásukról és a saját meglátásukról az előttetek álló történések kapcsán. Természetesen sokan kíváncsiak lesznek, mert érzik, valami különleges történik. Itt újabb lehetőség kínálkozik, hogy elvessétek az információ-magokat, melyek segítenek ezeknek az embereknek a valóság irányában való fokozatos felébredésben. Remélhetőleg sokan felismerik idővel az alakulóban lévő összképet, mely megvilágítja a történések lényegét. Leghőbb vágyunk, hogy a lehető legtöbb ember tudatában legyen a felemelkedés lehetőségének. Ez nem vallási történés, hanem valami, ami ennek a ciklusnak a lezárásával jár együtt, amit ti is megtapasztaltok. Az átváltozás az univerzumra kiterjedő hatással bír, és nem korlátozódik a Földre. Az emberiség számára egy csodálatos lehetőség kínálkozik, hogy az alacsonyabb rezgésszintet és a dualitást elhagyva, a magasabb rezgésszint felé mozogjon. Meg kell kérdeznünk benneteket: Szeretnétek további életciklusokat a dualitásban eltölteni, hogy megtanuljátok a vele járó leckéket? Vagy inkább örömtelien és harmóniában szeretnétek élni egy békés létezésben?


Kedvesek: Nemsokára a Föld magával viszi azokat, akik úgy döntöttek felemelkednek. Ez a döntés magasabb frekvenciájú rezgésekkel jár együtt, melyek lehetővé teszik, az újra megtalált teremtési képességetek használatát. A benneteket körülölelő SZERETET és a béke leírhatatlan lesz számotokra – a Menny a Földön valósul meg! Az egyik időszakból a másikba ugrás kellemes meglepetéseket tartogat, mert ennek a történésnek a szépsége nem hasonlítható össze semmivel, amit eddig tapasztaltatok. Könnyű lesz az élet és tágas – mentes az eddigi földi korlátoktól. A legnagyobb mértékű változás a szabadság érzésében lesz, melyet felemelkedett lényekként tapasztaltok meg. Azzal a felismerésetekkel jár kéz a kézben, mely szerint felelősségeteket minden más életformával szemben elfogadjátok, tisztelitek és e szerint cselekedtek. A bizalom is olyasvalami, amihez eddig még nem igazán szoktatok hozzá; nagyon szívmelengetőnek tartjátok majd a tudatot, hogy a magasabb rezgésszinteken nincsenek olyan lények, akik rossz szándékkal lennének irántatok vagy ne lennének őszinték. Mert azon a szinten létezik egyes egyedül az igazság és ennél kevesebbnek nincs helye.


Egy hosszú utazás van a hátatok mögött, hogy a mai időponthoz eljuthassatok, célotok folyamatosan az volt, hogy egyéni rezgésszinteteket megemeljétek, hogy felkészüljetek a felemelkedésre. Sokan közületek már tapasztalják az új tudati szintet és ez az állapot egyre tovább és egyre gyorsabban fokozódni fog. FÉNY-etek is egyre fokozódik [tágul] és egyre több emberhez ér el, hiszen egyre jobban „kinyújtózik”, így segítve azok teljes felébredését, akik már „mocorognak”. Minden lélek megkapja a megfelelő segítséget, legyen ez az élettervébe beépítve [tapasztalatokon keresztül] vagy más módon, mely világossá teszi számára, hogy egy nagy lehetőség kínálkozik a felemelkedésre. Ezt már eonokkla korábban elmondták nektek tanítómestereitek (és most rajtatok múlik, hogyan reagáltok).- Mint csoportlélek addig nem vagytok teljes létszámban, míg minden egyes individuális lélek fel nem emelkedett.


Tartsátok szem előtt, hogy minden lélek saját útját járja, mert maga választotta, hogyan zárja le tapasztalatait ebben a dualitásciklusban. Nem tudhatjátok, hogy más lelkek milyen okból kifolyólag választották bizonyos tapasztalatok megismerését, még ha az szemetekben semmi örömre nem ad okot. Ezek most olyan idők, mikor még tisztázni kell fennmaradó karmátokat és sok lélek számára ezek nehéz idők, telis-tele vizsgákkal. Normális esetben a saját tempótokban haladhattok, de a felemelkedés ténye miatt, már nincs sok idő hátra. Megváltoztathatjátok az életterveteket, de ezzel nem tennétek jót magatokkal, mert elveszítenétek a lehetőséget most felemelkedni. Mégis, a szabad akarat elsőbbséget élvez és a végső döntés a tiétek. Korábban elhitették veletek, hogy nincs ezen a téren választási lehetőségetek, mert azokat mások hozzák meg helyettetek. De most felismeritek, hogy ez valótlan állítás volt és igenis van hatalmatok saját jövőtök megteremtéséhez. Valójában senkitől nem függtök és nincs szükségetek mások tanácsait vagy utasításait követni. Legyen az jelen pillanatában bármilyen segítőkész, senki nem tudhatja nálatok jobban, mik a ti valódi szükségleteitek. Legyetek őszinték önmagatokkal és kövessétek megérzéseiteket, melyek nem fognak félrevezetni benneteket!


Oly sok csodálatos lehetőség vár rátok, melyek az Arany Korba vezetnek el benneteket. Mindennek a tökéletessége ámulatba ejt benneteket és ezeken az energiákon keresztül, melyek körül ölelnek benneteket, éreztetik minden létező [élet] egységét. El tudjátok képzelni annak a lehetőségét, hogy Istennel beszéljetek? Igen, Isten csupán karnyújtásnyira van tőletek! Egyszerűen csak azt tanították nektek, hogy másokra van szükségetek, hogy elérjétek Istent. Istennek minden lélekhez van kapcsolata és hogyan lehetne ez másként, hisz mindannyian ’Isteni szikrák’ vagytok.


SaLuSa vagyok a Szíriuszról és a szabad gondolkodásra bátorítalak benneteket, hogy felgyorsíthassátok az evolúciótokat. Áldásomat küldöm a jövőtökre!


Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey


Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett - http://kristalyhang.wordpress.com/


Wednesday, November 28, 2012

2012.11.23.


SaLuSa – 2012. november 23.
Mike Quinsey közvetítése

Hogy a világbékét megvalósíthassátok, véget kell vetni mindenfajta háborús megmozdulásnak és ha a szükség kívánja, rendelkezünk olyan eszközökkel, amivel biztosíthatjuk, hogy ez sikeresen véghez vigyük. Az Új Korban nincs helye az ilyen alacsony rezgéstartományoknak! Időközben már könnyebb ezen a téren sikeresnek lenni, mivel a fokozódó tudatszint ahhoz vezet, hogy egyre több lélek utasítja el minden téren a háborúval kapcsolatos dolgokat. Sőt egyes ’kemény kötésű’ veteránok is készek a váltásra és felismerik a békéért való munka erényeit. Lassan átlátják, hogy a „felhívás a haza védelme érdekében” már a múlté és alattomos módon másfajta célokra sajátították ki. Ha ezek az emberek ráébrednek a valóságra, akkor az Illuminátus nagy gyorsasággal veszíti el a fegyveres erők fölötti hatalmát és irányítását. A sötétek valójában egykori mivoltukhoz képest lemerültek és elfáradtak és nincs visszaút számukra (a régi körülményekhez), mert ez nem megengedett.

