Followers

Google+ Followers

keshe

Monday, June 6, 2011

Május 30, 2011Május 30, 2011
A tudatosság szerte a világon egyre nagyobb méreteket ölt és egyre több embert késztet tettre. Az emberek kezdenek rádöbbenni, hogy van beleszólásuk abba, hogyan éljék az életüket. Szinte összes hatáskörötöket átadtátok a vezetőiteknek és mostanra jutott el odáig nektek, hogy a politikusok döntése alig van összhangban szükségeitekkel. Tulajdonképpen gyakran épphogy az ellenkezőjét teszik és titeket figyelmen kívül hagynak, miközben ők beteljesítik politikai listájukat. Ám kezditek meglátni hogyan voltatok félrevezetve, manipulálva és az elégedetlenség csak egyre nől. Mostanra vált világossá számotokra, hogy saját Isteni jogot képviseltek, amit most vissza tudtok venni. Ennek következményeként ez az új energia változást követel és már nem lehet sokáig figyelmen kívül hagyni. A Vonzás Törvénye lehetővé teszi, hogy kérésetek meghallgattasson és biztosak lehettek abban, hogy mások energiái is csatlakoznak tietekhez. Földanya kérésével együtt energiátok fordulatponthoz érkezett, ami hozzáad azon események erejéhez, amiket már csak egy lépés választ el a manifesztálástól. A Föld élénk mozgása a finalét készíti elő és ez fog titeket rohamosan elvezetni a Mennybemenetelhez. Nincs különbség kicsi vagy nagy csoportok közt, mert mindegyik egy kollektív erővé növi ki magát és ez a kollektív erő roppant lehetőségeket fog magában rejteni. Tehát tartsátok fenn a jó munkát mert ez segít felgyorsítani azt, hogy a sötét összeesküvők ugyanúgy folytathassák ténykedésüket mint azelőtt.


A Galaktikus Federáció keményen dolgozik azon, hogy szövetségeseinket mindennel ellássuk és hamarosan hatalmas áttörést fog ezáltal sikerülni elérniük. A minket ellenzők száma rendkívül erős, hisz felhatalmazásunk van megkezdeni olyan változásokat, amik gyökeresen átformálják majd az üzleti életet. Az üzleti élet az emberek érdekeit kell, hogy szem előtt tartsa és az üzletkötések nyíltak kell, hogy legyenek. Kisebb üzletkötések terjednek majd el, amik könnyen kezelhetőek és irányíthatóak lesznek. Emlékezzetek arra, hogy az új technológia segítségével sok mindenre ami most része életeteknek, már nem lesz többé szükségetek. Ne aggódjatok személyi vagyonotok miatt, mert miután a változásokra sor kerül, mindenkiről gondoskodva lesz és a vagyon igazságosabban lesz elosztva. Önellátóakká fogtok válni és ahogy a pénzrendszerre végül már nem lesz többé szükség, vissza fog térni a cserekereskedelem.


Minden amire most hajlamosak vagytok ráhagyatkozni pozitívumra fog megváltozni és ez nagyban az új technológia szétosztásának lesz az eredménye, ami minden alapvető szükséglettel el fog látni titeket. Ahogy fejlődtök, egész életetek minősége meg fog javulni és megkapjátok az első kóstolót abból, hogy milyen is lesz majd ha egyszer felemelkedtek. Egy rendkívül gyors változást fog jelenteni mostani mindennapos életetekhez képest, ami ki fog szabadítani a drákói irányítás alól, ami alá jelenleg tartoztok. Tartsátok észben, hogy ott leszünk veletek, hogy együttműködjünk az eseményekben, hogy vezetőitek lehessünk azon lelki ösvényen, ami mindnyájatoknak meg volt tervezve. Legfőképp a Mennybemenetelre fogunk összpontosítani, hogy fel legyetek készítve rá. Ez a küldetésünk amire felesküdtünk, hogy biztosítsuk azt, hogy Földanyával együtt biztonságosan elérjétek célotok és ez így is lesz.


