Followers

Google+ Followers

keshe

Tuesday, January 29, 2013

2013.01.25.

SaLuSa –2013. január 25.

Mike Quinsey közvetítése 

 

Azok előtt tisztelgünk közületek, akik továbbra is hordják a SZERETET és a FÉNY palástját, egyengetve az Új Kor útját. A követett célok sokkal közelebb vannak, mint valaha és a megvalósításukra irányuló törekvésetekben való kitartásotok nemsokára meghozza gyümölcsét. Mivel visszavonulót fújtak a sötét lények és már nem képesek támogatókra lelni, hogy folytathassák eddigi mesterkedéseiket, a szövetségeseink jelentősebb előrelépéseket tehetnek. Sok akció eléri csúcspontját és reméljük sikerül ezt kézen foghatóan szemléltetnünk, hogy ti is meggyőződhessetek. Nem fogunk pontos részletekkel szolgálni, mert sok faktor kapcsolódik hozzá, de megpróbálunk utalásokat adni azzal kapcsolatosan, ami zajlik. Jelenleg minden ügy kielégítően halad útján, és kevésbé valószínű, hogy valamilyen zavaró manőver következtében változna a helyzet. A változás alapjai már régóta lefektetésre kerültek és eredményekkel is szolgálnak majd.
A Felfedések továbbra is utat törnek maguknak, több forrásból áramolnak és a jelenlétünkről való tudás és ennek megértése egyre jobban elterjed. Egyre több olyan ember lép a nyilvánosság színe elé, akik első kézből kapnak információkat, mely mások számra biztonságérzetet ad, hogy ők is előálljanak tudásukkal Ez mind előkészíti az időpontot, amikor megtörténhet a hivatalos bejelentés, ami lehetővé teszi számunkra, hogy megmutatkozzunk előttetek. Biztosíthatunk benneteket, hogy ezt nagy körültekintéssel hajtjuk végre és nem fogjuk azokat túlterhelni, akik eddig még nem fogadtak el minket. Legfőbb célunk, hogy felvilágosítsuk a lakosságot a ti evolúciótokban vállalt szerepünkről és arról, hogyan követtük nyomon fejlődéseteket az évezredek során. Tisztában vagyunk vele, mennyire fontos megnyugtatni azokat köztetek, akik félnek a jelenlétünktől, és hogy megismételjük, amire már sokszor utaltunk: az akcióink soha nem veszélyeztettek benneteket. Nem szabad minket összetéveszteni a ’szürkékkel’ [greys], akik a kormányokkal közösen titkos műveleteket hajtottak végre, ami összefügg a titkos hadi űrjárműveitekkel.
Sok éven keresztül próbálkoztak, hogy „befeketítsék” nevünket, de megakadályoztuk, hogy ez valóban megtörténjen. Nemrégiben egy „hamis zászló alatti” [false flag / álcázott ártó szándék] támadást hiúsítottunk meg a külső világűrből, mely minket, mint Földre „betolakodókat” állított volna be. Nem hagyjuk, hogy megsértsétek a világűrt és megállítottuk a próbálkozásokat, hogy nukleáris szerkezeteket telepítsetek oda! Annak ellenére, hogy nem megengedett számunkra, hogy minden háborút megfékezzünk, mégis a nukleáris készülékeket lakat alá helyeztük, melyek a harmadik világháború kirobbanásához vezettek volna. És az utolsó világháborútokat követő időkben már sok alkalommal sikeresen megakadályoztuk a Föld teljes elpusztítását, hogy ti ma itt mindannyian szemtanúi lehessetek az utolsó sötétek végének. Annak ellenére, hogy próbálkoztak akadályokat gördíteni a Felemelkedésetek elé, mi biztosítottuk, hogy megérkezhessetek az Új Korban. Továbbra is védelmezni fogunk benneteket, de ezen felül azt szeretnénk, hogy amint lehet veletek együtt dolgozhassunk és hogy teljes gőzzel indíthassuk be a változásokat.