Az előttetek álló jövőben nem lesz szükségetek fegyveres erőkre, mert védőrendszereitek lesznek, melyek távol tartják a hívatlan betolakodókat  a bolygótól. És itt van még a FÉNY Galaktikus Föderációja, mely a világegyetem rendőrségeként működik. Technológiáink képesek felismerni a bolygó szférájába behatolni szándékozó űrjárműveket. Ha szükséges képesek vagyunk a fénysebességnél gyorsabban ’haladni’, mivel az univerzum több szektorában találhatóak azon területek, amik a mi felelősségünkhöz tartoznak. Ezen felül az ’Ashtar-Parancsnokság’ is itt van, akik lényegében ugyanúgy dolgoznak, mint mi és nekik is meg van a sajátterületeik, melyért felelősséggel tartoznak. Mindent összefoglalva, mindegyik bolygót megfelelően védünk és a bolygók népei (tulajdonképpen) békében és szabadságban élhetnek. A Ti régi Földetek is védve volt a beavatkozástól, hogy lehetővé tegyük a szabad akaratotok kifejezését fejlődésétek folyamán, de az általános alacsony rezgések okán kénytelenek voltunk a hasonló rezgésszintű civilizációknak engedni, hogy kapcsolatot vegyenek fel veletek.

Ha túlléptek a felemelkedés előttetek álló pontján, akkor nyitottakká váltok a hasonló SZERETET- és FÉNY-rezgésszintű látogatók számára. Bennük bízhattok, és egyszerűen örömötöket lelhetitek abban, hogy megismeritek, hogyan élnek más civilizációk. Nagy dolgokat éltek át, amikor más bolygókat látogattok meg, melyek különböző nagyságúak- néha még a jelenlegi Napotoknál is nagyobbak. A legtöbb fejlett civilizáció elfogadhatónak tartja, hogy egy bolygó belsejében éljen, mivel a legtöbb bolygó üreges belülről. Ez az eset áll fenn a ti Belső Bolygótokon is, ahol a lények saját Nappal rendelkeznek, így nem is szembeötlő, hogy „odalent” vannak. Az ottani lakosok nálatok fejlettebbek és kivárják a megfelelő időpontot, hogy bemutatkozzanak nektek. Ők a ti „elődeitek”, akik Lemúria bukásával a ’Belső Földre’ menekültek. Egyesek közületek korábban már meglátogatták őket és élménybeszámolóik továbbra is hozzáférhetőek. [pl. Richard E. Byrd admirális beszámolója–ford.megj.]

Sok információ van, amit visszatartottak tőletek és ezért a felemelkedés után sok pótolnivalótok lesz. Nem kell tovább a sötétségben [tudatlanságban] tartani és valótlan dolgokkal traktálni benneteket, és ahogyan ti mondjátok: „Az igazság felszabadít.” Feltörik a benneteket fogva tartó időhurok és segíteni fogunk nektek, hogy megkülönböztethessétek az igazat a valótlantól. Ha egyes emberek még kétkedőek maradnának, vannak eszközeink, hogy bizonyossággal szolgáljunk a valósról. Nem kényszerítjük rátok az igazságot és egyesek még egy darabig ragaszkodni fognak a régi hitbeli meggyőződéseikhez. Rendelkeztek a saját ’Feljegyzések Csarnokával’, ahol az összes életciklusotok dokumentálásra került; ezért ezek nem képezhetik vita tárgyát. Visszatekintést adnak minden reinkarnációtokról és ez egyes emberek számára kijózanító gondolat lesz.

Kedvesek, higgyetek nekünk, amikor azt mondjuk, hogy az életet nem vesszük mindig véresen komolyan, hogy ne tudnánk tréfálkozni és ne lennénk örömteliek. Boldogan éljük életünket, és az egymás közötti közelség szorosabbá válik, amikor megosztjuk egymással a humor adta örömöket. Bár természetesen nem tapasztaljuk szükségletbeli hiányaitokat és aggodalmaitokat; de ti is fényt hozhattok mások napjaiba, ha egy jót nevettek velük együtt. A nevetés jelen van az egész univerzumban és minden lélek érti legbelül és értékeli a vicces helyzeteket vagy egy humoros megjegyzéseket. A nevetés jó kedvre derít és felemeli a szellem rezgésszintjét! De egy kellemes szórakozás sosem mások kárára van, mikor valakit nevetségessé tesznek. Szívetek mélyén még mindannyian ’gyermekek’ vagytok, akik azonban a felnőtté válás közepette egy bizonyos fokú tartózkodást sajátítottak el, mert már túlhaladottnak tekintenek a gyermeki viccre, szórakozásra. Lazítsatok és legyetek a bennetek rejlő gyermekké és ismerjétek fel az élet vidám oldalát!

Nem vagytok messze, hogy meglássátok az előttetek álló nagy változás első jeleit, szövetségeseink keményen dolgoznak, hogy megteremtsék a lehetőséget a mi csatlakozásunkhoz. Tisztában vagyunk a kötelességeikkel és tudjuk, hogy lelkesek a ti szolgálatotokban, hogy megadhassák az utolsó lökést a felemelkedés irányában. Mindenképpen így lesz, akkor is, ha ez azt jelentené, hogy bizonyos történések egy időre elhalasztásra kerülnek. De egyes változások fontosabbak, mint mások és figyelni fogjuk a felfedés bejelentésére utaló első jeleket. Bizonyos tekintetben nem érzitek szükségességét, hogy nekünk is részt kell vállalnunk a történésekben, de időközben létezésünk közismerté vált és tudjátok mellettetek állunk. De szükségünk van a hivatalaitok elismerésére is, hogy végre a nyilvánosság elé léphessünk nálatok. Továbbra is fenntartjuk az opciót, hogy kikényszerítsük a dolgokat; de ez a végső választási lehetőség lenne, a szükséges eljárási mód szerint. Minden tekintetben jobban szeretnénk, ha ti lennétek, akik saját igyekezetetekkel idéznétek elő a [hivatalos] felfedést. De hogy korrektek legyünk, az is ide tartozik, hogy már nagyon is gyakorta kérvényeztétek petíciókban és kérelmekben, hogy a dolgok végre ’beinduljanak’, de egy államvezető sem elég bátor ahhoz, hogy a tettek mezejére lépjen. Bár értékeljük a dolgok józan kezelését, de most eljött már az ideje felhagyni a bátortalansággal és elismerni azt, amit a lakosság javarésze már amúgy is tud. Függetlenül a történésektől egyre gyakrabban láttatjuk magunkat [hajóinkat] és örülünk nagyon, hogy képesek vagytok félelem nélkül elfogadni bennünket, ami korábban nem volt általános reakció. Érezzük, hogy készen álltok fogadásunkra és ez felgyorsítja a mi válaszunkat.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és tolmácsolom a FÉNY Galaktikus Föderációjának abbéli kívánságát, hogy Mindannyian terjesszétek a SZERETET a világban. A Szeretetből soha sem lehet túl sok és segíteni fogtok, hogy exponenciális mértékben növekedjen, mikor már szinte készen álltok a felemelkedésre. A Föld csodás látványt nyújt: a tőletek származó FÉNNYEL telített és ez azt mutatja, mennyire jól reagáltatok a hívásra, hogy összekészülődjetek a felemelkedésre. Már sok segítséget nyújtottak nektek és soha nem volt szándékolt, hogy egyedül kelljen szembenéznetek a kihívásokkal; így kell történnie, ha ráléptek a magasabb dimenziókat követő ösvényre.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett


Tuesday, November 27, 2012

2012.11.21.