Bár sikeretek biztosítva van rendkívül fontos, hogy figyelmeteket a Mennybemenetelen tartsátok. Ha így tesztek, a hátramaradt út valamivel könnyebbé válik kevesebb zűrzavar nélkül. Kollektív erőtök hatalmában áll létrehozni ilyen változást, csupán az kell, hozzá, hogy továbbra is együttműködjetek és továbbra is hozzátok a Fényt a Földre. Ebben már most is közreműködtök és nektek köszönhetően sikerült legyőzni a sötét összeesküvőket, akik megakarták akadályozni a Mennybemeneteleteket. Tehát ne adjátok fel erőfeszítéseteket, hogy a Fénnyel együtt dolgozzatok, mert ez a szeretet fegyvere, aminek nincs vetélytársa. Szinte minden nap kínálkozik lehetőség, hogy segítsetek útitársaitoknak, mégha csupán egy mosollyal vagy egy kedves szóval is akár. Meglepődnétek ha tudnátok, hogy mennyire fel tudja vidítani a másik életét egy kedves gesztus.


A tudatosság szintjének emelkedésével elérkezett az ideje annak is hogy, elkezdhetitek másoknak is mondani az igazságot a Mennybemenetelről, mert sokan hallottak 2012-ről, de vajmi kevés fogalmuk van róla, hogy mit is jelent. Nem kell az embereknek fejezetet, vagy verset mondani, csak tudatni velük az eljövendő békét és az Aranykort, ami segíti reménnyel eltölteni őket és segít összpontosítani nekik, hogy felülkerekedjenek a jövőről alkotott félelmükön. Hálásak vagyunk, hogy az Internet még úgy ahogy nincs irányítás alá vonva és lehetővé teszi az embereknek a szólásszabadságot. Az internet egy olvasztókemencéje a különböző véleményeknek ám ide tartoznak a nyílt félrevezetések is, tehát fontolóra kell venni azt amit olvastok, mert semmi ami a Fény forrását képezi, nem okoz félelmet. Ha valami nem hangzik valósnak, tegyétek félre amíg meg nem tudjátok ítélni, hogy igaz-e vagy sem.


Amikor rádöbbentek arra, hogy Spirituális Lények vagytok, Földi életetek csodálatos tapasztalattá válhat teret engedve akár az élet negatív oldalainak is és akár a folytonos túlélésért folytatott harc is új eszmét kaphat. Minden kihívás amit sikeresen legyőztetek, lelki képességeteket élesíti és egy magasabb szintre emel titeket. Miután ezt felismertétek, a keményebb próbatételek is könnyebbé válnak és képesek lesztek felülkerekedni rajtuk. Az egész kettőségben való újjászületésetek lényege maga az evolúciótok és vajmi kevés veheti fel ezzel a versenyt, ami tapasztalatilag ugyanazt az értéket képviseli. Egy percre se kételkedjetek abban, hogy ezért jelentkeztetek a Földi életre. A jutalmatok az, hogy megtapasztalhatjátok a kettőség végső ciklusát és felemelkedhettek abba a birodalomba, amit csak abszolút Mennyországként tudunk nektek leírni.


Néhány lélek képes elhagyni testét és meglátogatni a magasabb dimenziókat és képesek beszámolni ezen élményeikről. Ezek a lelkek néha bepillantást nyernek a Fény szintjeibe ahova ti is fel fogtok emelkedni és elbeszéléseikből megtudhatjátok, ahogy tökéletes szépségről, harmóniáról és békéről beszélnek. Természetesen vannak a Földhöz közelebb eső szintek is például az asztrál régiók, amik nincsenek ugyanolyan magas rezgésszámon. Amit Nirvánának hívtok, még az is csupán előszintje annak amire számíthattok. A 3. dimenzió nem az igazi otthonotok és ezért van az, hogy valahol mélyen arra vágytok, hogy visszatérjetek a magasabb dimenziókba. Ösztönösen tudjátok, hogy az élet többről szól, mint ahogy azt most tapasztaljátok.


