Followers

Google+ Followers

keshe

Wednesday, October 31, 2012

2012.10.12.

SaLuSa – 2012. október 12.
Mike Quinsey közvetítése

Mi is ugyanúgy éljük meg az akadályoztatásokat, mint ti; de ez a tény nem ad számunkra okot nagy aggodalomra, mert továbbra is tervszerűen kivitelezhetjük feladatainkat. Mi könnyen tudunk alkalmazkodni a különböző helyzetekhez, de számotokra frusztráló lehet, ha mi kényszerűségből üzeneteinkben nem szolgálhatunk csak adatokkal a történésekről. Amikor tevékenységeiteket figyelemmel kísérjük, sok csoportot látunk, akik a békét szolgálva megfelelően dolgoznak, ami a sötétek utolsó erejének elkerülhetetlen végét gyorsítja fel. Ott leszünk, hogy a sötét erőknek megadjuk az utolsó „lökést”, ami az elfeledésbe taszítja őket, így sem nektek, sem nekünk nem jelentenek további fenyegetést. Legjobb akarattal sem állítható meg többé világtok gazdaságának összeomlása. Amit megfigyelhettek, az a sötétek utolsó kétségbeesett próbálkozása, amikor foggal-körömmel ragaszkodnak a még számukra megmaradt dolgaikhoz; de hatalmuk sebes gyorsasággal szertefoszlik. 
Egyes kormányok, akikkel felvettük a kapcsolatot, a változás mellett voksolnak, míg mások csak idegenkedve reagálnak és továbbra is megpróbálják a régi rendszert fenntartani. Az igazság az: bármit tesznek is, hogy feltartsák a változást, az mégis bekövetkezik - és nem tudják elkerülni, a hozzá való alkalmazkodást. A politikai hovatartozás nem számít; mert nem lesz alternatíva a változást illetően. A problémákon való felülkerekedéshez nyújtott megoldásaink, az egyetlen lehetséges opciók, amik valóban gyors eredményekhez vezethetnek. A kellemtelenségeket leredukálják a minimumra és ezen intézkedések szükségességének megértése biztosítani fogja, hogy általános támogatottságot élvezzenek a tervek.
A változás sokkal erőteljesebb mértékben fogja összehozni az embereket és a háborúk lezárása egy csodálatos békét hoz el a Föld számára. Ezen felül segíteni fog a különböző országok közötti bizalom megteremtésében, és egyesek között még meglévő akadályok eltűnnek. Amint egy bizonyos együttműködési szintet eléretek, a még rátok váró változások is nagyon gyorsan megvalósulnak. A hadipar és a többi katonai erő leszerelésre kerül és helyükre idővel egy békehaderő lép, ami tisztán védelmi célból működik majd. Jelenleg a katonaság és az egész világon megtalálható hadibázisaik fenyegetést jelentenek, háborúkat is kirobbanthatnak; - és ez is meg fog változni. A jövőben egy ország területén sem állomásoznak idegen csapatok, és nem hagyják kétségek között a lakosságot, hogy a béke egyre tartósabb állapottá válik – amit mi tartunk fenn. Mint azt láthatjátok, jó kezekben vannak a szabadságotok és szuverenitásotokhoz való visszatérésetek tervei. Ez azt jelenti, hogy nem kell aggódnotok a háborús fenyegetettség miatt, mert a háborúzás nem lesz megengedett, ahogyan a nukleáris fegyverek használata sem, és ezt a rendelkezést ki fogjuk csikarni.
A felemelkedés útja kiszélesedik és egyre több lelket vonz magához, akik bizalomra és bizakodásra leletek, amiért mi és a Szövetségeseink dolgozunk. Egyszerűen fogalmazva Kedvesek: nincs másik út; és higgyetek nekünk, hogy minden a felemelkedésetekkel kapcsolatos vitatott kérdést alaposan megtárgyaltunk, és időközben megtaláltuk az optimális végső következtetéseket. Azt tesszük, ami mindenki javát szolgálja, anélkül, hogy az emberek szabad akaratát: egy másik út választásával feloldanánk. Soha nem volt küldetésünk része, hogy a mi látásmódunkat erőszakoljuk rátok, hanem, hogy garantáljuk, a felemelkedni vágyók megkapjanak minden lehetőséget, hogy ezt megvalósíthassák. A változás az, ami felé törekedtek, de ezt az illuminátus megtagadta tőletek, így akadályozva meg felemelkedéseteket. Ennek a lehetőségnek [felemelkedésnek] a megragadása igazán természetesnek tűnik, mert ez már szerves része volt életterveteknek. Csak kevés lélek képes emlékezni az élettervére és valójában a legjobb az, ha a kihívásokkal akkor néztek szembe, amikor jönnek, mert különben megpróbálhatnátok a dolgok elébe vágni és ezzel megváltoztathatnátok cselekvésetek kimenetelét. Mostanság látnoki üzeneteket fogadtok magatokba, amik megmagyarázzák a helyzetet és ez a fajta segítség megengedett; de a végső döntés a ti kezetekben van. Ahogyan karmátokat sem vállalhatja át senki magára; de kölcsönös megegyezés alapján egyes lelkek együtt dolgoznak veletek, hogy segítsenek.
Egyes lelkek nehezen hiszik el, hogy szabad akaratukból döntöttek úgy, tapasztalatokat jöttek gyűjteni a dualitásban. De mindannyian ezt tettétek – közületek mindenki – abban a tudatban, hogy felgyorsíthatjátok további fejlődéseteket és hozzájárultok az általános tudás gyűjtőtégelyéhez. Tudat alatt ezt tudjátok ti is, ill. tudatában vagytok annak az ígéretnek, hogy előrelépéseiteket évezredek óta pontosan követik a magasabb szférákból, mellettetek állva, kísérve benneteket. Ők Isten szolgálják és benneteket szolgálnak és a felemelkedési terveteket kivitelezik. A magasabb szférák állják a szavukat, amit adtak nektek, hogy semmilyen körülmények között nem lesz megengedve a sötét hatalmaknak a felemelkedésetek megakadályozása; ezért ki kell használnotok ezt a csodálatos lehetőséget, hogy Földanyával együtt felemelkedjetek.
Még nehéz idők állnak előttetek; de biztonságban átvészelitek és végül a történések kimenetelekor, egyre magasabbra emelkedtek a Fény-be. Az idő telik és a változás egyre közelebb kerül; és anélkül, hogy bárki bármit is jósoljon, egyértelmű, hogy a végső időszak következik. El tudjátok hinni, hogy az évezredforduló már majdnem 13 éve volt? És ha visszapillantotok a fejlődésetekre, akkor a kiemelkedő pontok mindig a tudatszinteteket érintették. A FÉNY és a SZERETET energiája, mint egy futótűz terjedt szét és átvitt értelemben: a  Főnix madár újra életre kelt hamvaiból. Ennek a történésnek az ereje képes az alacsonyabb energiákat átalakítani, amik az új szinten, ami felé tartotok, nem képesek létezni.
A látszólagos cselekmények hiánya nem jelenti azt, hogy csak kevésé dolog történik, mert valójában egyre több a dolgunk és visszaverjük a fejlődés megállítására tett próbálkozásokat. A sötét erők mesterien tudnak nyugtalanságot szítani, de mi ismerjük a szándékaikat és magas fokon tartjuk sakkban őket. Nem sikerül nekik a kezdeményezésig eljutni és képesek vagyunk a lépéseiket előre látni, így akadályozva meg őket céljaik eredményességben; és ez aláássa a ’moráljukat’, ami már elérte mélypontját. Vége a játszmának és jobban járnának, ha visszavonulót fújnának, és hagynák, hogy a játékot terv szerint lejátszhassuk. De még mindig konokok és megpróbálják elkerülni az elkerülhetetlen sorsukat és letartóztatásukat, annak ellenére, hogy felhívták rá a figyelmüket, eljött az ideje az emberiség ellen elkövetett bűneikért felelősséget vállalniuk.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról,és beszámolhatok arról, hogy a FÉNY Galaktikus Föderációja soha nem volt magasabb fokú készültségben, mint most – és kész a tettek mezejére lépni. A ti néhány földi hetetek, számunkra csupán másodpercek – ahogyan mi éljük meg az időt - , és számunkra a végső időszak olyan, mintha már el is érkezett volna, és számotokra is felgyorsul az idő.
Köszönet, SaLuSa!
Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: ScarlettSunday, October 28, 2012

2012.10.10


SaLuSa – 2012. október 10.
Mike Quinsey közvetítése

A helyzet jelenleg relatív problémamentesnek tűnik, akkor is, ha még nehezebb időszakokat kell átvészelnetek. Ezek csak rövid ideig tartanak és mivel ezt mi már sejtettük, gondoskodunk arról, hogy a lehető legkevesebb gondot okozzák nektek. Szövetségeseink tisztában vannak vele, milyen közel vannak a célok eléréséhez és mi mindenkor támogatjuk őket. Talán úgy látjátok, hogy a baljós jóslatokhoz képest a Föld fizikai változásai sehol sem voltak katasztrofális kimenetelűek. De egyesek közületek felemlíthetik ekkor a fukushimai katasztrófát, ami nem természeti csapás volt, hanem egy „hamis zászló alatti” [false flag] támadás! Annak ellenére, hogy valóban számos földrengés volt, tény, hogy egyik sem járt volna ilyen komoly következményekkel, ahogy ti mondanátok. Ilyenfajta történéseket folyamatosan figyelünk és ezek kihatásait minimalizáljuk. 

