Followers

Google+ Followers

keshe

Saturday, December 28, 2013

27:12:2013


SaLuSa / 2013. december 27.
Mike Quinsey közvetítése

Egy további év végén jártok most, ami sok tekintetben volt jelentőségteljes. Az ’idő’ tovább gyorsult, és a ’régi’ és az ’új’ közötti választóvonal világosan felismerhető. A sötét erők már nem kívánságuknak megfelelően jutnak előre, miután most felismerték, hogy a világot ellenőrző uralmuk elérte határait. Nem számoltak a FÉNY erős növekedésével, ami időközben gyökeret vert a Földön. És ez oly módon történt, hogy szinte észrevétlenül a jó leghatalmasabb erejévé vált. Előretörését nem lehet megállítani, és a célja az, hogy eltávolítsa a sötét erőket a színtérről.
Ez a ciklus befejezte leírt körét, és most a FÉNY a túlsúlyban lévő erő a Földön. A nyilvánvaló kesze-kuszaság csupán jele annak, hogy a FÉNY bekorlátozza a sötét erők képességét, mellyel folytatnák a világuralomra törő menetelésüket. Ez mindenkor így került eltervezésre, függetlenül attól, milyen messze terjeszthetnék még ki hatalmukat a sötét erők a lakosság fölött; soha nem nyerhetnék el a tökéletes kontrollt uralmukkal. A ciklus leírta a kört, és egy új ciklus vette kezdetét, ami minden léleknek elhozza a teljes békét és boldogságot. Itt már nincs hely sötét lények számára, sem az emberi faj felett gyakorolt további hatalmukra.

Ha megőrzitek tartásotokat és semmilyen külső történés sem téveszt meg benneteket, akkor ezzel a FÉNYT erősítitek, ami egyre nagyobb erőre kap. Éljetek a FÉNYBEN, akkor életeteket oly módon élhetitek, ami segít mások, veletek együtt való felemelésében is. Az elkövetkezendő év sok változást vezet be, ami erőteljes jelet fog kiküldeni, mely szerint a FÉNY valósítja meg az Új Kort. 2014 ’útkereszteződés’ lesz, ami lehetővé teszi a gyors lépések megvalósítását; és a FÉNY Korának valódi kezdetét fogja jelezni. Köztetek mindenki azért került kiválasztásra, hogy jelen lehessen ebben a történésben, és az élet köztetek sokak számára hirtelen elétek tárja a változásokat, amikre törekedtetek. Fénymunkások, köztetek mindenki rendelkezik valamivel, ami a megfelelő időpontban hasznossá válik. Ezért ne aggódjatok és ne legyen az az érzésetek, hogy a ti hozzájárulásotok – másokhoz képest - ’kevéske’ lenne - , mert minden hozzájárulás fontos az egész számára.

Mindannyian tapasztalatokkal teli hosszú utat tudhattok a hátatok mögött, és ezek segítségével fejlődtetek ahhoz képest, amikor megkezdtétek utazásotokat. Egy tapasztalat sem értéktelen és nincs szükség másokhoz hasonlítgatni magatokat, mert mindegyikőtök saját, egyéni élettervvel rendelkezik. Egy lélek sem „több” vagy „kevesebb” a másiknál. Mindannyian egy nagy család tagjai vagytok, akik feltekintenek a Mennyei Atyához/Anyához, oda ahonnan származnak. Ha összetalálkoztok, hogy Eggyé váljatok, akkor egyik lélekre sem tekintenek „jobbként”, mint a másikra, mert Mindenki ugyanazt az utat járja be; csupán különböző pontokon, fejlődési stádiumban van.

Ha képesek vagytok másokban felismerni magatokat, akkor tudni fogjátok, hogy megmagyarázhatatlan módon kapcsolatban álltok – és valójában Egyek vagytok. És ha ez a megértés megfogalmazódik bennetek, akkor is egyén FÉNYek maradtok a többiek között. Ha az ’Istenek’ fogalmával utalnak rátok, akkor az Egység-lét állapotára utalnak, amit elértek, ha visszatértek az Istenséghez. Egy jobb körülírás híján: ez az Otthonotok, ahonnan származtok, és ha Isten kívánsága az, hogy még többet tapasztaljon meg, akkor ebből a célból, minden lelket újra kiküldenek.

Jelenleg nehézségeitek vannak, hogy egy magasabb szintű létállapotot képzeljetek el magatoknak vagy egyáltalán emlékezzetek arra, de nemsokára a teljes felismerés ösvényére léptek. Ez lépcsőzetes folyamat lesz, - először a teljes tudatot szerzitek meg [vissza]. Szükségszerűen több életciklust éltetek át az alacsonyabb rezgésszinten, korlátolt tudattal. A kihívásotok abban állt, hogy saját tapasztalatotok segítségével találjatok vissza Istenhez, ezért minden egyes lélek az adott tempójában és a saját ösvényén halad útján. Ne feledjétek azt sem, hogy specifikus inkarnációkra bizonyos energiákkal álltok kapcsolatban, amik kiszélesítik a lehetőségeiteket a sikerhez.

Amikor egyre jobban Eggyé váltok a FÉNNYEL, akkor éberebbek lesztek a valódi lényetekkel szembeni igazságra. Ti nem csak a testetek vagytok; ez csupán a szükségleteiteket szolgálja, miközben a Földön tartózkodtok. Igen: éteri testtel is rendelkeztek, ami finomított, hogy a magasabb rezgés-szinteken való létezést lehetővé tegye; mégis tovább kell haladnotok előre. Végül valódi FÉNYlényekké váltok, akik azonban, ha a  szükség megköveteli, továbbra is létrehozhatnak egy „testet” is. Ide hozzáfűznénk még: ha ezt azért teszitek, hogy az alacsonyabb dimenziókon keresztül mozoghassatok [haladjatok], az bizonyos módon bekorlátoz benneteket.

Kedvesek: Rázzatok le magatokról minden fáradtságot és kétséget, mert a rezgések növekednek és megfiatalodtok. Emelkedjetek ki a kétségekből és a hitetlenségből, nézzetek előre és alakuljatok át a FÉNYBEN. Hagyjátok aggályaitokat magatok mögött és biztosítsátok magatokat, hogy mindenrendben van. Lehet, ez keményen hangzik, de el kell kezdenetek kidobni „csomagjaitokat”, mert ezeket nem vihetitek magatokkal a magasabb birodalmakba. Gondolkodjatok nagyszabásúan és pozitívan, mert kemény munkát teljesítettetek, hogy elérjétek fejlődésetek eme pontját. Azt se feledjétek, hogy sok lélek van veletek, akik elkísérnek utazásotok során, és akik mindent megtesznek, hogy egy biztos és kifizetődő ösvényen tartsanak benneteket.

SaLuSa vagyok és ismét eljövök, hogy biztosítsalak benneteket, veletek vagyunk mindenkor és mindannyiatokkal. SZERETETÜNK és áldásunk veletek. 

Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey
Csatornázta: Mike Quinsey
 Magyar nyelvű fordítás: Scarlett  
Forrás: www.treeofthegoldenlight.com/  
 
 


20:12:2013


SaLuSa / 2013.  december 20

Mike Quinsey közvetítése

Az éves tumultus lecsillapodik, ha sok ember – hitvilágának megfelelően- megteszi az előkészületeket az ünnephez. És ez már tradícióvá vált, mert azok is elfogadják, akik nem vallják magukat egyik vallási felekezethez tartózónak sem. Ez azt eredményezi, hogy a legkülönbözőbb emberekben jelenik meg az összetartozás érzése és ezzel feloldódnak a különböző vallási irányzatok és felfogások, hogy az egész emberiség egyfajta egységként ünnepeljen. Az energiák növekednek, és a minden ember iránt érzett szeretet mindenkiből a legjobbat hozza ki. Hirtelen megjelenik a különben nem szokványos szegények és elesettek iránti gondoskodás – méghozzá gyakran egy olyan társadalomban, ahol az emberek tökéletesen képesek lennének mindenkit támogatni.