SaLuSa vagyok a Szíriuszról és tudom, hogy a nem túl távoli jövőben mi, a Galaktikus Federáció el leszünk fogadva és szabadon elvegyülhetünk köztetek. Ez legtermészetesebb fejlődése lesz kapcsolatunknak, hiszen már sokszor voltunk együtt az idők folyamán. Évezredekkel ezelőtt néztük, utolsó civilizációtok Atlantisz haláltusáját, de most együtt fogjuk megünnepelni sikeretek.


Köszönettel, SaLuSa
Mike Quinsey

Fordítás: Bella - www.galaktikusuzenetek.com
 previous message | next message 


Originals and translations of Galactic Messages available on

Wednesday, June 1, 2011

SaLuSa Üzenetei, Május 27 2011


Begubódzva saját otthonaitokban úgy tűnhet, hogy beszédünk ábrándozás csupán, de fizikálisan meg fogjátok tapasztalni a Mennybemenetelt, noha jóllehet addigra testetek megfelelően fel lesz készítve.

Sok csoda vár rátok és a világbéke ígérete mindenkit megnyugtatással fog eltölteni. Utána össze tudtok gyűlni, hogy értékeljétek egymás különbségét, ami egyediekké tesz titeket. Megértve, hogy mindannyian Egyek vagytok, a faji feszültségek és viták eltűnnek és a vallás ahogy azt most ismeritek alapjaiban fog megváltozni, arra az igazságra alapozva, ami előttetek fel lesz tárva. Minden hívő elfogadja majd az Egyistent és egy vonással eltünteti mindazt, ami minden problémának és háborúnak a gyökerét képezte évszázadokon keresztül.

SaLuSa Üzenetei, Május 27 2011

Folyamatos örömünkre szolgál fejlődésetek, különös érdeklődéssel követjük a kollektív tudatosság szintjének növekedését. Mennyit ugrott a múlt évszázadhoz képest, ezalatt a relatív rövid idő alatt? Ez az a siker, ami rávezetett titeket a Mennybemenetel útjára. Ez azt jelenti, hogy legyőztétek a sötét összeesküvők azon próbálkozásait, hogy megakadályozzák előrehaladásotokat. Mostanra már rájöttetek, hogy kezetekben van a hatalom és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy felülkerekedjetek a félelem faktoron, ami a sötét összeesküvők sikerének kulcsa volt. A felettetek való hatalmuk fokozatosan gyengül és többé nincs rá semmi mód, hogy hatalmukat visszaszerezzék felettetek. Ezt vegyétek tőlünk abszolút ígéretnek és nagyon hamar olyan eseményekre fog sor kerülni, amik ezt alátámasztják. Felesleges is mondanunk, hogy ez év második fele, hatalmas fordulópontot fog jelenteni életetekben.

A világ ügyei váratlanul pozitív tendenciákat mutatnak, a régi különbségeket és közelmúlti háborúkat békés módon próbálják megoldani. Így dolgoznak az új energiák, amik révén a Fény érvényesül és kimondottan egyre nehezebb a dolguk azoknak, akik a régi módszerek hívei. Ez még csak tovább fok fokozódni, mihelyt a kormányváltásra sor kerül és akkor tényleges akcióknak lehettek majd tanui, amik eljövetelünkkel fognak összefonódni. Azért mert roppant precízen tervezzük meg a dolgokat, ami számotokra lehetetlen feladatnak tűnhet befejezni a Mennybemenetelt ilyen rövid idő alatt, számunkra nem fog problémát jelenteni. Segítségért fohászkodtatok és mi itt vagyunk válaszolva segélyhívásotokra, Isteni felhatalmazást kapva arra, hogy felvegyük veletek a kapcsolatot. Egymásra találásunk mindig is tervezve volt és egy természetes előrelépést jelent, ahogy tudatosságotok egyre csak növekszik és rohamosan közelít a mi szintünkhöz. Egyek voltunk a Múltban és sorsotok és jogotok, hogy csatlakozzatok hozzánk és újra nekikezdjetek utazásotoknak a felsőbb dimenziókban.