Továbbra is szorgosan dolgozunk a felfedésen és ebben az évben sokkal több bizonyítékot láthattatok, mint korábban valaha. Ez megnyitja az utat a teljes felfedéshez, ami ez év vége előtt megvalósul. Ez a kollektív tudatotokban masszív változást idéz elő és bevezet benneteket az új korba. Ahogy azt tudjátok, sok mindent szeretnénk megosztani veletek, ami segít a nagy előrelépés megtételében. Izgalmas idő előtt álltok mindannyian és az illúzió, amiben élnetek kellett elsöprésre kerül. Az utóbbi 60 évben a lakossággal való sokrétű kapcsolataink lehetővé tették, hogy egyre komolyabban tudatára ébredjetek létezésünknek. Időközben jelenlétünk már széles körben ismert, így csak kevés ember lehet, aki soha nem hallott még a Földeteket meglátogató űrhajóinkról. Ha egyértelmű válik, hogy békével jöttünk és nektek akarunk segíteni, akkor az utolsó akadály is elhárul, hogy elfogadjanak minket.
A szándékosan előidézett velünk szembeni félelem erejét veszti. Már tudjuk, világotokban mely államfőkben bízhatunk és Barack Obama az élen fog járni és utat mutat. Úgy tűnik, nem győzzük elégszer ismételni, hogy egyeseket köztetek meggyőzzünk: de Barack Obama egy magasan fejlett spirituális lélek, aki a lehetőségre vár, hogy nekikezdhessen valódi küldetésének. Békében egyesíti majd a világot és előkészíti jövetelünket. Akkor a kétkedők is belátják, hogy igazat beszélünk. A dualitás történelemmé válik és egy csodás új életetek lesz, ahol a béke és a harmónia fog uralkodni.

Nagy elvárások idejét élitek és ez aszerint teljesedik be, ahogyan azt megígérték számotokra. A jelenlegi kormányaitok beragadtak a szokásos politikájukban, ami a médiákhoz hasonlóan tagadja azt, amiről ti tudjátok igaz. De már nem tart sokáig míg ez megváltozik és az igazság napvilágra kerül. Sokan ’eladták’ a lelküket, hogy megtarthassák munkájukat, így csak azt teszik, amit mondanak nekik.  De már képesnek kell lennetek magatokat szabadon kifejezni és nem tekinthettek magatokra, mint az előírások áldozatára, amiket arra használnak fel, hogy nyugton tartsanak benneteket. A közeljövőben átértékelésre kerülnek törvényeitek és elbúcsúztatják azokat, melyek jogtalanok és az igaz jogaitokat nem szolgálják.  

Mint az ti is képzelhetitek sok a tennivaló, de mindannyian jól felkészültek vagyunk. Tudjuk, mely terülteken kell aktivizálni magunkat és nem fogunk késlekedni, hogy beindítsuk a dolgok menetét. Természetesen benneteket is bevonunk a közös tevékenységekbe; és biztosítunk benneteket tudjuk, kit kérhetünk meg, hogy segítsen. Ekkora a sötét erőket eltávolítják pozícióikból, így a munka akadálytalanul haladhat előre. A különböző nyelvek nem jelentenek nehézséget számunkra, mert mi telepatikus úton képesek vagyunk olvasni gondolataitokat és ez a mi egymás közötti normális kommunikációs módunk. Idővel ti is beletanultok a telepátiába és  a beszélt nyelv lassan el fog tűnni. Visszatekintve bizonyítékok fogják alátámasztani, hogy kérdéseiteket már előre ismertük, amikor szellemetekben megfogalmazódott és már meg is tudtuk válaszolni őket, mielőtt kimondtátok volna.

Jövőtök olyan lesz, mint a miénk: galaktikus lényekké váltok – mind azokkal a minőségekkel, amikkel mi már rendelkezünk. Így veletek ellentétben mi nem tapasztalunk fáradtságot, mert saját rezgésszintünk magasabb tartományban létezik. Képesek vagyunk megfiatalítani magunkat, ha ez a cél. Olyan italaink vannak, amik energiaforrások, annak ellenére, hogy a minket körülvevő energiák forrásából is meríthetünk. Ténylegesen egy könnyebb (fénnyel telítettebb) testben nem érzitek szükségét, hogy nehéz táplálékot vegyetek magatokhoz, hanem könnyedebbet. Nálunk olyan táplálék van, amit ti gyümölcsitalnak neveznétek, ami nagyon tápláló; de alkohol nincs nálunk. Ezt méregnek tekintjük és ezt a mi létsíkunkban nem fogjátok fellelni. Valójában egyáltalán nem érzitek majd a nehéz táplálékot szükségesnek és természetesen állatokat sem eszünk.

Ha a magasabb dimenziókban vagytok teljes egészségnek örvendetek és megértitek, hogy nem lesz szükségetek drogokra vagy gyógyszerekre és sebészeti beavatkozásokra sem, mert módszereink sokkal fejlettebbek, mint a tiétek jelenleg. Színeket és hangokat használunk, ami sokkal eredményesebb és nincsenek mellékhatásai, mint az a ti kezeléseitek során gyakorta előfordul. Várjátok meg, míg  FÉNY-városaink a Földön megjelennek, akkor megtapasztalhatjátok, amit most körülírtunk nektek, ill. még több dolgot ezen felül. Annyira izgatottak vagyunk ezzel kapcsolatban és ti is azok lesztek, ha technológiánkat a rendelkezésetekre bocsátjuk. A mostnai életetek gyökeresen megváltozik.
Természetesen jobb lett volna, ha előbbre tarthatnánk veletek, mint ameddig most lehetségessé vált; és szertenénk egy mondást idézni: " Azok a legjobb dolgok az éltben, amire érdemes várni". A Földön sok stressznek vagytok kitéve a rátok kényszerített kötelezettségeitek miatt, valamint életetek lépésben való haladása miatt. Ez mind el fog tűnni, mert nem a magasabb rezgéstartományban található, ami a folyamatos békét és harmóniát hozza el számotokra. Ott már nincsen "munka", ahogyan ti a hivatásotokat nevezitek, hanem egyfajta tevékenység, ami örömet szerez nektek és amivel másokat szolgáltok. Megállapítjátok majd, hogy lényegesen több szabadsággal rendelkeztek és eldöntehtitek mit kezdtek életetekkel és a magasabb tudatszinteteknek köszönhetően felelősségteljesebben fogtok dönteni.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és a FÉNY Galaktikus Föderációjának minden tagja nevében beszélek, amikor egy örömteli és boldog átlépést és egy csodás élményt kívánok nektek a felemelkedés folyamatában. Az egész univerzum lesz a szemtanúja utazásotoknak és óriási szeretetüket és segítségüket küldik nektek hozzá. Idővel a messziről jött barátaitokkal és családotokkal is újra viszont láthatjátok egymást – és meglesz a nagy újraegyesülés.

Köszönet, SaLuSa! 
Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com

2012.10.08.