Ezek a helyzetek újra és újra megteremtődnek, és lassan, de biztosan felismerik az emberek, hogy ők „testvéreik pásztorai”. Azok is, akik már a megértés képességében előrehaladottabb állapotban vannak felismerhetik, hogy minden élet [élő] Egy – és egy elválaszthatatlan kapocs köti össze mindenkit egymással, és hogy minden egyes egyén cselekedete befolyásolja az egészet [egységet]. Ha az emberek felelősséget vállalnak a cselekedeteikért, akkor segítenek felemelni a rezgéseket a Földön.  És minél tovább tartjátok fenn a jóakaratot, azokban az időkben, ami most eljön, annál gyorsabban tudtok elmozdulni az alacsonyabb rezgésszintekről, amik a magasabb tudat-státuszotokban nem létezhetnek. Miközben a változások haladnak előre, ezek a rezgések segítenek azokat a lelkeket is felemelni, akik éppen hogy csak felbukkantak a sötétség árnyaiból. Szükségük van egy segítő kézre, hogy a siker útjára lépjenek, és számukra egyszerűbb a haladás, ha valaki már elegyengette előttük az utat.

Sok életcikluson keresztül számtalan fejlődéseteket elősegítő helyzetet éltetek meg. Mint az minden életciklusban lenni szokott, ezek is azért alakultak ki, hogy segítsenek úrrá [mesterré] válni a problémák fölött, amikkel lehet szembe kell néznetek. Tehát abszolút nem létezik semmi, ami nem jó okkal történik, még ha az emberi elme úgy vélekedik, nehéz átlátni a történéseket a fizikai birodalmatokban.  Mindegyikőtök számos segítővel rendelkezik, akik egyetlen érdeke, hogy biztosíthassák, tovább haladtok tapasztalatotokkal. És ezért életetek történési úgy kerülnek „levezénylésre”, hogy fejlődésetek ösvényén lépésről lépére vigyenek tovább. Sok esetben kaotikus helyzeteknek vagytok kitéve, amik látszólag „valódi cél nélküliek”. Higgyetek nekünk, kedvesek: semmi nem történik véletlenül, és legyen bármi, amibe belekeveredtetek – bizonyos mértékben nyereséget is hordoz magában -, és ez nem csak számotokra, hanem minden más érintett lélek számára is így van.Ne nyugtalankodjatok, ha valami olyan dologba keveredtek, ami egyértelműen negatív eredetű, mert jelenlétetek lehet szükséges, hogy az ott uralkodó rezgések „sakkban tarthatóak legyenek” [kiegyensúlyozásra kerüljenek]. Gyakran elegendő FÉNYT vagytok képesek egy helyzetbe hozni, hogy enyhítsétek a negatív energiákat vagy feloldjátok azokat. Legyetek biztosítva, hogy ez a szituáció a saját tapasztalás és eltökéltség révén jön létre, hogy sugározzátok [terjesszétek] a FÉNYT, és ezek a helyzetek soha nem követelnek meg tőletek többet, mint amennyivel képesek vagytok elbírni [megküzdeni]. És nyilvánvalóan rá fogtok jönni, hogy a végén ti magatok is befogadókká váltok [hasznotokra válik a tapasztalat]; de gyakran kiderül, egy tesztről van szó, ami biztosítja, hogy tudatába legyetek, miként kell viselkednetek. Megismételjük: „semmi sem történik véletlenül”; mindig keressétek meg, melyik lecke lehet, ami ehhez a tapasztalathoz kapcsolódhatott.

Arról is biztosítunk benneteket, hogy életciklusotok folyamán szüneteket is beiktattok; nem várja el senki tőletek, hogy ’szüntelenül’ a FÉNYT szolgáljátok. Bizonyára tudatában vagytok, hányadán álltok, amikor a dolgok áramlatával haladtok és életterveteket beteljesítitek.  De ne feledjétek, hogy úgymond mindenkor lépést kell tartanotok a még jelentkező karmával, ami mindig akkor köszönt be életetekbe, ha képesek vagytok azzal boldogulni. Nem kell ilyenkor riadót fújni, ha ilyesmi történne, hanem fogadjátok el ’jó szívvel’ az élményt, - és, ami különösen fontos: gondoskodjatok arról, hogy tanultok is belőle!

Jelenleg fejlődésetek gyorsabb léptekben zajlik, mint korábban valaha, és minden lélek élettervének utolsó szakaszában van a mostani inkarnáció keretein belül. Ez valószínűtlennek hangozhat, mivel mindannyian fejlődésetek különböző pontján vagytok; de ne feledjétek, hogy nem minden lélek áll készen vagy szeretne már most felemelkedni.  A mostani nap-ciklus [solar-ciklus] egyre közeledik és ez azért különleges, mert a végső időkről már döntés született, - és a sötét erők próbálkozásait figyelmen kívül hagyva, hogy ezt a tervet dugába döntsék, nem lesznek sikeresek ebben a vállalkozásukban. A felemelkedés biztosítva van és mindig a ’solar-ciklus’ végére várható.

Ahol szükséges, ott segítsetek addig ’útitársaitoknak’, - másrészt ne gyakoroljatok nyomást rájuk, amikor rájuk kényszerítitek a tanácsaitokat. Mert jelenleg csak saját, közvetlen tapasztalattal lehet leckéket megtanulni, bár a csoportos tapasztaltok sem szokatlanok. Próbáljatok rugalmasak lenni gondolkodásotokban, ne merevnek, még ha köztetek még nem elegendően hallgatnak intuícióikra, hogy tudják, mikor jön el az idő az irányváltáshoz. Próbáljátok lazán kezelni a dolgokat és ne próbáljátok ’kikényszeríteni ’ helyzeteket, ha nem vagytok biztosak annak kimenetelével kapcsolatban. Tudnotok kell: Ha a dolgok harmonikusan áramlanak előre, akkor csak keveset kell hozzátennetek.

Évezredek óta erre az időszakra lettetek felkészítve, mert mindig tudtátok, hogy elérkezik majd, hogy felemeljen az alacsonyabb rezgésszintből. Köztetek sokan ráébredtek erre a tényre, és most nagy örömmel és nagy várakozással folytatjátok útjukat. Akkor is, ha nem fogjátok fel, milyen nagyszerű korszak nyílik meg előttetek, mégis egyfajta izgalom uralkodik köztetek, ami abból a tudásból származik, hogy tudjátok egy új kor küszöbén álltok. Ez lehetővé teszi számotokra, hogy elképzeljétek milyen lesz, amikor a sötétség eltűnik. Egy ilyenfajta szabadság, a bele nem avatkozás szabadsága, ha felemelkedtek az alacsonyabb rezgésszintekről, az valami tejesen Új lesz és ezt nehéz felfognotok.

Évezredek óta beleívódtatok a dualitásba, így nehezetekre esik megérteni a most előttetek álló drámai és messzemenő változásokat. De ezek manifesztációjukban nagyon közeliek és különösen csodálatos meglepetéseket és messzemenő változásokat hoznak magukkal, amikre rácsodálkoztok, és amiktől el lesztek ragadtatva.

Most pedig itt hagyok nektek mindent, ami reményteli és örömteli, abban a tudatban, hogy az alacsonyabb dimenziókon keresztülvezető utazásotok nemsokára a végéhez ér. Tartsátok meg a rugalmas tartásotokat és járjatok bármerre, árasszátok magatokból továbbra is a SZERETETET és a békét.

Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey
Csatornázta: Mike Quinsey
 Magyar nyelvű fordítás: Scarlett 

Tuesday, April 9, 2013

Mike Quinsey
Mike Quinsey személyes üzenete - 2013.04.05.


Üdv Barátaim!

Elhalmoztatok a kedves hozzászólásaitokkal és a jókívánságaitokkal az agyinfarktusom óta. Szerencsére csak egy enyhe szívinfarktust szenvedtem, valójában észre sem vettem, hogy mikor történt, de az egyik szememet megvakította. Azonban sértetlenül átvészeltem és azt mondják, visszatér a látásom. Részlegesen elvesztettem az emlékezetemet, hogy hogyan használjam a számítógépet, de a használat és a gyakorlat következtében vissza fog térni a tudás. Máskülönben az emlékezetem még mindig nagyon jó és remélem visszatérhetek a megfelelő időben. Folytatom a rádióprogramomat és meglátjuk majd hogy megy, de nem számítok nehézségekre.