Örvendetes látnunk, milyen gyorsan feldolgoztátok a december 21-én megtapasztalt Felemelkedés módját. Egy ilyen hosszú elkötelezett munkaperiódus után természetes az elvárásotok, hogy ’jobban’ felemelkedjetek, mint az megtörtént. Mégis egy magasabb rezgésszintre jutottatok, amit egyesek köztetek felismernek. A legfeltűnőbb változás az önkontroll és az elfogadás [lazaság] terén jelentkezett, valamint a képesség, hogy kifejezzétek a feltétel nélküli SZERETETET, amit eddig még nem érezhettetek. Az általános hatás, hogy Egynek érzitek magatokat a Mindenséggel, és a felismerés, hogy mindannyian egymáshoz kapcsolódtok. Nem mondták már nektek gyakran: „Ahogyan bántok valakivel, az olyan, mintha másokkal is ugyanazt tennétek”?! Mert Isten energiáján keresztül feloldhatatlan összeköttetésben vagytok egymással. Mondjuk úgy, hogy a megváltoztathatatlan SZERETET kapcsol össze benneteket, és most megnyíltatok a magasabb hatalmak előtt, felismeritek önmagatokban Istent.  
Nem szeretnénk olyan benyomást kelteni, hogy csalódottságotokat a megtapasztaltak kapcsán „félvállról vennénk”; de tegyétek fel magatoknak a kérdést, hogy mi most a legfontosabb! Reméljük rátaláltok a válaszra: „Segíteni az Új Kor formába öntésében és az Arany Kor megvalósításában!” Ez mind már létezik a magasabb birodalmakban és minél több FÉNYT aktiváltok önmagatokban, annál gyorsabban következik be a kölcsönös vonzás törvényszerűsége szerint. Lényegében ez hasonló a FÉNY-városotokhoz, mely az utolsó igazításokra vár, mielőtt láthatóvá válik és ez a pillanat a ti időszámításotok szerint nincs már messze. Ami már a múlthoz tartozik, azon már nem lehet változtatni; de gondolkodjatok el: Minden egy bizonyos módon történik, mert ti úgy akarjátok.
A Fénymunkások természetesen mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legjobbat hozzák ki Felemelkedésükből. Kritizálásuk helyett, meg kéne nekik köszönni a sokéves fáradhatatlan igyekezetüket, hogy SZERETET és FÉNYT hozzanak a Földre! Teljességében kötelezi őket az életszerződésük és ez sok áldozattal jár. Nem ragaszkodnak munkájuk elismeréséért, de néha nagyon kedves tud lenni, ha elismerik áldozatos munkájukat. Időközben köztetek mindenkinek van egy bizonyos elképzelése, hogy hol lesz a helye az Új Korban és hogy mi várható el tőletek. De legalább minden egyes lehetőséggel együtt vetítsétek bele SZERETETETEKET és FÉNYETEKET, mert ezzel pontosan azt teszitek, ami mindegyikőtöktől elvárható lenne. Nem kell mindenkinek jelentős szerepet vállalnia, mert egy csapathoz tartoztok; és higgyétek el nekünk: minden hozzájárulás számít, ami a dolgok kimenetelét érinti!
Ez az év egy izgalmas év lesz; tükrözzék a cselekedetek a szavakat [walk your talk] és terjesszétek bizalmatokat a jövőben, legyetek bárhol. Sok ember hagyja még, hogy a sötét erők akciói elkedvtelenítse őket és kétségbeesetten kutatnak valami után, ami felemeli őket. A leggyorsabb út, a negatív dolgoknak hátat fordítani és energiátokat olyan dolgokba fektetni, ami támogatja jövőtökkel kapcsolatos látomásotokat. Kiválasztottak vagytok, hogy ezekben az időkben a Földön legyetek, és tulajdonképp mindig tudtátok, hogy milyen lesz a kimenetel. Tudtátok, hogy civilizációtok nagykorúvá válik és a végső ajándékotok a Galaktikus Lénnyé való Felemelkedésetek lesz. De ne várjátok, hogy ez egy időben és egyszerre következik be, mert ez a saját tempótok által diktált haladás függvénye. Nincsenek határidők és senkire nem nehezedik nyomás, hogy a megfelelő tempónál gyorsabban haladjon előre; tehát ne legyen az az érzésetek, hogy ’lemaradtok’ bármiről.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és a FÉNY Galaktikus Föderációja nevében üzenem nektek, hogy olyan közel vagyunk hozzátok, ahogyan ebben a pillanatban csak lehetséges! Szövetségeseink egyre bizonyosabbak és rövidesen néhány figyelemreméltó előrelépésre számítunk. SZERETETÜNK, mint mindig, kivétel nélkül áramlik felétek.
Köszönet, SaLuSa!