SaLuSa – 2012. október 08
Mike Quinsey közvetítése

Sohasem késő figyelmeteket a felemelkedés felé irányítani, és felismerni, ha készek vagytok egy szintet elérni, felemelkedhettek. Ehhez szükségeltetik az összpontosítás és a szándék az előre való haladáshoz, de tisztáznotok kell magatokban a kérdést, hogy felemelkedtek-e vagy sem, az a tudatszintetek függvénye. Tisztáznotok kell azt is, mit is értetek a tény alatt, hogy Egyek lenni minden élettel. A szó SZERETET egyenlő a „munkafeladat címével”, amivel eredményeket érhettek el, de valóban dolgoznotok kell vele, ha a benneteket gyakorta visszavető (negatív) érzelmeken túl szeretnétek lépni. Hajlamosak vagytok először cselekedni, azután gondolkodni; ezért bizonyos helyzetekre egy újfajta reakciómód kialakítása szükséges. Képesnek kell lenni a megbocsátásra akkor is, ha ti váltatok a cselekmények áldozatává, anélkül, hogy egyáltalán nem miattatok alakult úgy a helyzet.

Ez a tanács olyan esetekben is hasznos, amikor karmikus kapcsolati tisztáznivalótok van. Valószínűleg ezek a legnehezebb kihívások, amikkel szembe kell néznetek és a legjobb tanács ilyen esetben: megbocsátani az érintetteknek. Egyszerűen nem tudtok tovább haladni, ha továbbra is kitartotok a neheztelések és gyűlölködések vagy negatív gondolatok mellett. Engedjétek el a múltat és térjetek rá egy új ösvényre, ami a SZERETET és a FÉNY felé vezet. Ez az út jó érzéssel tölt majd el, tudva a régi valósággal való kapcsolatot, ami már nem szolgált benneteket elvágtátok. Valószínűleg mindenki, aki ezen sorokat olvassa, már meghozta döntését, hogy megváltoztassa életét, koncentrálva a felemelkedés előkészületeire.

Gondoljatok arra, hogy testetek szent templomotok; ápoljátok és hagyjatok fel az olyan dolgokkal, amiről tudjátok káros számára. Mert a magasabb dimenziókban nem tarthatjátok meg a drogoktól való függőségeteket és minél korábban döntést hoztok az ügyben, hogy felhagytok a droghasználattal és a függőséggel, természetesen annál hamarabb lesztek sikeresek. Ugyan ez az elv vonatkozik a többi függőségre, mint például az alkoholra, ami szintén károsítja szervezeteteket. Gondoljátok át tüzetesen, mi az amire „szükségetek” van, hogy biztosítsátok magatoknak a pihenést; ebben segítenek a szellemi vezetőitek is.

Isten azt szeretné, ha minden egyes lélek felemelkedhetne, de mivel nektek ajándékozta a szabad akaratot is, fogadjátok el a tényt, hogy a döntést végül saját kezetekbe helyezte. Komolyan gondoljátok át magatokban, hogy szeretnétek-e az eddigi harmadik dimenziós cikluson belül maradni, és ha még nem látjátok tisztán magatok előtt utatokat, hogy szeretnétek-e már egy ilyen fajta továbbhaladást, tudjátok: döntésetek az elkövetkezendő idő intervallumában „végleges” lesz.
Az időciklus vége gyorsan közeleg, és elragadtatva látjuk, ahogyan a fénymunkások a FÉNYT egyre magasabb szintre emelik. A FÉNY mindig egyre több FÉNY-t vonz magához – és így nyílik meg ösvényetek a felemelkedéshez. Az idővonalak összefutnak (konvergálnak) és nemsokára a legerőteljesebb köztük a Földanyával együtt felemelkedik. Ennek így kell történnie, és ez a még nem készeket el fogja választani a többiektől; ami az átváltozás teljesen természetes eredménye lesz, melyet végigjártok.
Ezen felül ez azt is jelenti, hogy ha felemelkedtek, a sötét erők teljes mértékben eltűnnek az életetekből. Az áhított béke, amiért imádkoztatok, végre a tiétek lesz és a felemelkedési folyamaton keresztül saját magatokban élitek meg az átváltozást. Ez nem azt jelenti, hogy csak ekkor tapasztaljátok meg a változásokat bensőtökben, mert ezek már évek óta megkezdődtek; de a valódi felemelkedés mérföldkő lesz az életutatokon.

Sok változás vár rátok és Földetekre, amik ebben az évben jelentősen megszaporodtak. Ez azt is jelenti, hogy a ti problémáitok is sokasodnak, amíg „tiszta vizet nem öntötök a pohárba”. A politika minél több területe kerül „átvilágításra”, annál nagyobb lesz a felháborodás. Sajnálatos, hogy ilyen szélsőséges állapotok tudták csak elfogadtatni az átfogó változások szükségességét. De ha végre egyetértés születik, akkor nem pazarolják tovább az időt és az új rendszereket megtervezésre kerülnek. Mi azt látjuk: ha a politikai vitakérdések eldőlnek, akkor a további változások gyorsan valósulnak meg. Pillanatnyilag ti vagytok különlegesen fontosak, mert szeretnénk, ha felismernétek, milyen csodálatos lehetőség kínálkozik számotokra, a felemelkedés útját járva.
Nem kell tulajdonotokhoz való ragaszkodásotokat kényszerből feladnotok, hogy felemelkedhessetek, de mindent, ami egy alacsonyabb rezgésszinthez kapcsolódik, nem vihettek magatokkal. Egyesek közületek bizonyos „időmúlatás”, hobbik, vagy bizonyos emléktárgyak gyűjtögetésével vannak elfoglalva, amik igazából nem kívánatos személyekkel vagy történésekkel állnak kapcsolatban. Az új rezgések (frekvenciák) sok dolgot ténylegesen új FÉNY-ben láttatnak valóságotokban. Minden energia a benne rejlő szépséget és tökéletességet fogja kifejezni. A tárgyak „élettel telibbnek” fognak megjelenni és az érző lényekkel bensőségesebb viszonyban fogtok állni, mert a tudatosság sokkal magasabb szintű lesz, mint eddig. Felemelkedésetekből sok tekintetben profitálni fogtok, így a dualitásban eltöltött időt hamar elfeleditek. Végül a dualitás időszaka csak rossz álomként fog derengeni, annak ellenére, hogy a benne megszerzett tapasztalatokból mindenkor profitálni fogtok.

A jövőben minden szükségletetek biztosítva lesz és nem szenvedtek semmiben hiányt. Az idő előre haladtával és teremtő készségetek fejlesztésével, képesek lesztek saját magatok ellátására. Míg idáig eljuttok, a szükségleteiteket fedező technológiai előnyök használatából profitálhattok. Minden elő lett készítve számotokra és csak a bevezetés és szétosztás megfelelő időpontjára vár. De ne várjatok mindent egyszerre, mert az átállás nem egy nap alatt zajlik le. Mint azt már korábban mondtuk, előnyt élveznek azok, akik segítségre szorulnak, akiknek az élet legszükségesebb dolgaiban szenvednek hiányt. A mostani helyzethez képesti, növekvő előrelépések sorozata által támogatunk benneteket, így fogjátok elfoglalni helyeteket az aranykor abszolút szépségben és örömében.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és tudom: ha csak egy lopott pillanatnyi benyomást szerezhetnétek a rátok váró dolgokból, akkor a jelenlegi aggodalmaitoknak, alig lenne vagy teljesen elveszítenék értelmüket. Már csak nagyon rövid idő van a felemelkedésig; ezért próbáljátok a gondolataitokat a felemelkedés előnyeire irányítani, amiket nemsokára élvezhettek. Rászolgáltatok ezekre és teljes mértékben átváltoztatják életeteket. A felemelkedés után, mi a FÉNY Galaktikus Föderációja folytatni fogjuk veletek munkánkat és segítünk nektek, hogy kifejlesszétek a teljes Galaktikus Tudatot. Jelenleg nem tudhatjátok, milyen egy Galaktikus Tudatszinttel rendelkezni, mert most még egyáltalán nem vagytok tudatában valódi képességeiteknek. Tekintsek ránk és meglátjátok bennünk valódi Önvalótokat- milyenek lesztek ti magatok is a közeljövőben.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett


2012.10.05.

SaLuSa – 2012. október 5.
Mike Quinsey közvetítése

Sok dolog kiéleződik most és még a felfedés is egy eddig váratlan oldalról valósulhat meg. Ha ez így történik, akkor a többi ország is kénytelen lesz beismerni, hogy már ők is álltak kapcsolatban földönkívüliekkel. Kétségtelenül csak nagy nehezen akarják majd beismerni az ilyen típusú kapcsolatokat. De eljött az ideje, hogy az igazság napvilágra kerüljön és sok minden csupán megerősítés szintű lesz, mert  a dolog már széles körben ismeret. Minden kétséget kizárva a „nemzetbiztonság” lesz a magyarázó döntő indok, amiért bizonyos földönkívüliekkel kötött megegyezésről eddig visszatartották az információkat, aminek köszönhetően az USA kormánya földalatti bázisokban dolgozhatott együtt a földönkívüliekkel. Ezen kívül azokról a lényekről is szó esik, akiket űrsiklójukkal szerencsétlenséget szenvedve kimentettek és őrizetbe vettek. Nagy a tét a sötét erők számára, mert ha a tények végre napvilágot látnak, az igazság nyilvánvalóvá válik.