Magától értetődően egy kicsit könnyedebb életmódhoz kell igazodnom, mert nem vezethetek tovább autót, ezért módosítanom kell a mindennapokon. De még mindig képes vagyok kiállni a Fény mellett és remélem képes leszek a szokásos módon folytatni a munkát. Majd meglátjuk, hogy fog menni.

Köszönöm mindannyiótoknak a jókívánságaitokat, hogy visszatérjen az egészségem és hogy visszatérhessek a normális életemhez.

Szeretettel és Fénnyel: Mike Quinsey
Mike Quinsey személyes üzenete – 2013.04.04.


Üdv Barátaim!

Az állapotomra való tekintettel úgy döntöttem, hogy leállítom az üzenetek küldését, amíg biztos nem vagyok benne, hogy felgyógyultam a betegségemből. Agyinfarktust kaptam, mely károsította az emlékezetemet és ezért a leírás (az üzenetek begépelése) is csak lassan és nehézkesen megy. Ha teljes mértékben felépülök, remélem, újra neki foghatok az üzeneteknek; de addig is a rádióprogramomat legalább folytatni fogom, hacsak nem érzékelem ott is a nehézségeket. Remélem, hogy idővel újra visszatérhetek a normális énemhez. Csak az idő mutatja meg, milyen lépéseket lehet megtenni. Köszönöm a támogatásotokat és hogy kiálltok mellettem; ezt nagyra értékelem. Remélem, hogy képes leszek visszatérni és részemet hozzáadni a FÉNY végérvényes visszatéréséhez és mindenek felett álló győzelméhez.

SZERETETTEL és FÉNNYEL:
Mike Quinsey
Forrás: Mike Quinsey

2013.04.05.

Mike Quinsey személyes üzenete - 2013.04.05.

Üdv Barátaim!

Elhalmoztatok a kedves hozzászólásaitokkal és a jókívánságaitokkal az agyinfarktusom óta. Szerencsére csak egy enyhe szívinfarktust szenvedtem, valójában észre sem vettem, hogy mikor történt, de az egyik szememet megvakította. Azonban sértetlenül átvészeltem és azt mondják, visszatér a látásom. Részlegesen elvesztettem az emlékezetemet, hogy hogyan használjam a számítógépet, de a használat és a gyakorlat következtében vissza fog térni a tudás. Máskülönben az emlékezetem még mindig nagyon jó és remélem visszatérhetek a megfelelő időben. Folytatom a rádióprogramomat és meglátjuk majd hogy megy, de nem számítok nehézségekre.
Magától értetődően egy kicsit könnyedebb életmódhoz kell igazodnom, mert nem vezethetek tovább autót, ezért módosítanom kell a mindennapokon. De még mindig képes vagyok kiállni a Fény mellett és remélem képes leszek a szokásos módon folytatni a munkát. Majd meglátjuk, hogy fog menni.
Köszönöm mindannyiótoknak a jókívánságaitokat, hogy visszatérjen az egészségem és hogy visszatérhessek a normális életemhez.
Szeretettel és Fénnyel: Mike Quinsey
Mike Quinsey személyes üzenete – 2013.04.04.
Üdv Barátaim!
Az állapotomra való tekintettel úgy döntöttem, hogy leállítom az üzenetek küldését, amíg biztos nem vagyok benne, hogy felgyógyultam a betegségemből. Agyinfarktust kaptam, mely károsította az emlékezetemet és ezért a leírás (az üzenetek begépelése) is csak lassan és nehézkesen megy. Ha teljes mértékben felépülök, remélem, újra neki foghatok az üzeneteknek; de addig is a rádióprogramomat legalább folytatni fogom, hacsak nem érzékelem ott is a nehézségeket. Remélem, hogy idővel újra visszatérhetek a normális énemhez. Csak az idő mutatja meg, milyen lépéseket lehet megtenni. Köszönöm a támogatásotokat és hogy kiálltok mellettem; ezt nagyra értékelem. Remélem, hogy képes leszek visszatérni és részemet hozzáadni a FÉNY végérvényes visszatéréséhez és mindenek felett álló győzelméhez.

SZERETETTEL és FÉNNYEL:
Mike Quinsey

Forrás: Mike Quinsey

Tuesday, April 2, 2013

2013.03.29.