Csatornázta:Mike Quinsey 
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

 
 

Saturday, January 19, 2013

2013.01.18.

SaLuSa - 2013. január 18.
Mike Quinsey közvetítése

Nincs semmi, ami háttérbe szorítaná, elódázhatná a Felemelkedési folyamatotokat. Minden elfogadható módón halad tovább előre. Valahol, az utatokon – és nem is olyan messze a jövőtökben – civilizációtok teljes mértékben felemelkedik, a tervek szerint. Azon a ponton el fogjátok érni a „döntő többséget” és sikeretek nem lesz semmilyen külső tényezőtől függő. Így tehát tőletek függ, hogy megteremtsétek ehhez a feltételeket, eléréséhez koncentráljatok erőteljesen arra, amit szeretnétek megvalósítani. Nem veszítsétek szem elől a tényt, hogy ti magatok is folyamatosan teremtitek a jövőtöket, ahogyan a párhuzamos világokat. Bizonyosodjatok meg arról, mi az amit ti kívántok – és szándékotokat arra vetítsétek ki, ami tiszta és teljes és mindenki javát szolgálja.
Hogyha a fejlődéseteket szemügyre vesszük, akkor most sokkal hatalmasabbak vagytok, mint valaha; és a sötétek hatalmak gúzsba kötésével már csak kevés áll útjába, hogy megvalósulhassanak a számotokra kilátásba helyezett dolgok. Az általatok ismert világ, még mindig magán viseli a régi valóság jegyeit, de már most alig van mit adnia, mivel ti (belsőleg már) hátat fordítottatok ennek a régi világnak. De ti magatok vagytok azok, akik megidézik ezt az átváltozást, és már sok mindent elértetek bizonyos téren és erre épülnek majd a további nyilvánosságra hozott esetek, ami biztosít benneteket arról, hogy tudatában legyetek, az Új Kor elkezdődött. A világ még mindig egy meglehetősen nagy összevisszaságban van [háborús konfliktusokra utal], de tervben vannak olyan események, melyek békés megoldásokat nyújtnak; és ahol szükséges hátfedezéket biztosítunk. Természetesen nem áll szándékunkban látóteretekből visszahúzódni, mert a jövőnk erősen összefonódik a tiétekkel.
Mi a FÉNY Galaktikus Föderációjától folyamatosan szorgalmasan dolgozunk az ügyön, mert sok kérdés tisztázása szükséges az átalakulást illetően. Ez azt jelenti, hogy fenntartjuk a kapcsolatot a szövetségeseinkkel, hogy biztosra menjünk, hogy terveinknek olyan eredménye lesz, amire szükségünk van. Úrhajóink eredményesen megakadályoztak egy atomháborút, melynek veszélye nemrégiben nem csak egyszer állt fenn. Az ilyen ötleteknek nincs helye a világotokban; ezek az utolsó sötét erők fegyverei, akiket megfosztottak hatalmuktól. Idővel minden háborús tárgyalás befejeződik és kikiáltják a teljes világbékét. Sok [hadipari] gyár, akik kapcsolatban állnak az ilyen természetű dolgokkal, békésebben és hasznosabban kell kamatoztatniuk tehetségüket. De nincs szükség az aggodalomra a jövőbeni állás-helyzet miatt, mert az emberek nem fognak hiányt szenvedni a változásból fakadóan, mert a bőség minden szükséget kielégít majd.
Megszabadultok a szegénységtől és a hiánytól és egy olyan társadalom tagjai lesztek, akik gazdagságukat mindenkivel szüksége szerint megosztja. Haladjatok egyszerűen a sodrással együtt és legyetek tudatában, hogy a frusztrációitok és a csalódottságotok nemsokára elhalványodnak. Olyan messzire jutottatok előre Felemelkedésetek útján, hogy abszolút biztos, ez lesz az eddigi legnagyszerűbb élményetek. Ezután lehetséges, hogy meggondoljátok, beteljesítettétek küldetéseteket Földanyáért és a dualitásért és szeretnétek visszatérni az otthonotokként tekintett bolygóra. Ez a ti egyéni döntésetek lesz, mely a további jövőtökről dönt, és sokan lesznek, akik folytatni akarják utazásukat Földanyával. A Föld tisztítási folyamata most komolyan elindul, és ezen a téren jelenleg nagyon aktívak vagyunk.