SaLuSa / 2012. november 21.
Mike Quinsey közvetítése

Létezik az a mondásotok: „Az idő nem vár senkire.” és ez így igaz, mert akik még mindig „szunyókálnak”, sok dolog megértését kell még megtanulniuk. Ez a folyamat azoknál kezdődik, akik nem akarnak hinni Istenben, de ettől függetlenül Istent teszik felelőssé a világban történő dolgokért. Bárcsak felismernék, hogy Mindenkit megajándékoztak a szabad akarattal, így ti pontosan azt hoztátok létre, amit megtapasztaltok. Könnyű lenne számunkra beavatkozni, de akkor elvennénk tőletek a lehetőséget, hogy felismerjétek, milyen hatása volt a saját cselekedeteiteknek. Sokan még mindig az egyensúlyt teremtő igazságszolgáltatásról beszélnek, miközben egyik másik [ember]csoportot igyekeznek megtámadni vagy megsemmisíteni. Úgy tűnik nincsenek tudatában a ténynek, vagy nem veszik észre, hogy ezáltal újabb haragot és gyűlöletet teremtenek. Hány háború szükséges még, hogy az ember felismerje, hogy a háború nem megfelelő eszköz a béke és a tartós megállapodás eléréséhez. Olybá tűnik, egyesek egyszerűen nem tanulták meg, hogy a béke csak akkor valósul meg, ha elfogadjátok, hogy Mindannyian Egyek vagytok és harmóniában, szeretetben kellene élnetek minden élettel [teremtéssel].

Szomorúan figyeljük a nyugtalanságot és a zavargásokat Földeteken! De azt is látjuk, hogy sok helyről FÉNY sugárzik és látjuk, amint létrejön egy FÉNY-háló mindenütt a Földön. Ez a garanciátok, hogy az alacsonyabb rezgésű régiókból felemelkedtek majd és a régi valóságotok fokozatosan darabjaira hullik. Ez azt sejteti, hogy amit valaha kívántatok és még annál is több, megvalósul. A FÉNY Galaktikus Föderációja itt van, hogy biztosítsa a felemelkedési tervetek zavartalan megvalósulását és az Új Korba való belépéseteket. Ebben a folyamatban materializálódik [jön létre] a várva várt átváltozás; de számolnotok kell azzal, hogy késedelmek előfordulhatnak, mert a terv egésze rendkívül összetett. Több ezer ember játszik ebben szerepet és a tervet a „megfelelő időpontban” kell megvalósítani. Obamára úgy tekinthettek, mint „kioldógomb”, aki katalizátorként indítja be a folyamatokat, melyek nagy sebességgel gyorsulnak fel.

Örülünk, hogy láthatjuk Fénymunkásainkat, amint szembenéznek a kihívásokkal és nyíltan beszélnek tudásukról és a saját meglátásukról az előttetek álló történések kapcsán. Természetesen sokan kíváncsiak lesznek, mert érzik, valami különleges történik. Itt újabb lehetőség kínálkozik, hogy elvessétek az információ-magokat, melyek segítenek ezeknek az embereknek a valóság irányában való fokozatos felébredésben. Remélhetőleg sokan felismerik idővel az alakulóban lévő összképet, mely megvilágítja a történések lényegét. Leghőbb vágyunk, hogy a lehető legtöbb ember tudatában legyen a felemelkedés lehetőségének. Ez nem vallási történés, hanem valami, ami ennek a ciklusnak a lezárásával jár együtt, amit ti is megtapasztaltok. Az átváltozás az univerzumra kiterjedő hatással bír, és nem korlátozódik a Földre. Az emberiség számára egy csodálatos lehetőség kínálkozik, hogy az alacsonyabb rezgésszintet és a dualitást elhagyva, a magasabb rezgésszint felé mozogjon. Meg kell kérdeznünk benneteket: Szeretnétek további életciklusokat a dualitásban eltölteni, hogy megtanuljátok a vele járó leckéket? Vagy inkább örömtelien és harmóniában szeretnétek élni egy békés létezésben?

Kedvesek: Nemsokára a Föld magával viszi azokat, akik úgy döntöttek felemelkednek. Ez a döntés magasabb frekvenciájú rezgésekkel jár együtt, melyek lehetővé teszik, az újra megtalált teremtési képességetek használatát. A benneteket körülölelő SZERETET és a béke leírhatatlan lesz számotokra – a Menny a Földön valósul meg! Az egyik időszakból a másikba ugrás kellemes meglepetéseket tartogat, mert ennek a történésnek a szépsége nem hasonlítható össze semmivel, amit eddig tapasztaltatok. Könnyű lesz az élet és tágas – mentes az eddigi földi korlátoktól. A legnagyobb mértékű változás a szabadság érzésében lesz, melyet felemelkedett lényekként tapasztaltok meg. Azzal a felismerésetekkel jár kéz a kézben, mely szerint felelősségeteket minden más életformával szemben elfogadjátok, tisztelitek és e szerint cselekedtek. A bizalom is olyasvalami, amihez eddig még nem igazán szoktatok hozzá; nagyon szívmelengetőnek tartjátok majd a tudatot, hogy a magasabb rezgésszinteken nincsenek olyan lények, akik rossz szándékkal lennének irántatok vagy ne lennének őszinték. Mert azon a szinten létezik egyes egyedül az igazság és ennél kevesebbnek nincs helye.

Egy hosszú utazás van a hátatok mögött, hogy a mai időponthoz eljuthassatok, célotok folyamatosan az volt, hogy egyéni rezgésszinteteket megemeljétek, hogy felkészüljetek a felemelkedésre. Sokan közületek már tapasztalják az új tudati szintet és ez az állapot egyre tovább és egyre gyorsabban fokozódni fog. FÉNY-etek is egyre fokozódik [tágul] és egyre több emberhez ér el, hiszen egyre jobban „kinyújtózik”, így segítve azok teljes felébredését, akik már „mocorognak”. Minden lélek megkapja a megfelelő segítséget, legyen ez az élettervébe beépítve [tapasztalatokon keresztül] vagy más módon, mely világossá teszi számára, hogy egy nagy lehetőség kínálkozik a felemelkedésre. Ezt már eonokkla korábban elmondták nektek tanítómestereitek (és most rajtatok múlik, hogyan reagáltok).- Mint csoportlélek addig nem vagytok teljes létszámban, míg minden egyes individuális lélek fel nem emelkedett.