Sajnálatos módon, de ugyanakkor saját elszántukból vannak olyan lelkek, akik nem eléggé vannak felébredve ahhoz, hogy egyáltalán felfogják ezeknek az eljövendő időknek a jelentőségét. Ám vigyázva lesz rájuk és nagy szeretettel és törődéssel lesznek áttelepítve egy új környezetbe. A mostani körülményektől nem lesz nagyon eltérő új otthonuk, biztosítva azt, hogy folytatni tudják újjászületésüket hasonló környezetben. Majd az élet természetes ciklusa révén, el fog jönni számukra egy másik lehetőség a felemelkedésre. Ha szivetek szeretettel viseltetik ezen lelkek iránt, akkor hozzánk hasonlóan ahogy mi szolgáltunk titeket, ti is szolgálhatjátok őket több ezer éven keresztül. Az utolsó békés időszak amikor veletek együtt jártunk a Földön, az Atlantiszi időkben volt, még jóval annak bukása előtt. Egy magas fokú spirituális szintet értetek el és sokan közületek ott voltatok ezt megtapasztalni és most szintén hasonló szinten álltok, azzal a különbséggel, hogy most fel fogtok emelkedni.

A Világegyetem is örvendezik sikeretek felett, mert ez fogja teljessé tenni a képet, hogy a Világegyetem minden része fel tudhasson emelkedni. Higgyetek nekünk Kedveseink, hogy jövőtöket nagyon közelről figyelemmel kísérjük, mert azok a tapasztalatok amikben részetek volt, csodálatos fejlődést nyújtott evolúciótoknak. Sokan közületek ott voltak, ahova más lelkek nem óhajtottak menni és kemény szenvedéseken mentetek végig, gyakran nyomorult életeken, hogy megtapasztaljátok a kettőséget. De ennek ellenére tudtátok, hogy micsoda csodás lehetőséget kínál az, hogy más lelkek mentora lehessetek, akik hozzátok hasonlóan ugyanazt az utat kívánják járni. Mihelyt eléritek a magasabb dimenziókat, mások szolgálata természetes ambícióvá fog válni számotokra.

Erős vonzódás alakult ki köztetek és Földanya között azáltal, hogy ilyen hosszú ideig földhözragadtak voltatok, ez az oka annak is, hogy ilyen sokan vállalkoztatok arra, hogy vele maradjatok. Fenséges tapasztalat lesz vele együtt felemelkedni és csodálatos lesz látni Földanyát újra teljes pompájában. Például ha úgy döntötök, hogy csatlakoztok hozzánk, akkor életetek nagy részét az Anyahajókon fogjátok tölteni. Valójában némelyikük akkora hatalmas, hogy könnyedén utánozni tudja bármilyen bolygó felszínét. Teljesen otthon fogjátok érezni magatokat, más életformákkal kiegészítve, mint például az álatvilággal. Az állatok nálunk szelídek, akik teljes mértékeben elveszítették primitív túlélési ösztönüket, ahogy tökéletes békében és boldogságban élnek. Ehhez hasonlatos béke van jelen minden űrhajónkon és az élet ugyanolyan kielégítő mint bárhol másutt. A bajtársiasság és társulások családokat is tartalmaznak, és mindenük megvan, ami egy boldog és elégedett élethez szükséges.

A Föld börtönbolygóként volt emlegetve és valóban azzá is vált. De az Ember volt az, aki megengedte a sötét összeesküvők alattomos karmainak, hogy fokozatosan irányításuk alá vonjanak titeket olyannyira, hogy átadtátok nekik hatalmukat. Szerencsére még időben felébredtetek, hogy visszaszerezzétek hatalmatokat és, hogy eldöntsétek saját jövőtöket. Negyven év alatt földi viszonylatban mérve, olyan sok mindent hoztatok a Földre, hogy újra alkotta a hálót maga körül és nemsokára készen áll egy erőteljes energiaátvitelre, ami közelebb hozza az új Föld megalakotását. Egyáltalán nem egyedül készültök fel a Mennybemenetelre, lelkek légiója áll rendelkezésetekre, sokan más Világegyetemekből eljőve. Emlékezetes alkalom lesz amikor bekövetkezik és sokan óhajtanak jelen lenni, amikor erre sor kerül.