Így természetesen többször figyelhettek meg minket egeteken, mivel az ellenünk irányuló fenyegetést kiiktattuk, így számunkra is biztonságosabb lesz, ha megmutatkozunk. Jelenlétünkkel kapcsolatban nem szeretnénk kétségek között hagyni benneteket, és akkor az ’Első Kapcsolatfelvétel’ egyre valószínűbb lesz. Természetesen a korrekt protokoll figyelembevételével zajlik majd, mely alapját a különböző nemzetek államvezetőinek illetékessége képezi. Nincs semmi, amit ki akarnánk kényszeríteni, de az a határozott kívánságunk, hogy most már ne tartson túl sokáig. Sok dolgunk van veletek közösen és már ismerjük közületek azokat, akik a megfelelő szövetségeseink, akik a változásokban közreműködnek. Ebből az okból kifolyólag egyesek köztetek különböző időpontokban már meglátogatták az űrhajóinkat; de emlékeiket erre egyelőre eltávolítjuk, hogy elkerüljük a túlzott reakciókat. Addig amíg más földi felelősségeteknek kell eleget tennetek, nem szeretnénk, hogy elterelje róla a figyelmetek, vagy akár hogy elhanyagoljátok őket. A nagyon közeli jövőben lesz elegendő idő, hogy felfrissítsük ezeket az emlékeket
Osztozunk jövőtök víziójában, amikor civilizációtok velünk együtt, mint Egység létezik egymás mellett. Ekkor az életről alkotott felfogásotok és valódi céljai világossá válnak számotokra, melyet korábban elbarikádoztak előletek és ez elválasztott egymástól benneteket. Már látható számunkra, hogyan kezdtek másokba belelátni és felismeritek, hogy lényegében mindenkiben ott van a vágy a békére és a boldogságra. Ekkor már képesek vagytok kölcsönösen örülni a különböző életstílusaitoknak, és művészien megtaláljátok minden személy belső lényének valódi kifejeződését. Felejtsétek el a bőrszínt vagy rasszokat, a politikát vagy vallást; mert idővel semmi nem áll útjába az újra egymásra találásban! Már önmagában a modern utazási és kommunikációs lehetőségek megkönnyítik, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz. Azok közületek, akik hisznek a reinkarnáció igazságában, sokkal egyszerűbb elfogadni, amiről itt most beszéltünk. Tisztában vagytok vele, hogy Mindegyikőtök már sok életciklust töltött el különböző kultúrákban és országokban – mint evolúciós fejlődésetek részeként.
Legyetek tisztában vele, hogy a dualitás majdnem véget ért és hogy saját akaratotokból vállalkoztatok, hogy tapasztalatot gyűjtötök benne; és ezt joggal lehet ’kísérletnek’ nevezni. A dualitás soha nem volt az igaz valóságotok, de egyes emberek annyira hozzászoktak, hogy csak kelletlenül adják fel.  A megszokott mindig komfortos érzést nyújt, - de a dualitás és a harmadik dimenzió betöltötte funkcióját és most felbomlik. De az is igaz, hogy azok, akik egy hasonló létezésben időznének, az ő kívánságuk is teljesül. Isten ruházott fel benneteket a szabad akarattal, és ezt nem veszi el tőletek. Csak ti magatok adjátok fel önként, ha a magasabb dimenziókban haladtok előre és FÉNY tiszta lényeivé váltok. Ekkor Eggyé váltok Minden Létezővel - és Isten akaratát szolgáljátok.
Jelenleg, egyelőre csupán valódi Lényetek csak egy aspektusa vagytok és érthető módon ezért nem vagytok tudatában, milyen csodálatos és hatalmas lelkek vagytok tulajdonképpen. Lehetőségeitek végtelenek, és az első lépés ennek a felismeréséhez a Felemelkedéssel jön és a teljes tudatotokba való visszatéréssel. Gondolkodjatok nagyban, amikor ebben az évben haladtok előre az időben, és tudjátok, hogy rendkívül különleges és izgalmas lesz. Végre ’felnőttök’, ahogyan ti mondanátok és a múlt gyorsan eltűnik a messzeségben és nem fog benneteket magába szívni. Így engedjétek a dolgokat útjukra és az energiátokat arra használjátok, hogy segítsetek, az átváltozást valóra váltani. Legyetek inkarnálódott SZERETET és bocsássatok meg mindenkinek, aki a sötétség útját járva lépett életetekbe, - és engedjétek el a SZERETET-etek által. Ez az egyetlen út, hogy kiszabadítsátok magatokat a múltból és hogy teljesen beléphessetek a FÉNY-be.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és nagyon boldog vagyok, hogy szándékotokban áll tovább előre törni és nem pazaroljátok energiátokat arra, ami már történelem. A jövő a tiétek; így biztosítsátok magatokat, hogy olyan lesz, amilyet valójában szerettetek volna.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Sunday, January 13, 2013

2013.01.11.