SaLuSa / 2013. március 29.
Mike Quinsey közvetítése

Legyetek a cselekvő FÉNY jó példája  
Úgy látjuk, a Fénymunkások időközben biztos kézzel végzik munkájukat, hogy az embereket az Új Korba vezessék. Az ő értelmezésük által szükségesnek megítélt dolgok segítenek a felébredés folyamatában, mely egyre halad tovább – függetlenül a kialakult világhelyzettől. Fontos, hogy a káosz és rombolás ne vonjon el energiát a FÉNNYEL és SZERETTEL kapcsolatos munkát végző emberektől. A sötétség valamikor kijátssza az utolsó kártyáját is és már érzékelhetően veszít hatalmából, hogy még több félelmet keltsen. Ami utóbbit illeti, tudnotok kell, hogy bizonyos fenyegetések ellenére a háború már nem lesz megengedett. A FÉNY Galaktikus Föderációja ismeri az úgynevezett „nagyhatalmak” szándékait és minden globális háború kirobbantására irányuló próbálkozást megakadályozunk.  A FÉNY erős hatással volt számos háborús gépezetben érintett lélekre, akik időközben már megemelték tudatszintjüket. Várható, hogy kétséget tolmácsoló beszámolókat fogtok hallani a katonai aktivitással és az ártatlan civilek szükségtelen támadásának okaival kapcsolatban. Eljön az a nap is, amikor nem lesz helye életetekben a háborúnak és mindennek, ami azt támogatja.
Arra kérünk mindenkit, aki a FÉNYHEZ sorolja magát, hogy továbbra is minden pozitív dologra összpontosítson, mert a SZERETETBEN van a legtöbb lehetőséget kínáló és leghatalmasabb ’fegyver’, amit képesek vagytok kifejezni. Mindannyian növelitek a rezgésszintet (frekvenciákat), mely a garanciátok arra, hogy testet ölthessen az Új Kor, aminek beteljesedését senki nem tartóztathatja fel. Minden külső látszat ellenére valóban van már befolyása a rezgésszintnek és az élet nem térhet vissza a régi paradigmába. A SZERETET hatja át az intézményeket, a kormányzati csoportokat és a magánszektort és ami a múltban még elfogadható volt, az most megkérdőjeleződik, vajon valóban mindenki érdekét szolgálja-e? A régi ösvényt követő emberek rájönnek, hogy ez a kívánságuk lehetetlen, ez pedig a pénzügyi szektorban rajzolódik ki a legtisztábban. A megvesztegetések mértéke messze meghaladják az eddig nyilvánosságot kapott ügyek számát és végül Fény derül az igazságra, ami sok ’régi utat’ követő bizalmát sokkolni fogja és megrendíti. Egy új rendszer kerül bevezetésre, mely nyíltan működik és átláthatóként lehet tekinteni rá.
Szövetségeseink egyre bátrabbak ténykedéseik során és megerősödtek, ami annak köszönhető, hogy az átváltozás elősegítéséhez támogatást kapnak. Tényszerűen egyik lábatok itt, a másik a másik világban van, és minél hamarabb visszahúzódtok a 3. dimenzió világából, annál gyorsabban juttok el a magasabb dimenziókba. A régi karma még egyszer megmutatkozik, hogy megtisztulhasson, de ez olyan egyszerű lesz, mit a viselkedésetek megváltoztatása és ez magában foglalja a róla alkotott gondolataitokat. A feltétele ennek, hogy abba kell hagynotok az ítélkezést és bizonyosaknak kell lennetek, hogy cselekedeteitek és gondolkodásmódotok nem jelent fenyegetést vagy szerencsétlenséget mások életében. Érdemes átgondolni és emlékezni a (bibliai) felszólításra és „a másik orcát is odatartani”, mert tudjuk, hogy számotokra, mint érzelmekben gazdag, érző lényeknek, nem egyszerű az ilyen provokációkra reagálni. A haragra és a hasonló reakciókra „az emberi természet velejárójára” tekintenek, de ha akadálytalanul utat engedtek ezeknek a reakcióknak, akkor kárt okozhatnak a fizikai testeteknek és megbetegíthetnek. Ezzel semmi esetre sem azt mondjuk, hogy ne védjétek meg magatokat, de lehet lesz olyan pillanat, amikor jobb, ha eltávolodtok a zűrzavartól.
Valójában, ha minél több FÉNYT hordoztok magatokban, annál erősebben érzitek, hogy életetek kevésbé stresszes. Saját magasabb rezgésszintetek nyugalmat és egyfajta „lazaságot” teremt körülöttetek és kevésbé valószínű, hogy fizikai vagy verbális támadásokkal kelljen megküzdenetek. Semmi nem árthat nektek, hacsak azt nem ti magatok idéztétek meg. És ez megint elvezet minket a karmikus tapasztalatokhoz, amik akkor lépnek fel, ha van értelmük és ha a legjobb feltételek kínálkoznak hozzá. Gondoljátok át, ha ez barátok között és a családban történik, akkor valamilyen szinten mindenki részese a dolognak és tanulhat belőle. Nem fáradunk bele az ismétlésbe, hogy a karma soha nem ’bűntetés’, hanem egy eszköz, egy adódó életlecke, mely a szellemi-spirituális fejlődéseteket támogatja. De nem kell szükségszerűen mindent megtapasztalnotok, hogy egy bizonyos értéket vonhassatok ki belőle, legyetek a cselekvő FÉNY jó példája, akkor látni fogják a többiek, mennyire támogat benneteket a karma. Azok közöttetek, akik a húsvétot ünneplik, azoknak ez egy emlékeztető egy nagy tanítómesterre, aki a Földre érkezett, hogy megmutassa, mi az, ami elérhető, ha eléritek azt a szintet, ahol a feltétel nélküli SZERETETET képesek vagytok kifejezésre juttatni.
’Minden ami Létezik’ az SZERETET, és ha tudatában lesztek a sok életen keresztül való ’utazásaitoknak’ , meg fogjátok érteni, hogy ez az egyetlen út, amit érdemes követnetek a fejlődésetek érdekében. Sok hátralépés is történt a fejlődésetek során, hogy újra rátaláljatok utatokra és haladhassatok előre tovább; de így szintén megtanultátok, hogyan tudtok minden helyzetben úgy cselekedni, hogy szem elől veszítenétek az utatokat. Jelenleg a továbbra is a Földre érkező egyre emelkedő energiák könnyítik meg utatokat, míg meg nem tapasztaljátok a magasabb rezgés-szintekre való Felemelkedést. Ha elfoglaljátok helyeteket az 5. dimenzióban, akkor addigra valóban olyan szinten megvilágosodtatok, hogy FÉNYLÉNYEKKÉ váltok. De még akkor sem ér véget a Felemelkedésetek, mert ez a folyamat addig folytatódik, míg vissza nem értek a FORRÁSHOZ. De ez egy hosszú utazás, hiszen még csak most tértek először vissza teljesen a FÉNYBE. A következő közvetlen feladatok az lesz, hogy megtartsátok a FÉNYRE való összpontosítást, és hogy megvalósítsátok a dualitás elhagyásának szándékát.    
Ha a FÉNY útját járjátok lehet, hogy olykor terhes feladat lehet számotokra, mert megkívánhatja, hogy megváltoztassátok életstílusotokat, ill. a barátaitok „megválogatásával” is együtt járhat. Tudjuk, hogy kemény dolog a tudást önmagatokban tartani, míg mások fogékonyakká nem válnak rá; de legyetek annak is tudatában, hogy néha olyan helyzet teremtődnek, ahol mások a ti tudásotokból profitálhatnak.  Ha ti már ráleltetek az igazságra, legszívesebben a ’tetőről kiabálnátok ki a világnak’; de őrizkedjetek az ilyetén akcióktól, mert az erre még nem kész embereket ellenetek hangolhatja. Nincs szükség a sietségre, mert az élet végtelen és minden a megfelelő időben történik! Másrészt viszont ne tántorítsanak el a szándékotoktól, hogy megosszátok a ti összefüggésekről alkotott gondolataitokat azokkal, akik erre készen állnak [egy hullámhossz elve –ford. megj.]. Lehetnek olyan pillanatok, amikor dühös reakciókba futtok bele, de ezek pattanjanak le egyszerűen rólatok és kívánjatok az ilyen embereknek szeretetet és megvilágosodást. Egyszer minden lélek rátalál az igaz útjára, és a mostani tapasztalataik segíthetik őket a jövőjükben.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról és oly sok mindent látok a látóhatárban, ami felvillanyoz benneteket! Meglehetősen gyorsan jön és sokakat meglepően fog érinteni. Egy lényegi változás bejelentését érinti, amit gyors tempóban követ a többi. Csodáljuk a jó „szimatototokat” a feladatok terén, ahogyan csodáljuk az odaadásotokat, hogy az általatok választott FÉNY ösvényét követitek. Egyek vagyunk, és bizonyosan közülünk valók vagytok. Ha szereteteteket külditek nekünk, az tízszer tér vissza hozzátok, - és ezért nagyon hálásak vagyunk!
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey
Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: SaLuSa  

Friday, March 29, 2013

2013.03.22.