Begubódzva saját otthonaitokban úgy tűnhet, hogy beszédünk ábrándozás csupán, de fizikálisan meg fogjátok tapasztalni a Mennybemenetelt, noha jóllehet addigra testetek megfelelően fel lesz készítve. Ahogy azt már sokan közületek tapasztaljátok, az új energiák nagyon erősek és számos módon befolyást gyakorolnak rátok. Ez a biztosítékotok arra, hogy a dolgok úgy történnek, ahogy azt mi mondjuk és még több emberre számítunk, hogy elkezdje megtapasztalni magasabb szintjeit a tudatosságnak. Azt fogjátok érezni, hogy a béke érzése önt el titeket, ami képessé tesz higgadtan viselkedni bármilyen szituációban is legyetek éppen. Ez egy biztos jele annak, hogy jelentős haladást értetek el. Úgy fog tűnni, mintha az idő felgyorsulna, és fontossá válna ahogy épp azon vagytok, hogy Galaktikus Lényekké váljatok.

Sok csoda vár rátok és a világbéke ígérete mindenkit megnyugtatással fog eltölteni. Utána össze tudtok gyűlni, hogy értékeljétek egymás különbségét, ami egyediekké tesz titeket. Megértve, hogy mindannyian Egyek vagytok, a faji feszültségek és viták eltűnnek és a vallás ahogy azt most ismeritek alapjaiban fog megváltozni, arra az igazságra alapozva, ami előttetek fel lesz tárva. Minden hívő elfogadja majd az Egyistent és egy vonással eltünteti mindazt, ami minden problémának és háborúnak a gyökerét képezte évszázadokon keresztül.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és elvezetlek az igazsághoz, aminek felszínre kell jönnie és el kell, hogy fogadjátok ha egyesülni akartok.

Köszönettel, SaLuSa
Mike Quinsey

Fordítás: Bella - www.galaktikusuzenetek.com

The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

SaLuSa Üzenetei, Május 25 2011


Amikor Fénylényekké váltok, a legtermészetesebb és legvágyottabb előrelépéseteknek fog számítani képesek lenni elfogadni Isten akaratát. De a mostani feladatotok az, hogy megragadjátok ezt az aranylehetőséget amivel búcsút inthettek a kettőségnek örökre. Ez csupán egy kis lépés felfelé ha a ti időtök szerint mérjük a dolgokat, de egy rendkívüli fontos tapasztalat, ami sok léleknek válik hasznára a jövőben. Itt álltok ma, ilyen közel a kvantum ugrásra készen, amire azóta készültök, amikor elkezdétek hosszú utazásotokat, hogy magatok mögött hagyjátok a sötétséget. Ez azzal is járt, hogy nem emlékeztek minden életetek minden részletére visszamenve a kezdetekig. Csak az számít, hogy minden erőtökkel azon legyetek, hogy figyelmeteket a Mennybemenetelen tartsátok, mely úgy át fog titeket változtatni, hogy minden képzeleteteket felül fogja múlni.

Szeretünk titeket és erős szándékotokat, hogy befejezzétek időtöket a Földön, győzelmet aratva a sötét összeesküvők felett.