SaLuSa - 2013. január 11.
Mike Quinsey közvetítése

Természetesen még mindig sokan bizonytalanok, hogy december 21-e miért maradt relatív csendes esemény; de szeretnénk hangsúlyozni, hogy ti, mint civilizáció, nagy lépést tettetek előre! Most fontos, hogy továbbra is arra összpontosítsatok, amit szeretnétek, hogy valóra váljon; látni fogjátok, hogy ez lépésről-lépésre be fog következni. Mivel magatok mögött hagytátok az alacsonyabb energiákat, könnyebb lesz számotokra eredményeket elérni, mert nem lesztek ebben megakadályozva és nem tart vissza semmi. A fejlődés, ahogyan mi mérjük, az a mindenkori szint, ahová tudatotokat képesek vagytok felemelni;- de a Felemelkedés előtt a tudatotok az elvárt vagy kívánatos szintet még sajnos nem érte el! Ha szándékotok erőteljesebb lett volna, akkor az eredmény is sikeresebb lett volna; mégis közelebb kerültetek a sikerhez, mint valaha korábban. Kedvesek: december 21. egyénileg sok ember számára siker volt; és biztosíthatunk benneteket: minden lélek magába fogadta a magasabb szintű energiákat! Ez pedig csak jó hír lehet, hiszen ez azt jelenti, hogy a rezgések (frekvenciák) a Földön megemelkedtek, és sokat mozdultatok el az Új Kor irányába.
Ami a dualitás végét jelentő szükséges változásokat illeti, úgy mi szövetségeseinkkel együtt soha nem tántorodtunk meg, hogy azokat megvalósíthassuk. Ezért megvalósulásuk egyre közelít. Mint azt tudjátok, a változásokat a ti beleegyezésetekkel indíthatjuk el és akaratunkat nem kényszeríthetjük egyszerűen rátok. Ezért rendkívül körültekintően járunk el, hogy biztosra menjünk, hogy szövetségeseink mindent nyíltan, őszintén és a ti legális rendszereiteken belül kezelnek. Máskülönben nektek is vannak törvényeitek, melyek a népességnek készültek „javító” szándékkal - de egyáltalán semmi közük a SZERETETHEZ és a FÉNYHEZ. Nem megengedhető, hogy az ilyen törvények hátráltassák a fejlődést és minden esetben megsemmisítésre kerülnek, mint ahogyan minden olyan törvényre ez vár, melyeket csak arra használtak, hogy embereket jogtalanul bezárjanak. A jövőben minden törvény felülvizsgálatra kerül, és csak azokat tartják meg, melyek fair-ek és igazságosak, hogy szabadságotok és szuverenitásotok tiszteletben fenn legyen tartva. Ez azt is jelenti, hogy a tévesen fogva tartottakat szabadon engedik, és tudjuk, sokan vannak ebben a helyzetben.
Idővel tudatotok olyan magas szinten lesz, amikor a kriminális cselekedetek messze távol lesznek a gondolataitoktól és végül egyáltalán nem történik bűncselekmény és ezért börtönökre sem lesz többet szükség. Az apró vétkeket magasabb lények fogják ellenőrizni, akik eldöntik, milyen következményeket von a cselekedet maga után. Gyakran ezek is fölöslegessé válnak, mert az elkövetett hiba felismerése lesz maga a válasz az illető lélek számára. Jelenleg a „Tíz parancsolat” szolgál útmutatóként – ha nem hagyták figyelmen kívül vagy nem vettek tudomást róluk a csak az egójukat követő emberek. Az ilyen lelkek nem folytathatják tovább életüket az eddigi módon, mert észre kell venniük, így nem lesznek képesek lépést tartani azokkal, akik az Egységet,a Mindennel való Egységet elfogadják. Saját sorsukat pecsételik meg és a saját maguk által választott úton haladnak tovább a régi, alacsony rezgéstartományban. Ekkor senkit nem tudnak helyzetükért felelőssé tenni, mert elég gyakran figyelmeztették őket, felhívva a figyelmüket, hogy változtassanak magatartásukon.
Az idő előre haladtával egyre jobban észre fogjátok venni, hogy minden fajta korrupciós praktikákat kivizsgálnak és a vétkeseket kilétére fény derül. Ez a tudatszintetek emelkedésének eredménye, mely kívánsága az, hogy minden cselekedetet és minden megnyilvánulást az őszinteség hasson át. Akkor már nem lesz rá lehetőség, hogy valami rejtve maradjon, mert a tények, az előre haladó tisztulási folyamat részeként, napvilágot látnak majd. Minden meg lévő alacsony energia megtisztul, miközben felkészültök, hogy végrehajtsátok a változásokat, melyek az Új Korba vezetnek benneteket. A tömegmédia, még mindig azok kezében van, akik az igazságot elkendőzik; de nem lehet megakadályozni, hogy más médiák, mint például az internet - a tényekről lerántsa a leplet.