SaLuSa / 2013. március 22.
Mike Quinsey közvetítése
Oly sok minden történik bolygótokon, hogy egyre több ember számára válik nyilvánvalóvá: a megígért változások jó úton haladnak a beteljesedés felé. Mindenesetre nem egyszerű idők ezek számotokra, akik a történések közepén vagytok. De ti magatok választottátok ki ezt az időpontot, hogy itt legyetek a Földön, - mint tapasztalataitok fontos részeként, mely a jövőbeni feladataitokra készítenek fel benneteket. Idővel közületek sokan más felemelkedő civilizációk mentoraivá léptek előre. Ez lesz a szolgálatotok formája, ha az értelmezés egy magasabb szintjét éritek el, mely a mesteri státusszal jár együtt. Ezek teljesen természetes előrelépések, hiszen egyre erőteljesebben éltek a FÉNYBŐL és azon vagytok, hogy másokat is felemeljetek magatokkal.
Az általatok megfigyelhető univerzális rend, azoktól a lelkektől származik, akik megértek a felismerésre, hogy semmi sem hatékonyabb a SZERETET erejénél és minden élet e körül forog és ennek köszönheti létezését. Most is felfelé emelkedtek tovább, összpontosul figyelmetek és megértitek a SZERETET hihetetlen erejét. A SZERETET maga az élet és ez a leghatalmasabb erő a világegyetemben, mely képessé tesz benneteket, hogy tovább folytassátok utatokat felfelé a dimenziókban. Időközben már számtalanszor informáltak benneteket, hogy az alacsonyabb dimenziókban gyűjtött tapasztalataitok valójában egy ’kísérletet’ jelentenek, hogy megtudjátok, hogyan találtok vissza valódi énetekhez, mint (eredendő) FÉNYLÉNYEK. Az alacsonyabb dimenziók soha nem voltak a ti valódi valóságaitok és soha nem is lesznek azok, mert az eredet-hazátok a csillagok között van, ahol ti teljes Egységben éltetek, a SZERETET egységeként.  A dualitás egy út volt, egy elválasztódás, kettéosztás, hogy a sötétséget és a FÉNYT is megtapasztalhassátok ugyanazon a dimenzión belül.
A FÉNY Galaktikus Föderációjától úgy véljük, hogy a tudatszintetekben olyan mértékű előrelépést tettetek meg, mely lehető teszi számotokra az Arany Kor felismerését és elképzelését [vizualizálását]. Ez egy csodálatos teljesítmény és mivel továbbra is erre összpontosítotok, felgyorsítjátok az idő múlását, így az manifesztálódhat számotokra. A FÉNY veszi át a kormányzást a Földeteken és ezért nem kell tovább aggódnotok a még meglévő sötétség miatt, mert ez a FÉNY nagy mennyiségű beáramlásával
átalakul. A problémáitok megoldása meg van és ezt a Szövetségeseink ültetik át [a valóságotokba]. Ezek a jótevő megoldások bevezetésre kerülnek és első helyen szerepel az ingyenes energia; de nem szabad mindent egyszerre elvárnotok, hanem egy folyamatos és jól megtervezett bevezetésre készüljetek. Mi nem kényszeríthetjük ki a fejlesztéseket, de a benne részt vállalókat támogatni fogjuk, gondoskodunk róluk és védelmet biztosítunk számukra.
Már régóta vártatok bizonyos látható változásokra, miközben sok dolog történt a színfalak mögött, mint a befolyásolás és az inspiráció. Ha nyíltan fogadjátok tanácsadó vezetésünket, biztosíthatunk róla, hogy bármikor kérhetitek és meg is kapjátok azt. Ha kérésetek mindenki javát szolgálja, megtesszük a lehető legtöbbet, hogy garantáljuk a szükséges segítséget. Gyakran láthatatlan Fénymunkásokként állunk oldalatokon, szeretettel és vezetéssel segítve benneteket. Természetesen folyamatosan Gaia Anyának is segítünk és észrevehettétek, hogy a történések, mely vele vagy a fizikai változásaival kapcsolatosak, meglehetősen enyhén zajlottak le. Valójában, minél magasabbra emelitek a tudatszinteteket, annál egyszerűbb lesz mindennek a kivitelezése.
Egyre több energiát fogadtok be a Földön kívülről, mely sok forrásból ér el hozzátok. A tavaszi Napfordulótok egy erőteljes példája ennek, és sok-sok ember érezhette hatását. Ez egy felemelő energia, amit ti „jó érzés faktornak” neveztek és a nyugalom, a béke csodálatos érzését hordozza magában. Tartsátok meg az érzést és észreveszitek, hogy egyes emberek érezni fogják bennetek a változást és nemsokára ez lesz a természetes állapototok. Képzeljetek el egy világot, teli lelkekkel, akik Eggyé váltak és folyamatosan FÉNYBEN és SZERETETBEN élnek – mert ez következik be az 5. dimenzió felé való haladásotok során. Egyesek közületek már nagyon közel járnak ehhez és ők lesznek, akik mások számára mutatják majd az utat. A ti példátokon keresztül sokan követnek majd benneteket az úton, amit ti egyengettetek. Csodálatos időszakban vagytok most, amikor gyakorlatilag minden lehetséges; ezért semmilyen módon ne korlátozzátok törekvéseiteket vagy az önmagatokba vetett hiteteket.
Miközben a sötétség – valamint a mögöttük álló felelősök – ki vannak téve a nyilvánosság Fényének, arra kérünk benneteket még egyszer, engedjétek az igazságosságot a saját medrében folyni. Tudjátok, hogy minden egyes lélek felelősségvonásra kerül az emberiség ellen elkövetett bűnökért; ezzel szemben a kisebb jelentőségű tévedéseket a tanulási folyamatotok részeként kell elismernetek. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy ez lényegében nem egyenlő a büntetéssel, ti magatok hozzátok meg a döntést, hogy korrigáljátok és meghaladjátok a téves magatartásotokat. Isten nem ajándékoz meg a szabadad akarattal, hogy aztán a hibáitokat rója fel. Csak abban az esetben, amikor szándékos próbálkozás történik, hogy egy másik léleknek ártsanak vagy megöljék, ez az eset hív további tapasztalatokat életre, melyek megtanítják számotokra cselekedeteitek tévútjait. Ez a karma – és ez részét képezi az életterveteknek, amikor ezeket megtapasztaljátok. Minden a legnagyobb szeretettel és figyelemmel történik, hogy átsegítsenek benneteket a tapasztalataitokon. Szellemi vezetőitek és angyalaitok, sokkal többet tesznek, mint az általában köztudott és mindenkor elkísérnek benneteket az életutatokon.
A FÉNY Galaktikus Föderációjától magas rangú embereket ösztönöztünk, hogy igyekezetükkel a Felfedés valamilyen formáját mozdítsák előre. Azonban bizonyos szemszögből nézve ez alig szükséges, hiszen jelenlétünk az égboltotokon és a sok cikk és beszámoló megteszi ezt magától. Ez a nagy többséget nem fogja meglepni, de még mindig azon van a hangsúly, hogy milyen messzire mennek ezek a Felfedések, ha arról van szó, hogy a veletek való kapcsolatunkat nyilvánosságra hozzuk. Egyedül ebben a mostani évszázadban sok történelmi bizonyítékot találtatok rólunk és a veletek való sok évezrede tartó kapcsolatunkról. Ezt nem lehet tovább figyelmen kívül hagyni vagy tagadni, hacsak nem olyan merev valakinek a hitbeli meggyőződése. Szeretnénk egy olyan helyzetet, amikor a kormányaitok beismerik, hogy több mint 100 éve már kapcsolatban állnak velünk és megerősítik, hogy mindig szeretettel és békével közeledtünk feléjük. Ez talán egyesek dédelgetett kételyeit eloszlatná, mert azt hitették el velük, mi vagyunk a „szörnyek” a science-fiction regényekből és filmekből.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és gratulálnom kell a Fénymunkásoknak, hogy egy új rezgésszintre jutottak el, mely előre, az Új Korba repíti őket. Ugyanolyan fontos munkátok lesz, mint eddig, ha nem több, mivel felkészítitek a népességet az ’utolsó körre’ és az idővonalon való átkelésre. Tiétek a győzelem, és megillet benneteket a díj, és soha többet nem lesztek ’elválasztva Istentől’ és a valódi otthonotoktól a csillagok között. Szeretünk benneteket és szándékotokat, hogy megleljétek jövőbeni helyeteket mellettünk – mint valódi galaktikus lények.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey
Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: SaLuSa

Saturday, March 16, 2013

2013.03.15.