Az igazság valóban még furcsább, mint a fikció: egy „időhurokban” éltetek, amiben a fejlődéseteket szándékosan visszatartották. Ha egyes új felfedezésekből származó előnyöket visszaforgathattátok volna a mindennapokba, akkor a második világháború utáni újjáépítő időszak lényegesen gyorsabban zajlott volna. Ehelyett az olaj és gyógyszeripar zsarolt meg benneteket, akik úgy bebiztosították magukat, hogy lehetetlenné vált kibújni az ellenőrzésük alól és minden ingyenes energiával és alacsonyabb drogfüggőségi viszonnyal járó fejlesztést leállítottak. Nem mintha ezeket a változásokat ne lehetett volna bevezetni, de azokat, akik ezt a lépést megtették volna megfenyegették vagy ami még rosszabb: ezek az emberek még csak nem is merték fölvállalni felfedezésüket. Idővel megtudjátok, kik álltak mindez mögött és kik voltak a támogatóik.

A talán legátfogóbb titoktartás értelemszerűen az űrhajózást érinti. Ez az egész tematika hamis információkkal ködösített terep, aminek az összezavarás a célja; és akiknek ebben szerepük van, azok mindenképpen el akarták fedni az igazságot. A földöntúli élet után való kutatás nagyon komikussá válik, ha tudjuk, hogy a kormányok és a katonaság már évek óta beleszövik azt működésükbe! Az erről szóló jelentések megtalálhatók világhálótokon és sok kutató remek könyveket jelentett meg, amikben részletesen írnak a tényállásról.

A FÉNY Galaktikus Föderációját gyakran zaklatták és megfenyegették, amikor egeitekre látogattunk. Nem mintha bármi kárt tudott volna okozni nekünk, mert fejlett technológiánk segítségével nagyon is képesek vagyunk megvédeni magunkat. De katonaságotok magatartását elfogadhatatlannak tartjuk, mert soha nem jelentettünk számotokra ’fenyegetést’. Ha nem voltunk rákényszerítve, hogy távozzunk látókörükből, néha kénytelenek voltunk hatástalanítani repülő
járműveiket; de ezt megelőzően pilótájukat az űrhajónkra sugároztuk át. A közeljövőben talán visszatérnek majd a Földre és megerősítik kijelentéseinket. – Ezekre és hasonló akciókra akkor került sor, amikor a hivatalaitok figyelmen kívül hagyták rendelkezésünket, hogy tilos nukleáris berendezések szállítása a Földről a világűrbe. Ha az, amit tesztek más civilizáció fenyegetésével jár együtt, akkor tejes jogkörrel rendelkezünk, hogy akciónkkal beavatkozzunk és megakadályozzuk a cselekményt!

A háborúskodásnak és a vele kapcsolatos dolgok ideje már rég lejárt, de egyes országok készek veszélynek kitenni magukat és egy további háborút kirobbantani a ’Közel-Keleten’. Bár az kisebb harcokat nem tudjuk megfékezni nálatok, de beavatkozunk- mint azt már többször is megtettük - , ha azt kell látnunk, hogy nukleáris fegyverek kerülnek bevetésre. Gondolkodjatok a békében Kedvesek, - akkor tudtok segíteni a Föld körüli FÉNYhálók energiájának növelésében. Segíteni fog a negatív energiák átalakításában és lehetőséget ad az egyes országok közötti harcok csökkentésére. Eljött az idő, hogy felnőjetek, és hogy felelősségteljes állampolgárokká váljatok és hogy ebben a szellemben gondoskodjatok csodás Földetekről és minden más életformáról. Azok, akik még úgy vélik nem képesek rá, nincs jogukban igényt tartani a felemelkedésre; mert van még mit tanulniuk.
 
Tisztában vagyunk vele, hogy mindannyian különböző fejlődési szinteken tartotok, de nem ítéljük el ezért a „későn érőket”. Mindenki halad előre a saját megfelelő tempójában és az a szép a reinkarnációban, hogy lehetőséget nyújt az ismétlésre, hogy megtanuljátok a leckéteket. Ezért nem kell aggódnotok a többi ember miatt, akik látszólag eddig még alig fogták fel, mit is jelent a felemelkedés. Vagy felismeritek vagy később fedezitek fel; de ciklikus természetétől fogva ismét találkozhattok vele. Eszerint nem veszítik el a lelkek a dualitásban szerzett tapasztalataikat, hanem hasznos előnyként szolgálnak majd, ha újra folytatják spirituális fejlődésük útját.

Fontoljátok meg, hogy Istennek nagy terve van az univerzummal és Isten minden lény iránt érzett SZERETET-e okán az univerzumra, mint tapasztalásra tekintsetek, ami lehetőséget és szabadságot biztosít mindenre, amit tenni kívántok. Mégis tanulnotok kell a döntéseitekből, amikor egy másik lélek életútjába avatkoztok be vagy akár kárt okoztok neki. Ebben az esetben ti magatok vagytok, aki dönt arról, milyen lépések szükségesek a megfelelő megértés elsajátításához, amiből tanulhattok. Természetesen a magasabb birodalmakból való lények megosztják veletek tudásukat és megmutatják a legjobb utat számotokra, hogy elsajátíthassátok ezeket a képességeket. Néha olybá tűnik az élet „puszta véletlenek” sorozata; de mi azt mondjuk, az igazán számító csomópontok, amik az életetekre nagy hatással vannak előre eltervezettek. Bár úgy tűnhet, nem erről van szó- különösen, amikor hálátlan feladatokat vállaltatok - de a nehéz kihívások, amik esélyeiteket növelik, hogy nagyobb lépésekben haladjatok előre utatokon.

A végső időkben közületek sokan úgy döntenek, hogy a még meglévő karmájukat tisztázzák. Ez azt is jelenti, hogy egy mozgalmas életet éltek és az érintett kapcsolatokban szélsőségeket éltek meg. Tartsatok ki – és ne térjetek le erről az útról, mert nem csak ti juthattok fejlődésetekben előbbre, hanem más embereknek is segíthettek a fejlődésben. Ez az emberi fajon belül egyaránt mindenkire vonatkozik és kollektív tudatotok dönt arról, milyen magasságokat vagy mélységeket éltek meg. Természetesen a felemelkedés jelentősége miatt hatalmas segítséget kaptok a fejlődésetekhez. Szeretnénk, ha közületek amennyien csak lehetséges felemelkednek és ha „felfényletek”, tudni fogjuk, hogy megtaláltátok valódi énetek darabkáját, - és hogy felébredtek.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és tudom, hogy „éjfélt üt az óra”, ezért már csak kevés időtök maradt, hogy biztosítsátok szíveteket és lelketeket arról, hogy készen álltok a felemelkedésre. Tartsátok szemeteket a célon és ne hagyjátok magatok az akadékoskodók által felbosszantani. A sötét lények az utolsó hiábavaló próbálkozásaikra készülnek, hogy megakadályozzanak benneteket a felemelkedésben, de csak akkor sikerülhet nekik, ha ti ezt hagyjátok. Éljetek a FÉNY-ben és a SZERETET-ben, ami körbeöleli Földeteket.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett


Friday, October 19, 2012

2012.10.03.

SaLuSa – 2012. október 3.
Mike Quinsey közvetítése


Mint azt kétségtelenül észreveszitek, a világnépesség körében egyre nagyobb méreteket ölt a nyugtalanság. A nemzetek már megelégelték a bankárok vakmerőségének való kiszolgáltatottságot, ami az érintett országokban komoly megszorítási intézkedésekhez vezettek. A kormányok tartanak a nép erejétől és tudják, ha nem engednek álláspontjukból, kénytelenek lesznek a problémák más megoldásához folyamodni. Hosszútávon a tartozások elengedése a teljes körű válasz, de ki kell várnotok, hogy ezt a felismerést el is fogadják. Benneteket, mint népet, szándékosan a szükség fogságába ejtettek- az Illuminátusok szándéka szerint, hogy függjetek tőlük. Ezen a módon tudták megszabni nektek, milyen előrelépéseket tehettek az életetekben.