Tartsátok szem előtt, hogy minden lélek saját útját járja, mert maga választotta, hogyan zárja le tapasztalatait ebben a dualitásciklusban. Nem tudhatjátok, hogy más lelkek milyen okból kifolyólag választották bizonyos tapasztalatok megismerését, még ha az szemetekben semmi örömre nem ad okot. Ezek most olyan idők, mikor még tisztázni kell fennmaradó karmátokat és sok lélek számára ezek nehéz idők, telis-tele vizsgákkal. Normális esetben a saját tempótokban haladhattok, de a felemelkedés ténye miatt, már nincs sok idő hátra. Megváltoztathatjátok az életterveteket, de ezzel nem tennétek jót magatokkal, mert elveszítenétek a lehetőséget most felemelkedni. Mégis, a szabad akarat elsőbbséget élvez és a végső döntés a tiétek. Korábban elhitették veletek, hogy nincs ezen a téren választási lehetőségetek, mert azokat mások hozzák meg helyettetek. De most felismeritek, hogy ez valótlan állítás volt és igenis van hatalmatok saját jövőtök megteremtéséhez. Valójában senkitől nem függtök és nincs szükségetek mások tanácsait vagy utasításait követni. Legyen az jelen pillanatában bármilyen segítőkész, senki nem tudhatja nálatok jobban, mik a ti valódi szükségleteitek. Legyetek őszinték önmagatokkal és kövessétek megérzéseiteket, melyek nem fognak félrevezetni benneteket!

Oly sok csodálatos lehetőség vár rátok, melyek az Arany Korba vezetnek el benneteket. Mindennek a tökéletessége ámulatba ejt benneteket és ezeken az energiákon keresztül, melyek körül ölelnek benneteket, éreztetik minden létező [élet] egységét. El tudjátok képzelni annak a lehetőségét, hogy Istennel beszéljetek? Igen, Isten csupán karnyújtásnyira van tőletek! Egyszerűen csak azt tanították nektek, hogy másokra van szükségetek, hogy elérjétek Istent. Istennek minden lélekhez van kapcsolata és hogyan lehetne ez másként, hisz mindannyian ’Isteni szikrák’ vagytok.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról és a szabad gondolkodásra bátorítalak benneteket, hogy felgyorsíthassátok az evolúciótokat. Áldásomat küldöm a jövőtökre!
Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey
Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Friday, November 23, 2012

2012.11.19.

SaLuSa - 2012-november 19.
Mike Quinsey közvetítése–

Ha arra gondoltok, hogy miután már több éve készültök a felemelkedésre, most elérkezett az idő, amiről eddig csak ’álmodtatok’, hirtelen elég közel áll előttetek, hogy megérezzétek, milyen megtapasztalni a magasabb szintű energiákat. Amint ezzel megismerkedtek, már nem tudjátok elfelejteni, mert ez egy eksztatikus örömérzet és boldogság, a béke és az elégedettség érzése. Képzeljétek el, milyen lesz majd, ha egyik napról a másikra egy ilyen örömteli állapotban találjátok magatokat, megszabadulva az alacsonyrendű érzelmektől. Ez a ti valódi életmódotok és ez az oka, amiért egyesek köztetek készen állnak a dualitás elhagyására. Sokan közületek már rég úgy érezték, hogy valami hiányzik az életükből és most rájöttetek, mi az.
Tisztában vagyunk vele, hogy ez az átváltozás egyes embereknél, akiknek fogalmuk sincs mivel állnak szemben, hirtelen jön. De mégis képesek lesznek felébredni, ha az energiák felrázzák őket és tudatuk átformálódik. A kérdés ekkor az, hogy képesek-e a fejlődésüket akadályozó alacsonyszintű energiákat lerázni magukról. Egyesektől ez az átmenet sokat kíván, mert az eddigi mindennapjaik során a régi energiára hagyatkoztak. Nem könnyű elmagyarázni, hogy az előrelépéseket csak akkor tudjátok megtenni, ha tovább fejlődtök [felfelé], de erre mindig emlékeztetni fogunk benneteket. A szó gyakran nem megfelelő eszköz, hogy leírjunk vele egy életet, ami a harmónián és az egyensúlyon alapszik, olyan dolgok ezek, melyet a magasabb energiák hoznak el nektek. Mindez az általatok SZERETET-nek nevezett energiával áll kapcsolatban, mely áthatja az egész világegyetemet és Minden Létező Esszenciáját képezi.
Fokozatosan világossá tettük számotokra, ha a magasabb dimenziókban foglaljátok el a helyeteket, ez teljességében másfajta életminőség, ami sokkal megfelelőbb az eddig tapasztaltaknál. Olyan mértékű a különbség, hogy csodálkoztok, hogyan sikerült az ilyenfajta alacsony rezgésszintet egyáltalán kibírnotok. Ez mind az elpusztíthatatlanságotoknak és az eltökéltségeteknek köszönhető, hogy sikeresen vettétek az elétek gördült akadályokat. A gond az volt, hogy elhitették veletek: amit tapasztaltok, az teljességében ’normális’ élet, illetve ellehetetlenítették életetek könnyebbé tételét. A sötét erők folyamatosan a rászorultság állapotában tartottak benneteket és következésképp képessé váltak egyfajta szolgasorban tartani, hiszen minden dologban ezektől a személyektől függtetek. De a folyamatosan emelkedő tudatszinteteknek köszönhetően ráébredtetek, hogy kihasználnak benneteket és elkezdtetek a szabadságotokért harcolni.
Relatív rövid időn belül, összehasonlítva azzal a hosszú idővel, amit a dualitásban töltöttetek ráleltetek a saját hangotokra, az eltökéltségetekre, a szuverenitásotok visszakövetelésére. Természetesen a ’fátyol túlsó oldaláról’ is hatalmas segítséget kaptatok, de ezt ti vonzottátok magatokhoz, az előttetek álló feladatokhoz való pozitív hozzáállásotokkal. Ehhez hozzájárul a tény, hogy már létezett a felemelkedésetek terve. Más időszakokban is a segítségetekre volt a Galaktikus Föderáció, különösen az elmúlt 100 évben. De annak ellenére, hogy elrendeltetett a jövőbeli sikeretek, olyan volt ennek átélése számotokra, mintha nem lettetek volna tudatában ennek [sikereteknek]. És valóban olyan remek sikereket értetek el, hogy enyhítettétek az esetleges traumatikus kimenetelű évet. Így több jóslat dugába dőlt, mert saját rezgésszinteteket egy olyan pontig emeltétek fel, ahol az ilyenfajta jóslatok érvényüket vesztették. Egy olyan évben, ahol lényegében több szeizmikus mozgást is lehetett volna tapasztalni, a földrengések nem voltak semmilyen módon kirívóak.
Lényegetekben Galaktikus Lények vagytok és nemsokára úgy élitek életeteket, mint mi, a teremtés minden kényelmével, amit ti is igénybe vesztek majd. Jelenleg sok időt vagytok úton és csoda, hogy a szükséges elintézendő [földi] dolgokra marad időtök. Ez egy fontos terület, melynek gördülékennyé tételéhez fel vagyunk vértezve. A változások nem egy éjszaka alatt mennek végbe; de elsődleges szempont benneteket még mobilisabbá tenni, hogy könnyebben teljenek a mindennapok. Léteznek fejlett szállítási technológiák, melyekkel különböző szükségleteitek lefedése megoldható – a napi személyes kirándulásoktól a Földet elhagyó űrjárművekkel történő más bolygókra való utazásig. A földfelszíni utazásokhoz egy számítógépes rendszer lesz segítségetekre, mely teljesen automatizáltan működik és nem [élő] személy irányítja. Fölösleges mondanunk, hogy teljesen ’kipufogógáz’ és égési termék mentesek, mivel szabad energiával működnek.
Már sok fejlesztés létezik a Földön, mely a szabad energiahasználaton alapszik; de további fejlesztésüket megakadályozták, hogy megvédjék és fenntartsák azokat a vállalatokat, melyek ’hátrányt’ szenvedtek volna miattuk. De nem lehet a fejlődést végtelenül visszatartani, hiszen nagy gyorsasággal haladtok az Új Kor felé. És akkor megtapasztaljátok majd, hogy fokozatosan egyre több szabadidőtök lesz, lesz időtök magatokra és más érdeklődési körökre is. A munka, mint azt eddig ismertétek, nem állít olyan követelmények elé, mint korábban és a magasan fejlett technológia által alig lesz valami, amit emberi erő működtetne. A ’szórakozás’ területe is megváltozik és nem összpontosul olyan játékokra vagy filmekre, melyek a háborút vagy más negatív cselekményeket istenítenek. A magasabb dimenziókban nincs helye az alacsonyabb rezgéseknek.
Számos izgalmas és tudásszomjat csillapító kirándulásban lesz részetek a naprendszereteket és Földeteket kutatva. És a tény, hogy az időben előre és hátra is mozoghattok, sokak érdeklődését felkelti, különösen azokét, akik kedvelik a történelmet és a régészetet. Minden univerzumban tett utazás nagy kaland lesz és nem lesz hiány a lehetőségekben, hogy tudásotokat bővítsétek. Spirituális növekedésetek nem szenved hátrányt, de lényegében lassabb mederben folyik, mint jelenleg, a dualitásban tartózkodva. A mi meglátásunk szerint, a ’FÉNY harcosai’ vagytok, akik az egykori Lemúria és Atlantisz sajnálatos elsüllyedése után nagy sikert aratnak a sötét erők felett. A megfelelő leckéket jól sajátítottátok el a kihívásokkal teli, nehezen elviselhető helyzetekben. Ez minden majdnem teljesen a múlté. Földanya pedig készülődik, hogy veletek együtt felemelkedjen, hogy megtapasztalhassátok az ÚJ Földet, amivé lesz.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról és egy vagyok a sok közül, aki fejlődéseteket az évek során beható figyelemmel kísértem. Most, hogy ilyen közel álltok a felemelkedéshez, mi is lassacskán izgatottá válunk. A késedelmek ellenére a türelmetek csodálatos és a hosszú várakozásnak lassan vége szakad. Szeretünk benneteket azért, amik vagytok: Isteni lények, akik önvalójukat a SZERTET-en és a FÉNY-en keresztül sugározzák a világba.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey
Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Thursday, November 22, 2012