SaLuSa / 2013. március 15.
Mike Quinsey közvetítése
Mivel Obama elnökre és az Egyesült Államokra fókuszáltok a változások kapcsán, megfeledkeztek róla, hogy ezek a változások az egész világban zajlanak. Bárcsak látnátok, milyen ugrásszerűen megnövekedtek az ilyen irányú változások! És felgyorsított tempóban dolgozik a teljes emberi kollektíva, hogy ezek a változások tudatosodjanak is. Az emberek jogaikat gyakorolják, amikor megkövetelik és felismerik az életükhöz fontos dolgokat, valamint az önzők és elnyomók hatalmuktól való megfosztását. És bár már értek el sikereket az emberek, de gyakran csak összetűzések árán és azt követően a katonaság és a hivatalok megtagadták eme jogaikat. De egy ilyen kemény ellenállás sem fogja az embereket feltartóztatni és már nem tart sokáig, mert visszaszerzik szabadságukat és szuverenitásukat. Ti magatok voltatok a végső idők „forgatókönyvírói“, és mi a FÉNY Galaktikus Föderációjától és a Fénymunkások mindenütt ennek megvalósításán dolgozunk.
Tudjuk, hogy ilyen különleges időkben az élet nagy stresszel jár és eközben nagy kihívást jelent a bizalom megtartása; de látni fogjátok, hogy megérte. Mindannyian Egyek vagytok és minden léleknek meg van a szerepe a játékban, függetlenül attól melyik oldalon is álljon: minél több FÉNY hatja át a sötétség árnyvilágát, annál kevésbé lesz hatékonyabb az utóbbi [sötétség]. Az általatok tapasztalt dualitás minden tekintetben betöltötte célját és értelmét és most rajtatok a sor, hogy a hátra maradt hordalékot eltávolítsátok. Mivel a FÉNY egyre erőteljesebb lesz, egyre több lelket ébreszt fel, annak ellenére, hogy köztük sokan még elsáncolták magukat a gondolkodásmintáikba és továbbra is beléjük kapaszkodnak. De végül dönteniük kell, melyik irányban akarnak elindulni és maradhatnak természetesen a 3. dimenzió rezgésszintjén is, ha ez a végleges döntésük. Isten egyetlen lelket sem kötelez időszakokhoz kötött kihívások teljesítésére, ami során kötelező jelleggel tovább kell fejlődnie, inkább lehetőséget biztosít az előrelépéshez, hogy a SZERETET, a FÉNY és a FORRÁS irányába mozduljon el. Amint azt már több alkalommal mondtuk, minden lélek hordozza magában az Isteni szikrát, amit kioltani nem lehet.
Ha utazásotokat az égen[magasabb dimenziókon] keresztül folytatjátok, ne feledjétek, hogy magasabb rezgésszintek felé tartotok. Ezek a magasabb rezgésszintek teszik lehetővé, hogy a kívánt változások fizikai szinten is megjelenhessenek, melyek valóban elvezetnek benneteket az Új Korba, még ha addig nagy tisztítási folyamatnak kell végbe mennie. Elkötelezettek vagyunk, hogy fejlett technológiáinkkal ebben segítségetekre legyünk és ez a folyamatot erőteljesen előre fogja lendíteni. Segítségünkkel és inspirációnkkal nagy gyorsasággal fejlődnek a ti saját technológiáitok és sok-sok program, mely a szabad felhasználású ingyenes energián alapulnak már startra készen állnak. Természetesen a kőolajipar és azok érdekelt gazdasági ágazatai harcolnak, hogy megtarthassák piaci pozíciójukat, de ez a harc kudarcra van ítélve, mert lassan az Új Korszak technológiájának irányába kell elmozdulnotok. Túl sokáig tartottak vissza benneteket és nem volt eltervezve, hogy fejlődésetek mostani stádiumában még mindig a fosszilis tüzelőanyagot kell használnotok. Már sok-sok fejlesztés csak arra vár, hogy bevezetésre kerüljenek és amint ez bekövetkezik, nagyon szorgos időszak vár rátok.
Helyes a megfigyelésetek, ha részünkről vagy magasabb birodalmakból származó lényektől egyre több ’csatornázó-forrással’ szemebsültök, ez többek között azért van, mert a tudatotok általában tovább emelkedik és ezért fogékonnyá váltok ezen források irányába. Eljön majd az idő, amikor egy tiszta kapcsolatotok lesz a Felettes-Énetekkel, de egyelőre a felfelé való nyitás azok számára válik lehetővé, akiknek az ilyen típusú kapcsoltok létesítése az életszerződésükben szerepel. Tudjuk, hogy közületek sokan arra törekednek, hogy szintén segédkezzenek a civilizáció előremozdításában, de eddig még nincs mindenki teljesen felkészítve erre a munkára. De azért van itt mindegyikőtök ebben az időben, hogy hatást gyakoroljon a jövő alakulására. Hagyjátok, hogy a dolgok a saját tempójukban fejlődjenek, és vegyétek észre az adódó lehetőségeket. Összpontosítsatok továbbra is pozitív dolgokra és tudjátok, hogy azzal segítetek, ha a jövőt nem csak magatoknak, hanem mások számára is teremtitek. Munkátokat nagyra értékeljük és nem kell csalódottnak éreznetek magatokat a Felemelkedéssel kapcsolatos történések miatt. A kimenetel talán kicsit eltér az eredeti tervtől, de mindig igazodni kell az adott pillanat diktálta szükséghez. Az időzítés, mint mindig különösen fontos és minden döntés kezdetén ott kell lennie az igyekezetnek, hogy arra ügyeljünk: a végén annyi lélek, ahány csak lehetséges Felemelkedhessen. Az idő előre haladtával és a tudat emelkedésével a sötét erők egyre kevesebb befolyással bírnak a történésekre és a saját maguk által gerjesztett elsüllyedésükre bízhatjátok őket. Háttérbe szorulnak és elveszítik a hatalmukat, amivel az Arany Korba vezető utatokat megnehezíthetik. Ha ez bekövetkezik, a tapasztalataitok minden leírhatót felülmúl és több lesz, mint amit valaha is el tudtatok képzelni és túlszárnyalja legnagyobb várakozásaitokat.
Ha képesek vagytok a FÉNY első városát Sedonat meglátni, olyan közel jön hozzátok, amennyire lehetséges és ízelítőt ad abból, ami a jövőben teljesen „hétköznapi” lesz. Az ezzel kapcsolatos technológiák messzemenően fejlettek – mint például az általatok gyógyításnak nevezett terület – ahol mindenkit nagy gonddal és mellékhatások nélkül kezelnek. Ezek a gyógyító módszerek hangokat, színeket és kristálytechnológiát alkalmaznak, mely futurisztikusnak tűnhet a ti eddigi orvosi kezeléseitekhez képest; de már nekikezdtetek az ilyen gyógymódok teljes körű kutatásához. Szándékunk által vezérelve olyan ötletekkel inspirálódtok, melyek segítenek egy ilyen fajta megközelítésben és idővel nem lesztek és nem is tudtok ’rossz’ egészségnek örvendeni. Itt egy olyan pontot értek el, amikor az egyéni rezgésszintetek túl magas lesz, hogy bármilyen alacsony negatív energia befolyásolhatná azt. Addigra testetek teljesen átalakul, mely újra visszatér eredeti állapotába, felszabadulva az öregedési folyamat bármely tünetétől. Ezek mind lépések a teljes tudatú Galaktikus Lénnyé való válásotok útján.
Kérünk benneteket folytassátok igyekezeteteket, hogy több FÉNYT hoztok le Földanyára, mert ő is hasonló örömteli változások előtt áll, ami által ő is visszakerül eredendő állapotába. Jelenleg a Föld bizonyos területei óvatosan haladnak az új helyzetük felé, miközben egyes földtömegeknek magasabbra kell emelkedniük, míg másoknak alacsonyabb szintre kell süllyedniük; de mostanáig még nem érték el végleges pozíciójukat. Atlantisz nagy része is fel fog bukkanni a meglévő partvonalak mentén, ami egykor a nagy földterületekhez kapcsolódott. Történelmetek nagy része az Atlantisz-i történetekben megőrzésre került és az egykor nagyszerű civilizáció saját történelmét is megismerhetitek. Ez a civilizáció egy hosszú időszakon keresztül létezett és legtöbbetek már inkarnálódott Atlantiszon. Egyesek még hordoznak magukban emlékeket a kontinens elsüllyedéséről – körülbelül 10.000 évvel ezelőttről.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és ismét hátrahagyom nektek a SZERETETÜNKET és FÉNYÜNKET.
Köszönet, SaLuSa!
 
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

 

Monday, March 11, 2013

2013.03.08.

SaLuSa – 2013. március 8.
Mike Quinsey közvetítése
A világban továbbra is nagy az össze-visszaság, de látjuk, hogy mindezek ellenére minden terv szerint halad előre, mely meghozza a szükséges eredményt, hogy határozott módon vezessen benneteket az Új Kor ösvényére.  A dualitás régi rendszerei és módszerei valós formájukban mutatkoznak meg, méghozzá oly módszerek és utak, melyekkel benneteket szisztematikusan ellenőrzés alatt tartanak. Vagy fel kell oldani vagy meg kell változtatni ezeket, ha egyáltalán megfelelhet valamelyik részük a magasabb rezgésszintekben való létezéshez. Egyes változások teljesen természetes módon mennek végbe, de vannak olyan helyzetek, melyeket az emberek hívtak életre és megtisztításuk különleges bánásmódot igényel. Szuverenitásotok helyreállítása ilyen terület, és a törvények megváltoztatása jogi intézkedéseket igényel, melyeket [korábban] csak azért vezettek be, hogy elvegyék tőletek jogaitokat. Ehhez idő kell és legjobb, ha ezeket [a törvényeket] akkor dolgozzátok át, amikor lecserélték a kormányokat, - biztosítunk benneteket, hogy ennek eléréséhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak!

Amit sokan közületek már érzékelnek, az a tény, hogy a 2012. december 21-i rezgésszint-emelkedés egy szemmel látható változást okozott az emberek egymáshoz való viszonyulásában. Több ember felébredése is olyan irányba vezetett, hogy mindenki javát szolgálva társuljanak egymással. A hivatalokat most felelősségre vonják a vitatott kérdésekkel kapcsolatos feladataik miatt, mely mindannyiótokra és mindannyiótok életszínvonalára hatással volt. Kezditek megérteni, hogy a hatalmasak manipuláltak benneteket és visszaéltek erejükkel. Ez volt az irányadó politika és a felvilágosításotokat (’megvilágosodásotokat’) nélkülözve a totális fogságban végeztétek volna. Talán fellengzősen hangzik mindez, de az Illuminátusok már évezredek óta ezt a célt (a ti totális fogva tartásotokat) követték.