Az átváltozás teljes folyamatának létrehozása nem egyszerű, mert még mindig sok olyan ember van, akik érdekeltek ennek megakadályozásában. De a fejlődés feltartóztathatatlan és továbbra is sok minden történik annak érdekben, hogy a dolgok előbbre jussanak, míg el nem érik azt a pontot, amikor cselekedni lehet. Jelenleg egy „érszűkülethez” hasonló állapotot éltek meg, amikor minden egyszerre nyomakodik a kiteljesedés felé. Amint a történések napvilágot látnak, ezt egy sor gyorsan bekövetkező esemény követi. Amint egy új ösvényre léptek, a jövőben sok időpontban következnek be változások, míg az évek során teljes érvényű Galaktikus Lényekké nem váltok. Ezek különösen örvendetes események lesznek, különösen azért, mert a még alacsonyabb dimenziókból származó zavaró beavatkozások nem lesznek részei életeteknek.
A Felfedés egy különösen fontos faktorát képezi a fejlődésetekben, amit semmi esetre sem hagyható a véletlenre. A mi szemszögünkből nézve még mindig túlontúl sok ember van nálatok, akik egy bizonyos félelmet éreznek az miatt, hogy mi nyíltan a Földre jöjjünk. Ezért érdekeltek vagyunk médiáitok megfelelőbb tudósításaiban jelenlétünkkel kapcsolatban; korrekten és szenzációhajhászás nélkülien kell történnie. Nem fér kétség hozzá, hogy hamarosan a tettek mezejére kell lépnünk, mert nem várhatunk még tovább, meghatározhatatlan ideig! Ezért biztosak lehettek abban, hogy mindent megteszünk, hogy a kereteket megteremtsük, hogy megkezdhessük a felfedéseket. Ez egy nagy jelentőséggel bíró esemény lesz és ez a történelmi pillanat méltóan ünneplésre kerül.
Az ’idő’ egyre gyorsabban múlik és nemsokára elveszítitek az időbeni átláthatóságot [linearitást], mivel ez az ’idő’ nem fogja életeteket uralni, mint eddig. Ez feledékenységgel is járhat együtt és a ’Mostban’ való élet felé vezet benneteket. Egy olyan pontig haladtok előre, amikor úgy érzitek, hogy az élet könnyebben megy előre, ha az ember átadja magát a dolgok áramlásának. Tudjuk, hogy egyes emberek „nem létezhetnek”, ha nem „terveznek” meg mindent; de a változásokra ráhangolódtok és rájöttök, hogy az élet örömtelibbé válik, ha úgy veszitek a dolgokat, ahogyan jönnek. És minél tovább haladtok előre az Új Korban, annál jobban segít nektek, hogy több időt fordíthassatok magatokra és csak keveset a „bosszankodásra”- ha egyáltalán. Még nem tapasztaltátok meg igazán, milyen szabadnak lenni, mert saját bolygótok foglyai voltatok. Ezt az állapot lassanként „normálisnak” fogadtátok el, és ezért fordítottunk a FÉNY Galaktikus Föderációjától, mint ahogyan mások is, oly sok időt, hogy megpróbáljuk felébreszteni benneteket, hogy felismerjétek az igazságot.
Kedvesek, hogy vajon ezt ti megláttátok vagy sem: nos, az évezredforduló óta utatokon egy nagy szakaszt tettek meg előre. Ez megerősített minket a meggyőződésünkben, hogy több lélek fog reagálni a Földet elérő FÉNY-részecskékre, ha több időt hagyunk nekik hozzá. Így ebben a Felemelkedési folyamatban gyakorlatilag minden lélek előbbre mozdult és felvette a magasabb energiákat. Ezen dolgok folyamatos áramlásával továbbra fokozódik az energiafelvétel és ha a nagy változásokkal kapcsolatos történések jobbra fordulnak, ezek nagy segítségül szolgálnak. Most ismét távozunk és küldjük végtelen SZERETETÜNKET és áldásunkat jövőtökhöz. 
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey 
Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett


 

Wednesday, January 9, 2013

2013.01.04.