Ezt a hatalmi játszmát még mindig játsszák, de a mérleg serpenyője - a felébredésükre való tekintettel - a nép felé mutat, annak ellenére mennyire félrevezettek benneteket, hogy a sötét erők a markukban tarthassák életeteket. Mint szuverén lények, egy lényegesen jobb életminőséget érdemeltetek volna és kormányaitok rendelkeznek olyan eszközökkel, amik „több mint megfelelőek” lettek volna ennek a célnak a megvalósítására. De a hatalmasak és gazdagok elnyomtak benneteket, hogy fenntarthassák a társadalmon belüli saját pozícióikat. Ha a vagyont újra elosztják, meglátjátok majd, hogy elegendő lett volna az egész világnak, ami lehetővé tette volna az örömteli, teljes értékű életet mindenki számára. A változás visszahozza a bőséget és a jólétet, nagy segítség lesz és időben érkezik majd életetekbe. Nekünk a FÉNY Galaktikus Föderációjának is lesz szerepe ezekben és a hozzá való szükséges tervek is elkészültek.

Mint ahogyan ti, mi is várakozunk a megfelelő előrelépésre, hogy tovább haladhassunk a veletek vállalt felelősségünk teljesítése okán, amivel biztosíthatjuk: a felemelkedés útja gyorsabb ütemben nyílik meg majd  előttetek. Ezért szeretetnék kihasználni az alkalmat, ebben a gyorsan közeledő végső időszakban, hogy a Földre jöhessünk, mert a mi technológiánk fogja lehetővé tenni a kommunikáció effektívebb szintjére való emelését. Ekkor a világ összes népe felé üzenhetünk, akik a saját anyanyelvükön hallhatják mondandónkat. Általában véve biztosítanunk kell, hogy mindenki tudjon valamit a felemelkedésről, ill. hogy legyen lehetősége a részvételben. Egyesek természetesen egyáltalán nem mutatnak érdeklődést ez irányban; de legalább nem állíthatják majd, hogy nem is tudtak róla semmit.

Látjuk, hogy a FÉNY felé törekvők és a továbbra is alacsony energiákban fogva tartottak között egyre nagyobb a szakadék. A felébredés egyre jobban kiszélesedik és sok lélek felismeri fokozott potenciálját, ami lehetővé teheti életének jobbra fordulását. A hiányos Istenben vetett hit nem gátolja szükségszerűen a felemelkedést, mert köztük sokan vannak, akik szívükben barátságos és rendes emberek. Amik ti „legbelül” vagytok, az ami igazán számít; mégis meg kell ismételten említenünk, hogy úgy bánjatok másokkal, mint saját magatokkal. Sokszor felhívjuk figyelmeteket, hogy „Mindannyian Egyek Vagytok” és ha ezt el tudjátok fogadni, akkor a többi lény iránt érzett SZERETET-etek által vezérelve tovább folytatjátok utatokat a FÉNY-be. Egészen egyszerű és egyáltalán nem komplikált magatokon dolgozva tovább fejlődnötök és ezzel együtt egy magasabb tudatszintet is megtapasztalnotok.

Egy pillanatig se kételkedjetek abban, hogy nagy erővel bíró lelkek vagytok és kamatoztassátok képességeteket egy magasabb szintű, korlátok nélküli létezés elérésére. Képesek vagytok azzá válni, akik lenni szeretnétek, de a siker érdekében erre törekednetek is kell. Nem ok nélkül utalnak rátok, mint Isteni lényekre /”Istenekre” és sokan közületek el is érték a mesteri fokozatot. A közeljövőben felismeritek valódi identitásotokat, valamint a tényt, hogy dualitásbeli tapasztalataitokból kifejezetten profitáltatok. Tovább mentek a tapasztalatszerzés útján, de a magasabb dimenziókban a fejlődés [evolúció] lényegesen lassabb tempóban zajlik. Mert ott nem vagytok a mindennapi kihívásokkal konfrontálva, mint ahogy azt jelenleg tapasztaljátok – de a lehetőséggel sem, hogy nagy sebességgel fejlődjetek előre, mint most.

Egy ilyen hosszú idő után az alacsonyabb rezgésszinten tartózkodva egy örömteli váltás lesz a békésebb dimenziókba való tartózkodás, ahol lazíthattok és örömben élhettek. Sok olyan szint létezik, amerre fejlődhettek és köztük mindegyik fokozott saját rezgéssel rendelkezik, ahol több FÉNY van jelen. Végül kinövitek a szükségszerűséget, hogy további (fizikai) formákat öltsetek magatokra, de szükség esetén természetesen használhatjátok majd őket. Nem fogtok azon nyomban minden egyes előnyt megtapasztalni, de gyorsan lecserélődnek a magatok mögött hagyott dolgok. A harmadik dimenziós irritáló kötelességek és az örömtelen életminőségek akkora már nem léteznek többé, így minden csodás és kielégítő élmény lesz számotokra.

Szemeteket továbbra is tartsátok az élet „fényes oldalán”, akkor is, ha betegségben vagy más miatt szenvedtek, mert ez nem fog már sokáig kísérni benneteket utatokon. Testek már most átváltozóban van és saját rezgésszintetek olyan erőteljes lesz, hogy kiteljesedhet az átalakulás. A tökéletes test gondolata segíteni fog a megvalósításban, mert amire ráfokuszáltok, azt fogjátok létrehozni. Ezért bátorítunk benneteket, fokuszáljatok a Fény-re és ne az alacsonyabb energiával rendelkező dolgokra. Ne vonjátok kétségbe képességeiteket, mert gondolataitok erejével hozhattok létre dolgokat. Ha ezt kollektívan hajtjátok végre, az energia ennek megfelelően exponenciálisan megnövekszik és tovább ragad magával benneteket a felemelkedés. Ez pedig a sok forrásból származó FÉNY által tovább fokozódva – a Földön túlról is – ér el hozzátok.

Folyamatosan informáltunk benneteket arról, hogy Barack Obama – mint fokozottan spirituális lény – kiválasztott a tekintetben, hogy megnyerje az elnökválasztást. Meg fogjátok tapasztalni, hogy a jelenlegi helyzet szerint ez a pozíció biztosítottnak tekinthető és ez azt is jelenti, hogy a választások utáni időket kivárva rátérhetünk a hivatalos felfedés kérdésére. Ez az esemény bevezet majd sok nagy horderejű változást és végre tanúi lehettek a sötét erők összeomlásának. A kölcsönlopott időt felélték és tulajdonképpen már korábban távozniuk kellett volna, de megpróbálták a nyilvánvalót tagadni: miszerint a FÉNY mindig győzedelmeskedik. És mindazon emberek apátiája, akik nem ismerték fel, mennyire elrabolták szabadságukat sem volt segítségükre.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és szeretnélek informálni benneteket, hogy továbbra is azon dolgozunk, hogy eltávolítsuk a sötét erőket pozícióikból, akik nagyon régóta támaszpontokat üzemeltetnek Földeteken. Nem megengedett számukra további itt tartózkodásuk, mert nincs helyük a felemelkedési folyamatban. Létezésük alapvetően egy több évezredes hagyományon nyugszik, ami feljegyzett történelmetekben megtalálhatók. Mint azt közületek sokan tudják, az Amerikai Egyesült Államok kormánya egy korábbi megegyezésben megengedte a szürkéknek [greys], hogy a Földön tartózkodhassanak; de most már nekik is el kell hagyniuk a Földet.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett


Wednesday, October 17, 2012

2012.10.01.

SaLuSa - 2012.október 1.
Mike Quinsey közvetítéseEgy új hónapba léptek át - és ha visszapillantotok, észreveszitek milyen gyorsan telt el az idő. Ebben az időciklusban Fénymunkásként sokat tettetek, hogy megemeljétek a tudatszinteteket és ennek eredménye egy magas fokú ébredés lesz. Ez egy nagyszerű teljesítmény az Illuminátusok háttérténykedései ellenére, akik félelmet akartak kelteni bennetek és megpróbáltak mindenkit összezavarni. Nem tapasztalhattátok a széles körű letartóztatásokat, ahogy tulajdonképpen az elvárható lett volna, de ennek ellenére továbbra is közelednek a már említett változások. A hátráltatások megmutatták, mennyit tanultatok hozzá, amikor belső fókuszotokat a fontosabb dolgokra: saját fejlődésetekre helyeztétek át. Nem „önző” saját lényünkről elgondolkodni, mert senki sem készíthet fel jobban benneteket a felemelkedésre, mint ti magatok, az mellet, hogy már rengeteg útmutatást kaptatok ezzel kapcsolatban.