Így előrelátható volt a jövő; de a FÉNY erői is egy célt követnek, amit képesek is voltak elérni és biztosították, hogy az Illuminatus soha ne érjen célba. Azt mondhatnátok, hogy soha nem lett volna ez egy valódi verseny, mert a FÉNY ilyen feltételek mellett kétségtelenül mindig győztes marad. Azonban ennek az emberiség részéről „ára” volt, sőt sok emberélet került feláldozásra; de ne feledjétek, hogy mindemellett mindannyian önként ajánlottátok fel szolgálatotokat a cél érdekében. És ezek a tapasztalatok eredményesen felgyorsították az evolúciótokat [fejlődéseteket]; így a belefektetett munka nem volt hiábavaló vagy értéktelen. Valójában alámerültetek a legmélyebb sötétségbe, de most már jó úton vagytok a visszavezető úton, azokra a szintekre ahol csakis a FÉNY létezhet.

Az elkövetkezendő években csodálatos változásokban lesz részetek, melyek végül az „ígéret földjére” vezetnek el benneteket; és ott a FÉNY kristály-városaiban fogtok élni, melyek állandó minősége a tisztaság. Ez azt jelenti, hogy több izgalmas átváltozási-stádiumon kell átdolgoznotok magatokat, hogy elérjétek ezeket a szinteket és képesek legyetek az eddigi fosszilis energiahordozóktól való függőségből az ingyenes szabad felhasználású energiaforrás irányába elmozdulni. Az ehhez szükséges feltételek alakulóban vannak, de először el kell söpörni az útból azokat az erőket, akik ellenállnak ezeknek a változásoknak, és zavaró akcióikat ki kell iktatni.
Ha a történések elérték azt a stádiumot, hogy nyíltan megjelenhetünk és együtt lehetünk veletek, akkor a Belső Földbeli barátaitokkal is összetalálkozhattok, és akkor egy új fontos időszak veszi kezdetét fejlődésetekben. Az elvesztett időt szédületes tempóval hozzátok be és azokká a Galaktikus Lényekké váltok, akik valójában vagytok és mindig is voltatok, mielőtt beleegyezéseteket adtátok, hogy az alacsonyabb rezgésszintek megtapasztalását szeretnétek átélni. Mindezekkel a változásokkal egy hatalmas boldogságérzet párosul, hogy egyszerűen életben vagytok és az élet kielégítő lesz, és nagy megelégedettséggel ajándékoz meg. Valóban nemsokára az új tapasztalataitokra fogtok összpontosítani, így a dualitásban töltött idő gyorsan elhalványodik a háttérben.

A halál, mint olyan nem lesz kérdéses többé, mert ti magatok döntötök afelől, mikor szeretnétek egy új tapasztalat felé venni az irányt. A test cseréje egyszerűen olyan lesz, mint egy új ruhadarab felöltése. És ezen a helyen meg is jegyezném, hogy a növekvő kreatív erőitek birtokában egyszerűen a megjelenésetek kívánsága szerinti formába „gondoljátok bele” magatokat. Mindezek az előrelépések lényegében több időt hagynak önmagatok számára és a „munkának”, amit most értetek alatta, már nem kell mint eddig a túléléseteket szolgálnia. A „munka” már nem igényel annyi időt, mint eddig. Sokkal inkább az lesz a lényeg, hogy olyan dolgokat tesztek, amik örömet és elégedettséget okoznak nektek. Végezetül a pénz sem játszik majd szerepet, mert addigra már rég feleslegessé válik; és ez akkor történhet meg, ha egy társadalom együtt dolgozik mindenki javáért. Minden szükségletetek kielégítésre kerül és sok mindent egyszerűen csak életre hívtok a gondolatok erejével, ha szükség volna rá.

Kedvesek, tudatában vagyunk, hogy egyesek még mindig csalódottak december 21-et illetően, hogy semmi külsőleg látható „nem történt”, de mégis több történt, mint aminek tűnt és a mi segítségnyújtásunk sem hagyott alább, hogy a dolgokat egy csodálatos kicsengéshez segítsük hozzá. Valójában minden pontosan a megfelelő időpontban történik, és mivel mi a „Mostban” élünk, ezért nem osztozunk a ti tapasztalataitokon. Hagyjátok el egyszerűen az idő témáját, mert az idő nem egy megbízható faktor már, és soha nem is volt konstans [állandó minőségű]. Haladjatok a dolgok áramlásával és engedjétek meg nekik, hogy megtaláljanak benneteket, amikor csak lehetőség adódik rá; akkor rá fogtok jönni, hogy sokkal erőteljesebben hagyatkozhattok a megérzésetekre. Legyen világos előttetek, hogy eljön az a pont, amikor képesek vagytok a gondolatotok erejével utazni és mindezt pillanatszerűleg! Ekkor a jelen, a múlt és a jövő Eggyé válik és amint Galaktikus Lényekké váltatok, képesek lesztek a saját univerzumotokon túlra utazni, ha ez a kívánságotok.

Egyesek közületek annyira beletemetkeztek a földi teendőikbe, hogy elfelejtik, hová vezeti őket a jövő. Nem akarjuk lekicsinyíteni a problémáitokat, de kérünk benneteket bízzatok abban, hogy minden úgy alakul, hogy megkapjátok a szükséges tapasztalatot, hogy előbbre jussatok a fejlődésetekben. Ha egy tapasztalatot kellemetlennek érzékeltek, akkor csendesedjetek el és gondoljátok át, milyen leckét tartalmaz számotokra [a manipulációt, mint lehetőséget se hagyjuk ki a sorból-ford.megj.]. Bár a dualitás lezárul, de még nem váltatok le róla teljes mértékben. És van még karma, amit fel kell oldani, és ez mind a ti személyes tisztulási folyamatotok részét képezi. Lássátok meg lényegét és ezután hagyjátok hátatok mögött. Ha más emberek is érintettek, akiket szeretnétek „hibáztatni”, akkor hagyjátok el az előítéletet és bocsássatok meg minden érintettnek. Az életetekben semmi nem történik jó ok nélkül; így fogadjátok el jósággal és jó szívvel, ami jön.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és örülök, hogy továbbra is a Felemelkedéseteken dolgoztok és a megtanult dolgokat a gyakorlatban is hasznosítjátok. A FÉNYBE való felnövekedésetek tempója figyelemre méltó és így minden egyes ember segíti a többi lelket a Felemelkedésében. Ti egy kollektív tudat részei vagytok, és ha ez eléri a döntő tömeget, akkor megtapasztaljátok a különösen csodás Felemelkedés élményét. Ez egy folytatást igénylő folyamat és semmit nem veszítettetek el miközben előkészültetek rá [Felemelkedésre], inkább valóban sokat nyertetek. Tartsatok ki célotok mellett, hogy beteljesítitek azt, akkor könnyedén fogjátok elérni.

Köszönet, SaLuSa! 
Mike Quinsey 

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: SaLuSa

Thursday, March 7, 2013

2013.03.01.

SaLuSa – 2013. március 1.  
Mike Quinsey közvetítése
A világ sok részén omlanak össze a régi energiák, létrehozva a lehetőséget, hogy helyüket az új paradigma foglalhassa el. Ez olyan, mint a „rajtvonalnál való sorakozás“ ahogyan ti mondanátok, mert sok munka van még hátra, hogy biztosítva legyen: az új paradigma veszi át a vezetést. Ez kisebb bizonytalanságot hoz magával, mert egy ideig úgy fog tűnni, hogy minden látható dolog csak a szétesés jele. Az euró nagyon ingatag és más valuták sincsenek jó színben. Mindez egy nagy változásra utal, mely a bankokat is rákényszeríti, hogy a kereskedelmi módszereiket kiigazítsák. Látták, hogy ez fog bekövetkezni, mégis megpróbáltak szembe szegülni az elkerülhetetlennel, de ezzel nem mennek semmire. A javasolt változásokat illetően sok ország között egyetértés született, így ez csupán a megfelelő pillanat kivárásának kérdése, hogy azok a valóságba átültetésre kerülhessenek.