SaLuSa Üzenetei, Május 25 2011

Mindenhol jelek mutatnak arra, hogy a Felfedések nagyon közel vannak és amikor sor kerül az utolsó információra amit nyilvánosságra akarnak hozni, megtalálják annak útját-módját, hogy ez sikerüljön nekik. A sötét összeesküvők is készakarva kiszivárogtatnak néha titkokat, ha az érdeküket szolgálja, de sokszor csupán azzal a szándékkal teszik mindezt, hogy felkészítsenek titeket az előre megfontolt és tervezett merényletekre amik ellenetek irányulnak. Szükségtelen is mondanunk, hogy téves információkat terjesztenek, hogy összezavarják azokat akik az igazságot keresik. Bízzatok megérzéseitekben, mert mostanra már tisztában kéne, hogy legyetek taktikáikkal és ha jól informáltak vagytok, nagyon is tudjátok, hogy mi az amit figyelmen kívül kell hagyni. A színpad készen áll a Felfedésekre és szövetségeseink készen állnak, hogy megragadják az első lehetőséget a közzétetelekre. A sok várakozás után már csak arra a valamire várunk, ami felfedi kilétünket és ez a hajó úgymond kihajózásra kész. Sok mindent tudtok már rólunk, de a legtöbb ember számára történetünk megrökönyödést és hitetlenkedést fog kiváltani az emberekből. Ám az igazságnak ki kell derülnie és már nem lehet túl sokáig visszatartani, a titkolózás és létünk tagadása túl sokáig húzódott el. Minél többet tudtok rólunk, annál könnyebb lesz elfogadnotok jelenlétünket. Utána nekiláthatunk megszervezni mindazt a sok változást, aminek minden további késlekedés nélkül, el kell kezdődnie.

Az energiák a Földön túlról, több forrásból vannak felétek sugározva, segítve titeket és Földanyát, hogy sokkal gyorsabban tudjatok emelkedni, mint bármikor ezelőtt. Akármi is történjen az a lényeg, hogy figyelmeteket a Mennybemenetelen tartsátok és biztosítsátok azt, hogy úgy készüljetek fel az eseményekre, hogy az kielégítse szükségeteket. Ami ezt illeti, szerfelett boldogok vagyunk, mert a sötét összeesküvők késleltető technikái ellenére is, minden a terv szerint halad. A Fény vette át a vezető szerepet, ami lehetővé teszi, hogy a dolgok saját mederben follyanak, a végidőknek megfelelően. Úgy akarunk elérni sikert, hogy ne kerüljön sor semmilyen konfrontációra a sötét összeesküvőkkel. Ahogy mi látjuk a dolgokat erre nincs szükség, ehhez még segítségünkre van nagyon fejlett technológiánk is. Ha a körülmények úgy kívánják, tudunk határozottak lenni és fel tudjuk használni Isteni felhatalmazásunkat amikor szükség van rá. Tehát fogadjátok el, hogy mindegy mit mondanak, mi teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy mi is történik és irányítás alatt tartjuk a dolgokat.

Civilizációtok látja, hogy mennyire hatástalanok azok a módszerek amikkel próbálják megakadályozni a Föld változásait. A tisztítást nem lehet megállítani mert létfontosságú, de ahogy azt már jó párszor említettük, képesek vagyunk csökkenteni a katasztrófák rátok nehezedő hatását. A közelmúltban aktívan részt vettünk a Golf öböl olajszivárgásnál és a Japán földrengésnél. Csak azok a lelkek hagyják el a földet ilyen katasztrófák által, akik élettervük szerint tervezték el így. Tudjuk, hogy ez az ötlet majdhogynem hihetetlennek tűnik, de az átmenet gyors és bármilyen félelem faktor is legyen a tapasztalat része, minden rossz eloszlik mihelyt a lélek eléri a Nirvánát. A halál cseppet sem olyan mint ahogy azt sokan képzelik és a lelkek gyorsan egyesülnek szeretteikkel.

Tehát mi az amit tennetek kéne ahogy várjátok és közreműködtök az elkerülhetetlen változásokban? Azt tanácsoljuk, hogy próbáljatok az eljövendő előnyökre gondolni és tartsátok szemetek előtt a Mennybemenetelt. Lesznek zűrzavarok időközönként, de amikor megjelenünk előttetek, figyelmeteket a pozitív változásokra fogjuk terelni és képesek lesztek együttmőködni valami módon. Azokőtök akiknek tudomása van rólunk, segíteni tudnak a többieknek elfogadni azt ami történik. Valójában nincs rá semmi ok sem, hogy miért is ne kezdhetnétek ennek neki most mindjárt, mert sokra becsüljük segítségetek és arra buzdítunk titeket, hogy legyetek nyitottak a dolgokat illetően. Annak ellenére, hogy eljön az az idő amikor a tömegekhez fogunk szólni, az a személyes ecsetvonás amit ti hozhattok be a képbe, sokkal többet fog jelenteni. Segítene ha az emberek kezdenének nyitottak lenni minderre amit hallanak és látnak és nem vonnának le elhamarkodott következtetéseket. Még mindig vannak olyanok, akiknek nem tartják lehetségesnek jelenlétünket és nem lesznek hajlandóak elhinni az okát amiért itt vagyunk. Természetesen időbe fog telni amíg megpuhítjuk őket és amíg elfogadható magyarázatokkal fogunk tudni szolgálni, ami segíteni fog nekik, hogy ne féljenek tőlünk.