A külső történések a saját fejlődésetek számára nem olyan fontosak, de lehetőséget nyújtanak megérteni, hogy mit tartogat számotokra a jövő. Ez az, amire igényt tarthattok, mert rászolgáltatok, hiszen növeltétek saját rezgésszinteteket és ez a további FÉNY-be való emelkedéseteket tükrözi vissza. Nem dönthettek egyszerűen „csak úgy”, hogy fel akartok emelkedni és ezt sikerre viszitek, anélkül, hogy a szükséges igyekezetetekről ne tettek volna tanúságot. Ebben nem szükséges a számtalan információ beszerzése, annak ellenére, hogy nagyon nagy mennyiségben áll rendelkezésetekre, amik segítenek az értelmetekkel való munkában [a megértésben]. Fontos a belső tartásotok, hozzáállásotok és a kérdés megválaszolása, hogy képesek vagytok-e körbetekinteni és elfogadni, hogy mind Egyek vagytok. Ez egy messzire kiható élmény és segíteni fog nektek egy magasabb tudatszint megélésében/létrehozásában.

Ha ráleltek a Fénymunkások ösvényére, akkor jó úton haladtok a beteljesedés felé. Ez nem jelenti azt, hogy tanítómesterekké vagy mások szócsövévé kell válnotok, hanem hogy a saját példátokon át váltok sugárzó FÉNYEKKÉ. Ezen a módon lesztek képesek másokat felébreszteni, éppen ahol tartózkodtok, pl. egy barátságos szóval, mert annak lényegesen nagyobb hatása van, mint azt sejthetnétek. Természetesen Ego-tokkal boldogulnotok kel, ami továbbra is próbálkozni fog „régi éneteket” fenntartani, ha a legkevésbé gondoltok is rá, milyennek voltatok korábban. Ezen a téren lesznek igazán kézenfoghatóak a változások, amikor kiemelkedtek az alacsonyabb rezgésszintről, illetve mindabból, ami annak velejárója. Ez egészen addig kihathat, hogy új barátaitokat nagy gonddal választjátok meg, akik jobban illenek hozzátok és akik a bennetek végbemenő változásokat erősebben érzékelik. Az alacsonyabb rezgésszintű lelkek gyakran durvák és negatív cselekvési módokat részesítenek előnyben, amiért kényelmetlenné válik a velük való kapcsolat, Minél tovább fejlődtök előre, annál jobban fogjátok tudni, hogyan védjétek meg magatokat velük szemben.

A kölcsönös vonzás törvényszerűsége alapján természetszerűleg a hasonló rezgésű lelkekhez fogtok vonzódni. Ezek olyan barátságok, amelyekben egymást segíthetitek az előbbre jutásban és ez nagy valószínűséggel a felemelkedésben és minden utána következő dologban fog kiteljesedni. Az ilyen kapcsolatok nagyon erősek lehetnek és arra utalhatnak, hogy már többször töltöttetek korábbi időszakokat együtt és ugyanabból a csillagcsaládból származtok. Gondoljatok arra, hogy minden lélek egy másik civilizációból érkezett a Földre és ti is annyira vagytok csak földönkívüliek, mint a többiek. Valójában nagyon otthonosnak érezhetitek a gondolatot, hogy velünk találkozzatok. És idővel bemutatják nektek az igaz családotokat, akik követték fejlődéseteket és elképzelhetetlenül boldogok lesznek, ha újra láthatnak benneteket.

A Föld a ti teszt-itt-tartózkodásotok volt és alacsony rezgésszintjével alig kínált esélyt, hogy megismerjétek valódi önmagatokat. Mint minden más lélek teljesen belemerültetek az életbe, anélkül, hogy tudtátok volna: az igazi valóságtól el vagytok különítve. De valójában ez volt a cél, hogy teljes mértékben szembenézhessetek az alsóbb dimenziók kihívásaival. Nagyon összezavarhatott és lehangolttá tehetett volna benneteket, ha tudtatok volna valamit a hátatok mögött hagyott életeitekről, amikor először inkarnálódtatok a Földre. Ez most másként van, mert újra visszatértek a FÉNY-hez és megértitek a valódi eredeteteket, mint erőteljes lelkek, hatalmas teremtő képességekkel. Ha felemelkedtetek, képesek lesztek ezeket az erőket ismét használni, mert addigra megbízható és tudatos lelkekké váltok.

Így haladjatok Kedvesek, tovább előre a felemelkedés irányába és ne hagyjátok magatokat eltéríteni a rajtatok kívül történő dolgok miatt. Valójában minden halad előre, hogy ennek a ciklusnak a feltételei a felemelkedéshez biztosítva legyenek; minden megígért dologból mindannyian profitálhattok majd. Ne pazaroljátok energiátokat más dolgok miatti aggódással, mert minden beteljesül számotokra – a hibátlan Isteni terv szerint. Biztosíthatunk bennetek, hogy a Föld tisztulási folyamata akkor is zajlik, ha arra nincs sok bizonyítékotok. Közös akcióink vannak a szövetségeseinkkel és nem csak az egyensúlyt tartjuk fenn a Földön, hanem megakadályozzuk a további károk keletkezését. Nemsokára erősen felgyorsulnak a történések, mert új berendezések kerülnek nyilvánosságra és amint a Földre érkezünk minden még gyorsabban zajlik majd.

Ahogyan felismerhetitek, továbbra is sürgetjük szövetségeseink munkájának eredményességét, amit a sötét erők útból való „eltakarítására” áldoznak. A sötétek nem vesztegethetik tovább az időt arra, hogy bár beismerik vereségüket, de tovább arrogáns módon folytatják katonai akcióikat további haláleseteket és rombolást okozva. Felmerül bennünk a kérdés, mennyi ideig tart míg államvezetőitek megértik, hogy a háborúk soha semmilyen problémát nem oldottak meg. Ellenkezőleg, csak felnagyítják a problémákat addig a fokig - ami már gyakran megtörtént- amíg egy mérhetetlen, emberi életeket követelő veszteséggel járó világháborút nem robbantanak ki. Válaszul küldjetek SZERTETET és FÉNYT az olyan helyekre, ahol nagy a veszélyeztetettség, különösen a közvetlenül részt vállaló államfők irányába. Minden bizonnyal segítetek ezzel és itt lép a FÉNY erejével kapcsolatos teljes bizonyosságotok a képbe.

A SZERETET a lehető legerőteljesebb energia és a jelenlegi síkotokon a „SZERETET-et” a gyógyító folyamatoknál érzékelitek, ami alacsonyabb energiák jelenléte ellenére is működik. De szükségetek van bizalomra és értelmi képességre; különben a gyógyító energia nem tudja elérni a benne rejlő maximális erejét, amit különben képesek vagytok adni magatokból. Közismert dolog, hogy az anyai szeretet képes gyógyítóan hatni – egy további példa, mire képes a szeretet. Mindegyikőtök képes bizonyos fokig a gyógyításra; de gyakran ezt kétségbe vonjátok, így nem tud teljességgel rendeltetése szerint működni. Legyetek pozitívak és tegyétek hozzá részeteket, hogy a Föld és rajta minden élet felemelkedhessen. Gondoljatok arra, hogy a Földel és a sok életformával együtt kell emelkednetek, akik szintén készen állnak a továbblépésre. Nem utolsó sorban gondolunk itt az állatokra, akik közül sokakat háziállatként tartotok, akiket megszelídítettetek, hogy szükségleteiteket kielégítsék.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és tolmácsolom minden barátotok és családotok SZERETETÉT űrhajóink fedélzetéről.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: ScarlettTuesday, October 9, 2012

2012.09.26.

SaLuSa – 2012. szeptember 26.
Mike Quinsey közvetítéseMiközben érzitek, hogy az idő gyorsabban telik, a megjósolt óriási földrengések és más fizikai történések nem olyan módon váltak valóra, mint azt sokan lefestették. Ez a kimenetel részben nektek is köszönhető, hiszen ti hoztátok a Fényt a Földre és ez a dolgok egyfajta csillapodásához vezetett. De ez azonban nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem lesznek tapasztalható fizikai változások. Ha saját rezgésszinteteket képesek vagytok a következő hetekben magas nívón tartani, akkor a körülményekhez viszonyítva egy enyhébb lefolyását biztosíthatjátok ciklusotoknak. Természetesen mi is befolyásoljuk a dolgok menetének irányát, mert fenntartjuk a békés időszakot. Igen –egyes országokban valóban folynak még harcok, de nem megengedhető, hogy ezek nagyobb, bolygó szintű méreteket öltsenek.