2012.11.16.

SaLuSa – 2012. november 16.
Mike Quinsey közvetítése –

Felívelő görbét mutat a FÉNY mennyisége a Földön és ez nektek és odaadásotoknak köszönhető, mert sokban járultatok hozzá. Egyesek számára még túl hatalmasnak és összezavarónak tűnhetnek az energiák. De ha megértik, mi is történik valójában, képesek lesznek ennek az energiafolyamnak a sodrásával egy magasabb tudatszint megtapasztalása felé haladni. Máskülönben anélkül érzékelhetik a változást, hogy képesek lennének az elkövetkező történések nyomára bukkanni. Történjen bármi: legyetek biztosak, hogy ezek az egyének is, mint Mindenki más magával visz valami pozitívumot. Mint azt már sokszor említettük: Minden tapasztalat értékes a további fejlődésetek számára!

A kevésbé kedvelt emlékek idővel elhalványodnak a tudat ’hátsó sarkában’
és végül feledésbe merülnek. Gyakran az átélt fájdalmak és gondok tartják ’életben’ ezeket az emlékeket, de nemsokára a magasabb rezgéstartományban tartózkodva, felhagytok az emlékek tudatba való hívásával. A SZERETET energiái a létező legerőteljesebbek és „csodát” tehetnek, mint azt majd megtapasztaljátok, különösen a gyógyítás területén,- ami iránt közületek sokan nagy érdeklődést mutatnak. A felemelkedés után a teremtés és a gyógyítás képessége kiteljesedik és ezzel egy időben segítséget kaptok a FÉNY városából, Sedonából. Ez a város ezrek „Mekkája” lesz, akik gyógyírra lelnek érzelmeik, szellemük és lelkük számára. Valójában több millió embernek van gyógyításra vagy segítségre szüksége valamilyen formában és ezért a másik 12 fényváros is hamarosan megalakul. Ne aggódjatok azon, hogy szükségleteitek felett elsiklana a figyelem, mert Mindannyitokat jól ismerünk és senki nem lesz megkülönböztetve.

A tudatszint emelkedése megfigyelhető és ez a tendencia hihetetlen mértékben folytatódik tovább. Ezt szívesen látjuk, mert egyre több szív és elme nyílik meg a történések érzékeléséhez; annak ellenére, hogy egyéni lelkek vagytok, részét képezitek a kollektív-tudatnak is. Egyelőre még nem látjuk, hogy elérnétek a döntő többséget, de tudjuk, a fokozódó [energia]emelkedés annak a jele, hogy már közel vagytok hozzá. Nem a lelkek számáról beszélünk, akik ebben érintettek, hanem azoknak az energiaszintjükről és energiaminőségéről beszélünk, akik közel állnak a felemelkedéshez. Ha egyes lelkek készen állnak, nincs semmi, ami megakadályozhatná őket a december 21-e előtti felemelkedésben. A többség köztetek már elérte a készenléti állapotot, hogy Földanyával együtt emelkedjen fel. És ez milyen csodás élmény lesz! Sok lélek vágyik rá, hogy ezen a módon élhesse át a felemelkedést; így Kedvesek, kivételezettként tekinthettek magatokra, mert azok közé tartoztok, akiket kiválasztottak a részvételhez.

Egyeseknek köztetek az az érzése, hogy egy transzállapotban vannak és lábuk nem érintkezik a talajjal. Ez az érzés majd elmúlik, amint megszokjátok a magasabb rezgésszintet. Ez a folyamat egy még erőteljesebb Fénylényt eredményez, aki más lelkeknek is segít a felemelkedésben. Csodálatos dolog egy ilyen erős energiacserét megfigyelni és bátorítunk benneteket, legyetek nyíltak azokkal az emberekkel, akikkel összesodor a sors. Egy mosoly vagy egy melegszívű üdvözlés elegendő, hogy egy másik lélek szívét megnyissuk és egy kézfogás vagy egy ölelés egy erőteljes energiacserét eredményezhet. Itt az idő, hogy mindenütt felismerjétek a FÉNY-t és a kulisszák mögé pillantsatok. Egyesekben felmerül a kérdés: „Mit tehetek én, hogy sugározzam a FÉNY-t?” és az imént felsoroltak szerint, néhány ilyen nagyon egyszerű, mindennapi dolgot bárki megtehet.