Rövid időn belül megkezdődik a Felfedés; de ne várjátok azt, hogy ez azonnal az elején messze menőkig kihat majd. Szükség van egy kis időre, míg „átrágjátok” magatokat a hatalmas mennyiségű földönkívüliekkel és UFO-kal kapcsolatos titkosításokon. Amint azonban kihántoljátok az igazságot a velünk való kapcsolatotok terén megnyílnak a „zsilipkapuk”, amire már a múltban is volt példa. Idő szükséges, hogy a kormányaitok a ’Szürkékkel’ [Greys] való összefonódásáról kiderüljön az igazság – valamint a kormányok rendelkezésére bocsátott fejlett technológia használata. Elsődleges kívánságunk, hogy hivatalosan ismerjék be jelenlétünket a biztosítékkal együtt, hogy kapcsolatunk békés természetű és az emberiséget segítő szándéka által vezérelt. Mi a FÉNYBEN élünk – és a FÉNYBŐL vagyunk – és a veletek való tárgyalások során a protokollt és az Isteni törvényeket követjük.

Idővel sokat megtudtok majd a több ezer éve fennálló kapcsolatunkról és rájöttök majd, hogy védelmezőtökként tevékenykedtünk! Figyelemmel kísértük spirituális fejlődéseteket és segítettünk az akadályokon való túljutásban, melyek különben súlyosan hátravetették volna evolúciótokat. Természetesen létezik egy határvonal ameddig elmehetünk, mert nem avatkozhatunk be olyan helyzetekbe, amikor „karmátok gyümölcseit aratjátok”. Ebben az esetben háttérbe kell húzódnunk- ami azonban nem akadályoz meg bennünket abban, hogy megpróbáljuk megkönnyíteni a tapasztalatszerzést, oly módon, hogy folyamatosan SZERETETET és FÉNYT küldünk felétek. Most pedig közelről kísérünk benneteket, és ha megengedett számunkra, hogy közelebb jöjjünk, akkor ez egy nagyon aktív időszaknak fog ígérkezni. Gyakran látjátok űrhajóinkat égboltotokon – és gyakran nagyobb számban, mivel továbbra is tisztítjuk atmoszférátokat és szemünket azokon tartjuk, akik továbbra is elköteleződtek a nehézségokozás felé.

A múltban sok utalás történt a sötét erők vezetőinek elfogatásával kapcsolatban, őket folyamatosan „összegyűjtötték”. Ti is hallottatok a Conteinment-ről, a „megfékezésről”, melynek köszönhetően messzemenőkig lecsökkentették az aktivitásukat. Figyelembe vettük azt is, hogy a tömeges letartóztatások nagy valószínűséggel pánikot okoztak volna nálatok, mert csak kevesen tudták volna, hogy miért történik mindez. Ezért a fokozatos változások mellett döntöttünk és a köztetek minket képviselőket, a szövetségeseinket pozícionáltuk [megfelelő helyre], mely a FÉNY erői számára az erősebb kontroll lehetőségét biztosítja. De amint nyíltan jöhetünk el hozzátok, azt fogjátok tapasztalni, hogy az általunk tervezett változások nagy gyorsasággal teljesednek be. Biztosíthatunk benneteket, hogy végül mindannyian örvendhettek az ígért jótéteményeknek és minden hatalmunkban álló lehetőséget megragadunk, hogy segédkezzünk nektek.

Fontos, hogy minden tiszta és pozitív dologba helyezzétek be energiátokat és ne pazaroljátok olyan dolgokra, melyek az Illuminátus és annak akcióival áll összefüggésben. Az ő idejük erősen behatárolt, hiszen akcióik is megnyirbálásra kerülnek, míg végül teljességben megállításra nem kerülhetnek. Nem jelentenek olyan fenyegetést, mint egykor, hisz a FÉNYlények korlátozzák a sötétek erejét. Eddig még nem sikerült a médiákat a fair és pontos híradás felé elmozdítani, de ez is eljön majd egyszer és akkor már nem kell kételkednetek a számotokra prezentált „híradó”-val szemben. A legtöbb esetben rátok is számítunk, hogy ti magatok vegyétek kézbe a dolgok menetét, méghozzá úgy, hogy a kölcsönös vonzás törvényét alkalmazva hozzánk csatlakoztok. Azért jöttetek a Földre, hogy megtapasztaljátok a dualitást, és ezzel kapcsolatban még nagy a ’fehér folt’, annak ellenére, hogy ezt az időszakot már lezártátok. Léteznek még be nem teljesítetett akciók, mely a sötétséget a FÉNYRE hozza, hogy megtisztítsa azt; és itt jöttök ti a képbe.

2012. 12. 21-el egy erősen kihegyezett fókuszpontotok volt; de mivel ez a fókuszpont elmúlt, újra nyitottabb az összpontosító energiátok – és még sok történés feldolgozásra vár és bekövetkezésük időpontja nem bizonyos. Mi azt mondanánk: összpontosítsatok a magasabb rezgésű területekről származó dolgokra, és azok kollektív megértésére. Ezzel véghezviszitek azt, ami elvárható tőletek – és felgyorsíthatjátok az átváltozást. Egy ilyen magas világszerte tetten érhető eladósodási állapotban világos, hogy csak egy megoldás merülhet fel a problémátokra – és ez az adósság teljes mértékű elengedése. Ez részét képezi a tervnek, melyet NESARA törvényként ismertek és a jóléttel együtt ez egy gyorsan fejlődő társadalmat eredményez majd. Relatív egyszerűek a kézen fekvő válaszok problémáitokra, csak a megfelelő embereket kell felkutatni hozzá, akik ezeket a válaszokat tetteikkel valósítják meg, és ez a kutatás nem mindig egyszerű. Figyelmeteket az erőteljes változások irányába kell fordítanotok, melyet kormányváltások kísérnek; ezután válik minden további dolog lehetségessé.

Észrevehettétek már, hogy az idő áramlása folyamatosan gyorsul és mielőtt észrevennétek, hol is tartotok ’éppen’, az eredmények hirtelenszerűen mutatkoznak meg: a nagy változások időszaka megkezdődött. Azt várjuk, hogy addigra elismernek bennünket és veletek együtt tevékenykedhetünk és egyesített erővel gyors lépéseket tehetünk előre. Az ünnepségek akkor kerülnek megrendezésre, amikor annak eljön a megfelelő ideje, de a világbéke ennek fontos előfeltétele, mert minden nemű háborús fenyegetettségnek meg kell szűnnie. Megvannak az eszközeink és az engedélyeink, hogy ezt kikényszerítsük, ha a szükség megkívánja. A zavargást keltő manővereket semmilyen formában nem toleráljuk tovább és ha a tisztítási folyamatok lezajlottak, akkor onnantól már nem számítunk többet nehézségekre. Látjátok Kedvesek, nem hagyott alább elszántságuk a Felemelkedésetekkel kapcsolatban, és az Arany Korba elvezető folyamat tovább halad előre.

Eddig az ’idő’ uralta az életeteket; de minél magasabb frekvenciákra emelkedtek, az idő annál kevésbé lesz jelentőségteljes. Elkezditek megérteni a ’Minden a Mostban létezik és történik’ koncepcióját, és egyszerűen az ’áramlattal’ haladtok együtt. Tudjuk, hogy hozzászoktatok a tervezéshez, hogy hogyan használjátok ki az ’időt’; de ha engeditek a dolgok természetes áramlását, anélkül hogy ezekkel a dolgokkal kapcsolatos rögződött gondolatokba kapaszkodtok, az élet lényegében könnyebben fog áramlani. Számotokra (még) nehézséget jelent, hogy az élet időfaktor nélkül is haladhat, - az eddigi felfogásotok szerint- , de a jövőben teljes mértékben szabadon érzitek magatokat és egy olyan életben lelitek örömötöket, mely békés és tartalmas. Ahogy megváltozik az ’időészlelésetek’, úgy változnak a tapasztalási tartalmak is.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és áldottnak érzem magam, hogy létezhet veletek ez a kapcsolat. SZERETETTEL és FÉNNYEL küldöm ezt az üzenetet – a FÉNY Galaktikus Föderációjának nevében.

Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/