Talán furcsán hangzik, ha azt mondjuk, hogy megvalósítjátok a Földön békét, de ez így van, mert egyre több ember követeli a békét saját szabadságával egyetemben. Sok országban megfigyelhető, hogy lecsengenek a harcok, mert a katonai személyzet kifejezésre juttatja meggyőződését, hogy eljött az ideje minden háború beszüntetésének. Felismerik, hogy a háború az önvédelem határain túllép és egy értelmetlen cselekedet, ami aligha vezet maradandó pozitív eredményhez. Ehelyett gyűlöletet teremt és azok, akiknek embertársaik és országuk veszett oda a harcokban, bosszút hordoznak szívükben, amíg az be nem teljesül. Nem igaz Kedvesek, hogy ti voltatok, akik a terroristákat életre keltettétek, akik a világ csapásává nőtték ki magukat őrült önpusztító és gyilkos tetteikkel.

Nem szeretnénk, ha feltartóztatna benneteket a világotokban még jelen lévő negativitás, de tudnotok kell, hogyan keletkezett. Természetesen a sötét erőknek is szerepe van, hogy fenntartsák ezt az állapotot, történelmileg nézve és a mai időkben is ők azok, akik a nemzetek között háborút szítottak/szítanak. Ez megszűnik a felemelkedéssel, mert ekkor egy olyan szint felé mozdultok majd, ahol ennek a negativitásnak egyáltalán nincs létjogosultsága. Azok a lelkek, akik azt hiszik, hogy a céljaikat, mint a hatalmat és a pénzt nem tudják feladni, az alacsonyabb dimenziókban maradnak- együtt azokkal, akik még nem világosodtak meg. Mégis, tőlük sem tagadják meg a FÉNY-t, mert semmilyen fáradtságot nem ismerünk, hogy visszatalálhassanak a Fényhez. Egy napon visszatérnek - mint minden lélek, aki azt végül újra elismeri hazájának.

Eközben megnyílik a felemelkedés ösvénye és a változás, ami a továbbjutáshoz szükséges, körvonalazódik lassan. Következésképp a dolgok nem gyors lefolyásúak, mert bizonyos célokat szükséges elérnetek, mielőtt oda érkeznétek. Szövetségeseink továbbra is szívvel és lélekkel dolgoznak és nemsokára láthatóak lesznek az eredmények is. Mint azt már elmondtuk, senki nem akadályozhatja meg, hogy „az utolsó függöny” ne gördüljön le (az eddigi realitásé) és hogy az Illuminátusok ne tűnjenek el örökre az életetekből. A tudatszintjeitek egyre növekednek és egy nagy ugrással előre fel fogjátok ismerni, hogy felemelkedtetek. Akkor nem lesz több bizonytalanság kedélyetekben, mert tudni fogjátok, hogy a korábbi állapototokhoz képest mérhetetlenül megváltoztatok. Ne engedjétek, hogy az aggodalom kedveteket szegje; ragaszkodjatok víziótokhoz, mert így akkor a valóságotokká válik.

Éljetek a „most”-ban és várjátok ki, mikor válik szükségessé mindennapos gondolatmintáitokat megváltoztatni, hogy alkalmazkodjatok a manifesztálódó új kor szelleméhez. Megfelelő időben fogtok róla tudomást szerezni és megbízhattok majd e tudásban, hogy tovább visz utatokon. Érzékeitek a földöntúli dolgokra élesednek és kiszélesednek az új energiák által, amit magatokba felvesztek. A legjobban annak a változásnak fogtok örülni, hogy testetek ténylegesen nem betegszik meg. És ez ismételten csak egy változás lesz a sok közül, ami életminőségeteket gyorsan emeli majd. Azt is mondhatnánk, hogy „még nem éltetek igazán”, amíg nem tapasztaljátok meg a magasabb dimenziókat. Ez a más lelkekkel való kapcsolatot érinti leginkább. Megtapasztaljátok, hogy Mindenki a SZERETET-ben és FÉNY-ben egyesülve, boldogan és teljes harmóniában él együtt.

Mi a FÉNY Galaktikus Föderációja saját tapasztalatból beszélünk, mert mi ezt a szintet éljük meg, amihez ti közelítetek. Mi egy örömteli környezetet tapasztalunk meg, amiben minden életforma kölcsönhatásban él egymással. A különböző életformák közötti interakcióban nem létezik félelem, mert ott minden élet a bizalmon alapszik. Következésképp ott senki nem érzi magát elnyomva vagy kitaszítva, hanem Mindenki szabadon, örömtelien és nagy boldogsággal fejezheti ki magát. Az alacsonyabb rezgésekkel kapcsolatban álló gondolatok, ott már nincsenek kihatással a hangulatotokra, mert a tiszta és romlatlan dolgokra összpontosítunk, amik menetesek a negativitástól. Ha ebben a világban élnétek életeteket, akkor nem szenvednétek semmiben hiányt, mint ahogy az unalmas időket sem ismerünk. Annyi minden vár felfedezésre és ahogyan emelkedtek egyre följebb, csak a „csillagos ég lesz a határ”, mint azt mondani szoktátok.

Így Kedvesek, hozzátok ki a legjobbat az utolsó napjaitokból az eddigi Földeteken. Még mindig sok szépséggel és energiában bővelkedő helyekkel rendelkezik. Az érzékenyebbek köztetek tudni fogják, mire gondolok. De szintén vannak olyan területek, amik szörnyen szennyezettek, abból az okból kifolyólag, hogy évszázadokon keresztül háborúk és konfliktusok alacsony energiáinak voltak kitéve. A felemelkedése előtt ezek a területek megtisztításra kerülnek, ami már megkezdődött. Hogy segítsünk nektek, a Földön kívülről is tudunk dolgozni, de ha megtörténhetne a találkozásunk, akkor ezt a vállalkozást közösen folytathatnánk. Fölanya egy rendkívül türelmes lény volt, miközben életciklusotok utolsó szakaszát kísérte. Érzékeli és örül a vele való kapcsolatfelvételnek, amikor újra olyan közel kerültök egymáshoz, mint a régi időkben. Ez a közeljövőben meg is történik, ha megértitek a többi életformával való kapcsolat lényegét.

Ti mindannyian azért születtetek, azért kerültetek ide a Földre, hogy élvezhessétek a Teremtőtől származó nagyvonalúságot és szépséget és hogy megtanuljátok, hogy tudjátok egymást támogatni. Sajnos az utóbbi időben eltávolodtatok a természettől és elfelejtettétek mennyire szükségetek van egymásra. Ez is megváltozik, és sokan felismerik az ember helyét a Földön - ahogyan annak jelentőségét, hogy az ember  minden életforma felvigyázója a Földön. A buddhisták ismeretesek az együttérzésükről és megmutatták, hogyan lehet a természettel harmóniában élni. Egyesek közületek ennek is tudatában vannak, és mások számára jó példával járnak elő, hogy mások is megteremthessék a természettel való őszinte kapcsolatot.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és kérlek benneteket, bizakodva haladjatok tovább utatokon. Nincs semmi, ami az új korral kapcsolatos és amitől vissza kellene riadni, mert az új kor megtestesíti mindazt, amit egyáltalán csak kívánni tudtatok. Felkészülünk, hogy bemutatkozhassunk nektek, függetlenül attól, erre milyen körülmények között lesz lehetőség és ezt olyan módon tesszük meg, hogy senkiben ne keltsen félelmet, hisz ez távol áll tőlünk: mert mi SZERETETTEL és FÉNNYEL érkezünk hozzátok!
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás:s: http://www.treeofthegoldenlight.comUH

Friday, October 5, 2012

2012.09.24.


SaLuSa - 2012. szeptember 24.