SaLuSa – 2013. január 4.
Mike Quinsey közvetítése

A dualitás időszakában töltött életeitek során hatalmas kihívásokkal kellett szembenéznetek és ennek eredménye, hogy spirituálisan még érettebbekké váltatok. De most az általatok ismert dualitás lassan elveszíti rátok gyakorolt hatását és visszavonul a háttérbe. Mégis még mindig birkóztok a befolyásával, de közben megtisztítjátok az alacsonyabb energiákat és ez nagy kihívás számotokra. Tudjuk, hogy nehéz a régi viselkedési mintákat, elképzeléseket és hitrendszert feladni, melyet egész életetek alatt próbáltak belétek sulykolni. De tulajdonképpen minden tudást magatokban hordoztok, tehát ott keressétek az igazságot és ne habozzatok, zárjátok ki a kétséget, hogy új fényben láthassátok a dolgokat. A múltban nem volt egyszerű saját véleményt alkotni, mert az emberek hajlamosak voltak ítélkezni; de most arra törekedtek, hogy egy új álláspontot alakítsatok ki, ahonnan minden lelket egységként láttok.
Az egymástól való elszigetelődés, elkülönülés a sötét erők játéka volt, mellyel arra programoztak benneteket, hogy „egymás torkának essetek”; de most megtagadhatjátok a hazugságaik követését, mely szerint állítólag különbözően vagytok „kalibrálva”. Felejtsétek el a fizikai különbözőségeket, a különböző szokásokat és a vallási irányzatok különbözőségeit, mert ezek mögött is a FÉNY ugyanolyan csodálatos lelkei húzódnak meg, mint amilyenek ti is vagytok. A Mindenek Egységének elismerése révén elfoglaljátok helyeteket azok mellett, akik készen állnak a Felemelkedés ösvényén tovább haladni. Most már tudjátok, hogy a tökéletesség utáni kutatásotok soha nem fog befejeződni, méghozzá addig nem, amíg a Minden Létező FORRÁSÁHOZ vissza nem érkeztek. De mindegyikőtök a maga módján már ellenállt a sötét erők csábításának, hogy távol tartsanak benneteket az igazságtól. Felismertétek, hogy mindig is részei voltatok az Egy Igazságnak, melyhez a ti hozzájárulásotok ugyanolyan fontos, mint mindenki másé; mert ezek nélkül nem lenne teljes.
Talán hátra hagytatok némi elintézetlen dolgot, de ez már nem számít, mert 2012-ben lezárult a dualitás időszaka! Karmikus szemszögből már megvívtátok a kardinális kérdéseitekkel a harcot és mivel ezekben az időkben a kegyelem törvénye uralkodik, így minden, ahogyan ti mondanátok, „megbocsátásra” került. Megtanultátok leckéiteket és felemeltek benneteket, mely a dualitás további megtapasztalását feleslegessé tette.  Így a 2013-as év a beteljesedés éve lesz, mert egy új és értelemmel teli kapcsolatot fogtok ápolni Felettes Énetekkel. Ez azt jelenti - másként, mint eddig-, minden tudás kútjából meríthettek, melyet a Felettes Énetek készenlétben tart számotokra és ez azt jelenti, a megismerés és a dolgok értelmezését illetően nem kell továbbra is másokra hagyatkoznotok. Nem mondtuk nektek, hogy magatokban hordozzátok a tudást?! Higgyetek magatokban, a belső vezetésetekben, akkor intuitívan tudni fogjátok, hogy a megfelelő döntéseket hozzátok-e meg. Ez az év a nagy célkitűzések éve lesz, miközben a folyamatosan beáramló magas rezgésű energiák beáramlását fogadjátok be, mely továbbra is a Földet érik.  Minden egyre jobban felgyorsul és az „idő”-nek nem lesz ugyanaz a jelentősége, mint korábban.
A Felemelkedésetek következő lépése Földanyával együttesen történik, és segítségünkkel teremtitek meg az Új Földet, ahogyan egy exponenciálisan növekvő lélekhez illik, aki teljes tudatú lénnyé válik. Akkor ti is „Galaktikus Lényeknek” nevezhetitek magatokat és még nagyobb lehetőségek ajtajai nyílnak meg előttetek, amit valaha tapasztaltatok. A fejlődésetek sebessége teljes mértékben tőletek függ; de amint meghoztátok döntéseteket [a fejlődéshez], támogatni fogunk benneteket.