Egy további hasznos gyakorlat, amivel szintén lehet sugározni a FÉNY-t az a meggyőződéseitek őszinte tolmácsolása, anélkül, hogy bárkit is lerohanjatok vele; különben az illető egyszerűen ’kikapcsol’. Vessétek el a magokat, ami a növekvő tudatot eredményezi, mert amint a változások bekövetkeznek, egyesek gondolatmenetében sok megválaszolatlan kérdés merül fel. A ’most’ és a felemelkedés közti időszakban igyekezni fogunk további információs csatornákat megnyitni számotokra, mert szeretnénk elkerülni, hogy hamis információkat ’igazságként’ hirdessenek. Ezért továbbra is tartsátok nyitva a szemeteket, de mindenki, aki valamilyen szinten már haladónak számít, elegendő intuícióval rendelkezik, hogy tisztában legyen vele, milyen információt fogadhat el. Sok döntésben használjátok már a megérzéseteket és ez a legjobb út, ha ezekben a fontos időkben előbbre szeretnétek jutni.

Szeretnénk, ha elkezdenétek a jövőtökre és arra összpontosítani, amit az tartogat számotokra, ahelyett, hogy a 3. dimenzió változásaira és forgatagára koncentráltok. Természetesen sokak számára kényelmetlen időszak lesz ez, nem is beszélve azokról, akik egyáltalán nem tudják követni a történéseket. Bárhogy is tekintetek a dolgokra: csak kevés idő maradt és ezért csak rövid ideig kell kitartani a kevésbé üdvös dolgokban. Próbáljátok ezt azzal kompenzálni, hogy minimálisra csökkentitek a figyelmeteket ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Gondoljatok az ’Új Kor’-ra,- és gondoljatok a jótéteményekre, amiket magával hoz: a nyomástól, a dualitástól való megszabadulást. Az lebegjen a szemetek előtt, hogy ez az utolsó időszak, amikor a 3. dimenziót ’szolgáljátok’ és a jövőben nem kell számolnotok a halállal vagy nem kell megtapasztalnotok azt. Ti magatok döntötök afelől, merre vezessen tovább az út, mikor váltotok testet és mikor akartok a következő létezésbe átmenni, ami szintén döntéseteket tükrözi.

Valamikor rájöttök, hogy azt az életet élitek, melyben a bőség és a gazdagság uralkodik és mindez szabadon áll mindenki rendelkezésére, így a pénz szükségtelenné válik. A mostani dimenziótok tapasztalatai alapján egy dolgot nehéz lesz megértenetek, ez pedig az, hogy minden időtökkel ti magatok rendelkeztek. De ne gondolkodjatok abban az irányban, hogy nem lesz elég tennivaló, mert ebben a témában a magasabb dimenzióban sokkal több lehetőség áll rendelkezésetekre, mint a Földön. Gondolkodásmenetetekben erőteljes gondolatként jelen lehet a mások szolgálatára való igény és sok ilyen beállítottságú csoport és szervezet létezik. Az univerzum óriási és telis-tele milliónyi galaxissal, olyan civilizációkkal egyetemben, melyek tiétekhez hasonlók és segítségre van szükségük. És otthonotok ’közelebbi’ szomszédságában, saját galaxisotokon belül is sok hasonló civilizáció él, mint a tiétek.

Biztos vagyok benne, hogy pompásnak találjátok majd a testhez simuló űrruháinkait, melyeket a gondolataink erejével „veszünk fel”. Ha pedig struktúrája (vagy az ’anyaga’ ahogy ti neveznétek) koszolódna vagy sérülne, akkor ez a struktúra saját ’tudatával’ képes megtisztulni, ill. képes kijavítani a sérülést. Sok minden van oly módon létre hozva, hogy részünkről nem igényel figyelmet. Valójában az organikus számítógépeink is úgy vannak programozva, hogy teljes mértékben önállóan működnek, sőt még magasabb tudatszinttel rendelkeznek, mint mi magunk. Ide jut az ember 1000 év után a magasabb dimenziókban. Higgyétek el, amikor azt mondjuk, hogy minden felemelkedéssel kapcsolatos dolgot képesek vagyunk biztos kézben tartani. Minden terv szerint halad előre és a felemelkedés után is folytatódik, mivel az új energiákból profitálni fogtok. Kiemeltük az elsőbbséget élvező dolgokat és e szerint cselekszünk, anélkül, hogy egyáltalán időt vett volna igénybe.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és Mindannyitokat SZERETET- tel üdvözöllek.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett


Monday, November 19, 2012

2012.11.14.

 
SaLuSa – 2012. november 14.
Mike Quinsey közvetítése–

A SZERETET-re és a békére való képesség mértéke, ami a Föld energiájába beépül, exponenciálisan növekszik és minden egyes nappal egyre jobban összekapcsolja az egész világot. Ezt minden lélek többé-kevésbé érzékeli, van akinek könnyebb ezt én-jébe integrálni, van akinek nehezebben megy. Így minden léleknek megadatik a lehetőség, hogy tovább növekedjen a FÉNY-ben és hogy részt vegyen a felemelkedésben. De maga a tudás a felemelkedésről önmagában még nem garantálja a részvételt. Sok lélek barátságos, szeretetteljes és együttérző, akik szintén készen állnak a felemelkedésükre. Azonban előfordulhat, teljesen más elképzelésük van a jövőről; de ez lényegében mellékes, mert nemsokára alkalmazkodni fognak az elkövetkező változásokhoz.

Mint azt tudjátok, már hosszú ideje kap az emberiség bíztatást [útmutatást], hogy a FÉNY felé forduljon, mert azt szeretnénk, hogy minél több lélek felemelkedhessen. Egyes lelkek kerek perec elutasítják a lehetőséget, hogy közelebbről ismerkedjenek meg a felemelkedés témájával. Ezen esetekben, olyan gondoskodásban részesülnek az érintettek, hogy eddigi életútjukat tovább folytathatják, mely majd a későbbiek folyamán kínál lehetőséget a felemelkedéshez. Nem gyakorolnak nyomást a lelkekre, mert az élet végtelen és annyi időtök van, amennyit csak szántok a fejlődésetekre. Az eljövendő felemelkedés a növekedésetek kiemelkedő pontja lesz, de továbbra is a lélek evolúciójának ösvényét követitek majd, ami azonban soha nem lesz olyan kemény vagy kihívásokkal teli, mint a mostani időszak.