Mike Quinsey közvetítése

 


A világméretű békemozgalom egyre nagyobb támogatottságot élvez, és ez segít másoknak is, hogy felébredjenek abból a szükségszerűségből kifolyólag, hogy követeléseitek megértésének hiányát nem toleráljátok tovább. A siker a ti oldalatokon áll majd, de nem olyan módon, ahogyan ti azt vártátok volna. Mi is szereplői vagyunk ennek a játéknak és megengedett számunkra, hogy támogassuk a Fénymunkásokat. A fő fókuszpont jelenleg a kormányhivatalok szükséges változtatásain van, hogy a megfelelő emberek vállalhassák a felelősséget jövőtökért. Majd ha egy országnak sikerül minden olyan eddigi embert eltávolítani pozíciójából, akik nem képviselik a lakosság javát, akkor máshol is feltámad az igény az ilyen típusú változásokhoz. Az energia, a sötét lények hatalomfosztását illetően megállíthatatlan lesz, és általában véve, ennek ők is tudatában vannak, tudják, az idejük lejárt. Egyrészt úgy tűnik, reménytelen káosz uralkodik a világon, de a külső felszín alatt ti vagytok az új kor „bábaasszonyai”, ami már várakozik, hogy a régi időszak helyére léphessen.

A régi „Status Quo” [fennálló állapot] már tarthatatlan, mert annak teljes alapstruktúrája magába roskad. Semmilyen erőlködés, semmilyen pénzmennyiség sem képes tovább életben tartani és sok köztiszteletben álló személy is szintén vele bukik. Már zajlanak az igazságszolgáltatási akciók, hogy további jól ismert nevek kerüljenek nyilvánosságra, akik kriminális tevékenységbe keveredtek. Egyes főbűnösök még mindig képesek mások mögött megbújni, akik elvégezték számukra a piszkos munkát. De a végső elszámolásnál, senki nem menekülhet az igazságszolgáltatás elől, hanem felelősségükről kell színt vallaniuk a magasabb autoritások előtt. Ők mind ismeretesek számunkra – ahogy minden tettük az Akasha-Krónikákban feljegyzésre került.

Minden lélek minden gondolata és minden cselekedete automatikusan ismertté válik, de az ehhez való hozzáférés, engedély nélkül nem lehetséges. De figyelembe lesz véve, amint a magasabb birodalmakba emelkedtek, ahol visszatekintetek az életetekre és döntötök abban, mi az, ami szükséges lesz számotokra, mi az, ami segít benneteket a továbblépésben. Egyes emberek számára értelmetlennek tűnhet saját élete, de valójában közületek mindenki pontosan tudta, mi volt az inkarnációtok előtti terv. Ebből az következik, hogy akkor cselekedtek a leghelyesebben, ha a legjobbat hozzátok ki életetek kihívásaiból. Ha hibáztok, ne próbáljatok kesztyűs kézzel bánni magatokkal, mert senki nem várja el tőletek, hogy tökéletesek legyetek. Tévedésekkel és vizsgákkal van dolgotok, hogy a hiányzó részeket kipótoljátok és felemelkedjetek rajtuk, tovább haladva a személyes fejlődés útján. Minden lélek ilyen tapasztalásokon megy keresztül és sokan találkoznak össze ebből a célból, hogy egymást segítve közösen vigyék sikerre a feladatot.

Természetesen a mostani életciklus bizonyos tekintetben más, mint a korábbiak, mert megpróbáltok régi, kérdéses dolgokat tisztázni, amiről eddig nem volt tudomásotok. Egyértelműen nagyon fontos időket éltek, a felemelkedésre való felkészülés tekintetében nagy támogatottságot élvezve. Szeretnénk minél több lélek felemelkedését látni, hogy kiszállhassanak az „újjászületés körhintájából”. Ha ez teljesül, akkor jövőtök irányítása a ti kezetekben lesz majd; meglesz a döntéshez való jogotok, hogy mit szeretnétek következő lépésként tenni. Ekkor már arról is dönthettek, meddig szeretnétek egy bizonyos testen belül tartózkodni; és ezen a ponton szeretnénk emlékeztetni benneteket, hogy a magasabb dimenziókban már nem öregszik olyan mértékben a test, mint azt ti most tapasztaljátok. Egy ilyen mértékű szabadság élvezete lelkesíthet benneteket, hogy megtegyetek minden szükséges lépést, hogy az alacsonyabb rezgésszintről felemelkedjetek.

A legtöbb lélek elérte már saját rezgésszintjének legalacsonyabb pontját és így fejlődésük újra elindulhat felfelé, hogy újra elérkezzenek oda, ahova igazából tartoznak. Lehet valódinak érzékelitek mostani dimenziótok  tapasztalatait, de a valós életetekkel szemben, ez csak illúzió. A FÉNY-ből származtok és hatalmas teremtő erővel rendelkeztek. Ha újra felemelkedtek, ismételten megtanuljátok, hogyan kontrolláljátok hatalmatokat és megtanuljátok, hogyan kamatoztassátok ezt az erőt a közösség jólététét szolgálva. Valós „Isteni lényekké” váltok, ezért már most arra összpontosítsatok, hogy valójában mihez szeretnétek kezdeni életetekkel! Időközben már tudatában kell legyetek, hogy ott érhettek el kiváló eredményeket, ahová az energiátok irányít benneteket.

Életetek úgy tűnhet „véletlenek” irányítják, de azok pontosan az általatok bevonzott történések. Léteznek törvényszerűségek, amik figyelembe veszik ezeket az aspektusokat, attól függetlenül, hogy ennek tudatában vagytok-e vagy sem. Nem szükségszerű tudnotok milyen aspektusokról van itt szó, hanem egyszerűen arra kell ügyelnetek a másokkal való interakció során, hogy úgy viselkedjetek velük, mint ahogyan azt ti is elvárnátok. Próbáljátok fokozatosan elfogadni embertársaitokat, akikkel „egyek” vagytok, mert valójában mindannyian énetek részei és ezen a módon vagytok egymással összekapcsolódva. Már túl rég óta nem értik az emberek ezt a más lelkekkel összekötő kapcsot; de ha ti elfogadjátok, hogy mindannyian „Isteni szikrák” vagytok, meg fogjátok érteni, miért van ez így. Mi a Fény Galaktikus Föderációja teljes mértékben ismerjük az igazságot és ezért állunk minden civilizáció szolgálatában. Ez természetes kívánságunk, hogy segítsünk azoknak, akik hasonló cipőben járnak, mint ti.

Elengedhetetlen és kívánni való, hogy végül minden lélek elérjen egy pontra és visszatérjen a FORRÁS-hoz. Ez a kívánság bennetek is ott van, függetlenül attól, hogy ennek tudatában vagytok vagy sem, ez egyfajta hajtóerő, ami felemel és egyre tovább visz utatokon. Rá fogtok eszmélni erre és a közeledő felemelkedés ezen csodás utazásnak csupán egy mérföldköve lesz. Bár végetlennek tűnik ez az út, de vegyétek figyelembe, hogy nemsokára olyan dimenziókban tartózkodtok, ahol „Minden Most Van”. Az időnek, ahogyan azt ti ismeritek, nem lesz jelentősége, bármit is tegyetek, nem lesz időbeni jelentősége, mert a múlt, a jelen és a jövő tulajdonképpen „Mind Egy”. Figyelemre méltó koncepció, ami megengedi számotokra, hogy kövessétek szívetek hangját, így oda mehettek, ahová csak szeretnétek. Egyes lelkeknek nagyon megkedvelt emlékeik vannak a korábbi történelemből származó életciklusokból és még egyszer visszatérnek oda, hogy még erőteljesebben átélhessék őket.

Engedjétek át magatokon az érzést, milyen lesz majd a felemelkedés utáni élet, mert akkor az életetekben bekövetkező változásokra könnyebb lesz ráhangolódni. Ennek kétségtelenül így kell történnie, hiszen ezekről a szintekről érkeztetek jelenlegi dimenziótokba. Ha végre nyíltan meglátogathatunk benneteket és néhányatok meghívhatunk űrhajóink fedélzetére, akkor ízelítőt kaphattok majd az életről, ami rátok vár. A változásokra nagy szükség van és egyes kötelességek, mint szükségtelen dolgok eltörlésre kerülnek, például, hogy életetek legtöbb részét munkával töltsétek, hogy létezhessetek [ford. megj. előteremtsétek a mindennapi megélhetéshez szükséges dolgokat]. Végre lesz elegendő időtök saját magatokra és másokra, ami elégedettséget okoz. Csúnyaság, széttöredezettség és tökéletlenség nem létezhet a magasabb rezgésszinteken, így ott kizárólag a szépség, a kiegyensúlyozottság és a harmónia uralkodik.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és örülök, hogy ezúton vehettem fel veletek a kapcsolatot. Én – magától értetődően – egy vagyok a sok közül, akik megpróbálják szükségleteiteket ebben a fontos időszakban figyelembe venni. Egy napon, a nem oly távoli jövőben találkozni fogunk egymással és ez mindannyiunk számára boldog pillanat lesz!

Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett


INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/