A legfontosabbak a Földön (ezekben a folyamatokban) ti magatok vagytok, mert ti döntötök arról, merre tart az utatok. Sok rendelkezésre álló lehetőség közül választhattok, ezért gondosan kell döntenetek, hogy biztosra menjetek. Az, hogy gondoskodtok magatokról és szükségleteitekről még nem jelenti azt, hogy másokat nem vesztek figyelembe, hisz a Fénymunkások munkájának lényege, hogy mások szükségleteiről is gondoskodjon. Minden lélek saját felelőssége, hogy felkészüljön, nagyobb mennyiségű FÉNY befogadására, hogy tudatmezőjük még jobban kitágulhasson. Ez szilárdan megtart benneteket a magasabb fokú megértés útján, és elmozdít benneteket a magasabb dimenziók irányában.  Az út előtettek áll, és a fejlődésetek pontosan a nektek megfelelő tempóban megy végbe. Mint azt már korábban mondtuk, ti (mint lelkek) halhatatlanok vagytok és minden végtelenség a rendelkezésetekre áll, hogy felfelé fejlődhessetek. Így nem álltok semmiféle nyomás alatt a fejlődésetek folyamán, mert olyan tempóban haladtok, mely kellemes számotokra.
A nehéz munka, hogy az alacsonyabb energiákat elengedjétek, mely a dualitáshoz kötött benneteket, meg van. Most pedig agilisan haladhattok tovább, hogy látásmódotokat az eddigieknél tovább fejlesszétek. Az ezredévforduló óta és különösen az elmúlt évek során tanúsított igyekezetetek sok sikert hozott számotokra. Ezért nincs okotok azt feltételezni, hogy csődöt mondtatok volna, csak azért, mert a Felemelkedés nem úgy alakult, ahogyan azt ti elképzeltétek. Ennek az ellenkezője az igaz: megnöveltétek a rezgésszintet, úgy hogy a beáramló energiákat képesek voltatok magatokban és rajtatok keresztül lehorgonyozni. Ez hozta létre az energia-hálózatot, ami (a saját rezgésszintetekben) segíteni fog tovább fokozni az energiaszintet és így a SZERETET veszi át az irányítást és ez a ti biztosítékotok, hogy még gyorsabban haladhattok előre az Új Kor előnyeit élvezve. A sötétek miatti sok késedelem és akadályoztatás célja az volt, hogy feltartsák a fejlődést, de ez már nem mehet tovább. Nincs sem hatalmuk, sem szervezettségük hozzá és ténykedéseiken átlátnak majd az emberek.
Arra kérünk titeket, hogy ugyanazzal az összpontosítással éljétek életeteket, mint eddig és gondolkodjatok pozitívan, - mert minden a „Mostban” létezik és várjátok meg, amíg pontosan az manifesztálódik számotokra, amit megidéztetek. Mindig megfelelő mennyiségű információval láttak el benneteket, hogy tudjátok, mire számíthattok; és mivel az új valóság veszi át a jogart [hatalmat], ezért minden alkalmatok meg lesz, hogy a javatokat szolgálhassa az Új Kor. A jelenlegi bizonytalanság időszaka csak rövid ideig tart és nemsokára ti is észre fogjátok venni és tapasztalni fogjátok, hogy beteljesedik az átváltozás.
Amit észrevehettek, az a tudatszint általános növekedésének eredménye, mely a dolgokhoz való új hozzáállást teremt azzal a készséggel együtt, hogy civilizációtokat készen álltok lehetséges tempóban az Új Korba vezetni. Fogadjátok el, hogy bizonyos kényelmetlenségek elkerülhetetlenek, mert a változások skálája messzire hat ki. De mi, a Galaktikus Föderációtól, mindig készen állunk, hogy terveinket a mindenkori szükségeshez igazítsuk. Amint terveink kivitelezésnek neki kezdhetünk, gyorsléptékű változások lesznek, melyek messzemenően meghaladják azt, amire ti jelen pillanatban képesek vagytok.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról és örülök, hogy az általános reakciótok a Felemelkedésre az elfogadás volt, és hogy megértitek, hogy nem maradtatok le semmiről ebben a Felemelkedési folyamatban. Minden terv szerint halad előre és csodálatos jövőtök biztosított számotokra, amit időben megtapasztaltok. Szeretetünk veletek van, legyetek bárhol is és mindig a tiétek marad.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett


INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/