Ha a FÉNY útját járjátok, már rá kellett jönnötök, hogyha gőzerővel szeretnétek a felemelkedésre felkészülni, akkor tudnotok kell milyen típusú „poggyászra” nincs már szükségetek. Még gyakran a fizikai testetek szükségleteinek számlájára írt szokások rabjai vagytok. Itt szó lehet függőséget okozó szerekről, mint a nikotin vagy a drogok. Biztosíthatunk benneteket: ha arra összpontosítotok, elhagyjátok a függőséget, sokkal könnyebben megy majd, mint korábban hittétek. A test eme „örömei”-nek nincs helye a magasabb dimenziókban, és minél magasabb a saját rezgésszintetek, annál kevésbé lesztek [maradtok] függők. Tudatosítsátok magatokban, hogy tiétek a döntés, mindemellett tőlünk is kaptok segítséget „a fátylon túlról”. Sosem vagytok egyedül a felfelé irányuló fejlődés igyekezetében; hívjátok segítőiteket, hogy együtt dolgozhassanak veletek.

A felemelkedésetek kapcsán felfedezitek a tényt, hogy van különbség a fizikai és a lelki szeretet között. Az első a fizikai érzékszervek kielégítése, miközben a másik a végtelen univerzális SZERETET az élő/élet iránt. A Földön a fizikai vonzalom felé hajlotok és gyakran beleugrotok olyan párkapcsolatokba, amikor nem ismeritek igazán a másik személyt. A magasabb dimenziókban minden lelket teljes valóságában láttok és ott nem lehet elkendőzni az igazságot. Ha eléritek a magasabb rezgésszintet, akkor kölcsönösen láthatjátok a másik személy Aura-színeit és ha megértitek a színek jelentését, akkor felismeritek a másik lélekösvényét és az energiákat, melyeket ehhez felhasznál. Az ikerlángok és ikerlelkek megismerik egymást és mint általában úgy döntenek, hogy együttes erővel segítik egymás evolúcióját. Sok a tanulnivaló számotokra a jövőbeni lehetőségeitekről, de sokan lesznek azok is, akik segédkeznek ebben.

Egyes tanulási programok a mi űrhajóink fedélzetén történnek, melyek a felemelkedés után nyitottak lesznek előttetek. Nagyon izgatottak vagyunk, ha az örömre és meglepetésre gondolunk, amit éreztek egy anyahajó fedélzetén való tartózkodás során. Sok dolog van, amiről még nincs tudomásotok és amit jelenleg még nem tudtok megérteni. De mi azt szeretnénk, hogy megismerjétek technológiánkat, mert közületek egyesek már készen állnak a ’bevetésre’. Mint azt már tudjátok, sokan közületek már látogatást tettek űrhajóink egyikén, de csak kevesek tartottak meg [éber állapotban lehívható] emlékeket róla. De ez azt is jelenti: ha ismételten meglátogattok minket, akkor a tudatalattitok látogatással kapcsolatos emlékei újra bekapcsolódnak és felismeritek, hogy nem idegen dolgokról van szó. Azt tapasztaljátok majd, hogy sok különböző, más civilizációból származó lény dolgozik egymás mellett a FÉNY Galaktikus Föderációjának. Nagyon örülünk a ’földönkívüliek’ [más csillagnemzetek] tudásának és különbözőségének, melyet mindenki megoszt a másikkal. Az egymás közötti megosztás egy munkafogalom, ami kifejezi mindazt, amit mindenki szolgáltában teszünk.

A Földön megtanultátok, hogy harcolnotok kell a vagyonért és ’tulajdonjogról’ beszéltek. Ez messzemenőkig a sötét erők hatására vezethető vissza, akik szisztematikusan a folyamatos kiszolgáltatottság állapotában tartottak fogva, még az alapvető szükségleteiteket illetően is. A jövőben megtapasztaljátok a bőséget és nem lesz sürgősen szükségetek soha semmire. Isten Mindenre gondot fordított – de az ember az, aki osztani kezdett, így két társadalmi réteg alakult ki: a gazdagok és a szegények. Az úgynevezett szükség az irányító uralkodás és manipuláció eredménye, mellyel a nagy vállalatok rabszolgájukká akartak tenni benneteket. Ez azt is jelenti, hogy megfosztottak a haladástól, a fejlődéstől, mely egy jobb életminőséget biztosított volna nektek – mint például a szabad, ingyen felhasználású energiák esete. Ezekkel a dolgokkal nemsokára megajándékozunk benneteket és ez egy csapással jobbá teszi életminőségeteket.

Tudjuk milyen türelmesek voltatok a történelmetek során, hogy legyőzzétek a sötét hatalmat, mely lassan haladva húzódott el. Elégedetten látjuk, hogy csak kevés hatalmuk maradt és mi már úgymond a ’szülési fájdalmak’-nál tartunk, hogy ezt az állapotot lerövidítsük. Obamával a [hajó]kormánynál új lendületet kaphatnak a dolgok és rövid időn belül rendkívül elfoglalt ember válik belőle. Előre megterveztük vele ezt az időszakot és senki és semmi nem lesz képes az előrelépést megállítani. Ahogyan ti mondanátok, meg van írva a csillagokban és személye minden időkben élvezi védelmünket. Valójában minden Fénymunkás védelem alatt áll, figyelembe véve, hogy minket is köt az illető életterve, abban az esetben, ha az a szándéka, hogy másokért áldozza életét. Sok nagyszerű ember van a történelmetekben, akik pont így cselekedtek és a fizikai létből való távozásuk módja sem volt véletlen – mert meg volt tervezve. Így a köztiszteletben álló és kedvelt John F. Kennedy példája is ezt mutatja a közelmúltból.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és örülök, hogy folytathatom üzeneteim átadását, melyekkel az a szándékunk, hogy felkészítsünk benneteket az Új Kor eljövetelére. Visszatekintve igazán különleges megállapítani, hogy immár 70 éve állunk veletek kapcsolatban és látjuk, hol tartotok ma. Időközben jelenlétünknek tudatában vagytok és általánosan elfogadtátok, hogy a ti családotok vagyunk. Úgy érezzük, hogy relatív rövid időn belül sokat értünk el, és most már közel vagyunk a lehetőséghez, hogy nyíltan látogassunk meg benneteket. Örülünk, ha eljön az az idő, amikor sok mindent megoszthatunk veletek.
Köszönet, SaLuSa!

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett


Thursday, November 15, 2012

2012.11.12.

SaLuSa - 2012. november 12.
Mike Quinsey közvetítése

Kedvesek: a dolgok elindultak útjukon a 11.11-es portál megnyitásakor, amin keresztül sok FÉNY áramlott be - és általatok [rajtatok keresztül] a Földbe. Közületek azok, akik szántak időt a FÉNNYEL való munkára, nem csak saját rezgésszintjüket emelték, hanem a bolygóét is. Elképzelhető, hogy utána bódultnak és kicsit kábának érezték magukat, de ez majd  idővel elmúlik. Az egyik talán leglátványosabb változás bennetek, a mély nyugalom és béke megélése lesz. Miközben további felemelkedési folyamtokon mentek keresztül, egyre jobban tudatosul bennetek az eggyé tartozás érzése, amin keresztül a többiek érzik az általatok kibocsátott erőteljes energiát. Abban az időciklusban tartózkodtok, amire annyira vártatok, és ha körbenéztek, megláthatjátok a benneteket körülvevő beteljesedő változásokat. Ez az öröm és a boldogság érzését hozza el és általa a saját rezgésszintetek is tovább emelkedik.