Semmi kétség, hogy meg fogjátok érteni, miért van az, hogy szabadakaratotok ennyire tiszteleben van tartva. Az Isten sem erőlteti rátok Isteni akaratát, de vannak törvények amik érvénybe lépnek, ha mások biztonsága kerül veszélybe, vagy valakik próbálnak beleavatkozni mások szabadakaratába. Majd ahogy fejlődtök és figyelmeteket azon lesz, hogy visszatérjetek a magasabb dimenziókba megtanuljátok, hogy eljön az az idő, amikor örömmel elfogadjátok Isten Akaratát. Amikor Fénylényekké váltok, a legtermészetesebb és legvágyottabb előrelépéseteknek fog számítani képesek lenni elfogadni Isten akaratát. De a mostani feladatotok az, hogy megragadjátok ezt az aranylehetőséget amivel búcsút inthettek a kettőségnek örökre. Ez csupán egy kis lépés felfelé ha a ti időtök szerint mérjük a dolgokat, de egy rendkívüli fontos tapasztalat, ami sok léleknek válik hasznára a jövőben. Itt álltok ma, ilyen közel a kvantum ugrásra készen, amire azóta készültök, amikor elkezdétek hosszú utazásotokat, hogy magatok mögött hagyjátok a sötétséget. Ez azzal is járt, hogy nem emlékeztek minden életetek minden részletére visszamenve a kezdetekig. Csak az számít, hogy minden erőtökkel azon legyetek, hogy figyelmeteket a Mennybemenetelen tartsátok, mely úgy át fog titeket változtatni, hogy minden képzeleteteket felül fogja múlni.

Mi a Galaktikus Federáció segítünk nektek áthidalni azt a szakadékot amik most vagytok és amivé válni fogtok, amikor visszanyeritek teljes tudatosságotokat. Minél előbb hívhatunk meg, hogy egyenlő partnerként csatlakozzatok hozzánk, annál gyorsabban kezdhetünk neki következő utazásunknak, ami elvisz minket más Galaxisokba és Világegyetemekbe. Ahogy mi látjuk, a teremtésnek nincs vége. El tudjátok képzelni azt a számtalan lehetőséget ami rátok vár? Tényleg véget nem érő a kalandok sora, aminek részesei lehettek. Minden oldalról az élet vesz titeket körül, az evolúció különböző skáláit képviselve és a mi feladatunk az, hogy másokat, hozzátok hasonlóakat szolgáljunk, akik próbálják áthágni a szakadékot a különböző dimenziók között. Nagyon izgalmas és kifizetődő ami a legkisebb mértékben sincs rátok erőltetve. Hiszen legvégső soron, nem mi vagyunk az egyedüli szervezet amit mi képviselünk. Ennek ellenére számunk hihetetlennek fog számotokra tűnni, több millió személyzetet mondhat federációnk magáénak. Igen, mindannyian felemelkedett Lények, egyébként nem lett volna számukra engdélyezve, hogy csatlakozzanak hozzánk.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és megelégedésemre szolgál, hogy a Fény egyre nagyobb méreteket ölt a Földön. Ez jó ómenként hat utolsó pár lépésetekre, ami még hátra van a Mennybemenetelhez és ez a ti biztosítékotok, hogy minden a tervek szerint fog véghezmenni. Szeretünk titeket és erős szándékotokat, hogy befejezzétek időtöket a Földön, győzelmet aratva a sötét összeesküvők felett.

Köszönettel, SaLuSa
Mike Quinsey

Fordítás: Bella - www.galaktikusuzenetek.com

The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/