Egyéni szinten semmi sem fontosabb, mint a felkészülésetek a felemelkedésetekre. Bármilyen elvárásaitok is legyenek a folyamat mikéntjével kapcsolatban: fel fogtok emelkedni; és minden más nagy iramban fogja követni ezt. Ne aggódjatok az anyagi dolgok miatt, mert minden, ami szükséges a rendelkezésetekre áll majd, méghozzá (több mint) elegendő. A ’jó sorotok’ terve, minden szükségletet figyelembe vett és így egy finom átmenetet tapasztaltok meg az 5. dimenzióba. Induljatok el utatokon és leljétek örömötöket ebben az egyedülálló élményben. Ti a kivételezettekhez tartoztok, akiket kiválasztottak erre. Egyáltalán nincs mitől tartani, mert minden lelket az átmenet minden fokán szeretettel és gondoskodással veszik körül. Kísérni fogunk benneteket és gondoskodunk róla, hogy ez a folyamat gördülékenyen menjen végbe; és üdvözölni fogunk benneteket a magasabb birodalmakban.

Mivel a gondolataitokat más foglalja le, van egy szempont, amivel talán nem foglalkoztatok sokat. A házasságaitokról és a párkapcsolataitokról beszélünk és arról, hogy ezek a kapcsolatok hogyan viszonyulnak a magasabb dimenziókhoz. Nem lesztek tovább fogadalmakhoz kötve, amiket a 3. dimenzióban tettetek, hanem mindig az érintett egyén dolga lesz, hogy az eddigiek szerint kívánja-e tovább folytatni életét; és majd megtapasztaljátok, hogy lényegesen több szabadsággal rendelkeztek majd. Másként, mint a Földön, ahol a vonzódás fizikai természetű a jövőben a más lelkek iránt érzett szeretet energiacsere lesz – és ez teljesen természetes lesz, mert akiknek a társaságában tartózkodtok, mindannyiuk rendelkezni fog saját rezgésszinttel, ami a tiétekkel harmonizál. De képesek lesztek lényegében magasabb energiaszintekhez is alkalmazkodni – történjen az bármely céllal – mert EGY-ek vagytok mindenkivel. Ez az illeszkedés történhet például abból az okból, hogy együttesen szolgáljátok a FÉNY-t vagy, hogy egy másik lelket ismertettek meg a saját világotokkal. Egy ilyen fokú egyesülés messze túlszárnyal azon, amit eddig megéltetek.
Mint ahogyan korábban már mondtuk, életetek szinte minden téren változások következnek be. Gyorsan hozzászoktok majd egy kiterjedtebb életmódhoz, ami sok utazást tesz lehetővé- miközben eddig a Föld határaihoz voltatok kötve. És ezen felül a magasabb dimenziókba is utazhattok, ahol egyes lelkek készen állnak, hogy elfoglalják helyüket. Földeteket „börtön-bolygónak” nevezték el és ez egy pontos meghatározás, mert az alacsony rezgésszintetek visszatartott benneteket, hogy elhagyhassátok a Földet. Ezért a (negatív) energiák is korlátok közé lettek szorítva, hogy azok ne szennyezhessék be a környező világűrt.

Hasonló okból kifolyólag kerültetek karantén alá, hogy a dualitás megtapasztalásának kísérlete biztosan ne befolyásolhassa külső tényező. Az egyetlen kivételt bizonyos földönkívüliek képezték, akik hasonló alacsony saját rezgésszinttel rendelkeznek, mint ti; ők engedélyt kaptak a veletek való kapcsolatfelvételre. De mivel a rezgésszintetek az elmúlt 30 évben jelentékenyen megnövekedett, ez természetesen magára vonta a már magasabban fejlettek figyelmét. Ezért valóban találkozni fogtok más civilizációkkal, amikről eddig keveset tudtok vagy egyáltalán nem rendelkeztetek információval. Mi, a FÉNY Galaktikus Föderációja természetesen már régóta barátaitokként és családotokként vagyunk ismertek.

A sok élet borzalma és traumája ellenére, ami nagy nehézségek elé állított benneteket, a Föld mindig ’gyengéd’ emlékképként őrződik meg. Harmonizálhatók lesznek a gyors spirituális növekedés által, ami az ilyen tapasztalatokból származik. Az univerzumban sehol máshol nem adódik ilyen lehetőség a fejlődésre és ez az egyik oka, amiért ezeket a kihívásokat elfogadtátok. Emlékeitek erre az időszakra végül elhalványodnak; de tudatszintetek növekedéséből mindig profitálni fogtok.  A dualitást, mint nagy lehetőséget magatok mögött hagyjátok, ahogyan az időt is, amikor eonokkal ezelőtt ide jöttetek. Így élvezzétek ki az elkövetkezendő heteket, melyek sok változást katalizálnak, melyre annyira vártatok.

A régi valóság darabokra hullik – azon a ponton is túl, hogy helyre lehetne állítani [a régit] – és készen állunk, hogy segíthessünk az új valóság megteremtésében. A színfalak mögött már sok minden történt és jól haladnak előre a dolgok. Ezt tovább folytatjuk, egyre gyakrabban, mint korábban valaha láthatóvá tesszük magunkat egeteken és ha végre megkezdhetjük a bemutató repüléseinket, akkor már biztosak leszünk benne, hogy jó szívvel fogadtok minket. Érezzük, hogy végre kiegyensúlyozottabban, nyugodtabban fogadjátok el a dolgokat, ahogyan jönnek, annak tudatában, hogy minden rendben van, és hogy javatokra válik segítségünk, mely lendít a dolgok menetén. Legyen bármi, ami szükséges lesz a felemelkedéshez ezen az oldalon, az a tervek szerint fog megvalósulni.

Szeretnénk, ha médiáitok a híreket meghamisítok kezéből kikerülnének, akik  elferdítik a tényeket, hogy gyakran szándékosan vezessenek félre. Sok bevezetésre került törvény meg fog változni, hogy nagyobb információs szabadsággal rendelkezzetek, és hogy nagy titokban ne hallgathassák el az igazságot előletek. A mértéke annak a sötétségnek, amiben tartottak benneteket, a találgatásaitokat messzemenően meghaladja és csodálkozni fogtok, ha megtudjátok, hogy az űrprogram keretében milyen fejlesztéseket hajtottak végre. Bizonyos földönkívüliek segédletével hihetetlen fejlődésekre tettek szert az űrutazás terén. Jelen pillanatban csak kevés űrhajó a sajátotok, melyeket az égbolton láthattok és ezt az információt is visszatartották, hogy ne szerezhessetek róla tudomást.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és már örömmel várom a pillanatot, amikor találkozhatunk és barátian üdvözölhetjük egymást. Egy magasabb tudatszintről könnyebben hozzánk szoktok majd. Sok mindent szeretnénk veletek megosztani és ez csodálatos időszak lesz. SZERETET-ünk minden időkben szabadon áramlik felétek!
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: ScarlettINVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/