Followers

Google+ Followers

keshe

Thursday, June 7, 2012

30.05.2012


SaLuSa, May 30, 2012 


Ahogy a dolgok alakulnak, igen valószínű, hogy a Közzététel később fog megtörténni, mint ahogy szerettük volna. Lehetne egy pont, amit elérve, várnunk kell majd a kormányváltásokra, hogy először életbe lépjenek. Ne aggódjatok azonban, mivel mindig számításba vettünk ilyen lehetőségeket. Egy dolog, amiben biztosak lehettek, hogy az összes változás, amit beígértünk nektek végbe fog menni a Felemelkedés előtt. Annak rendje és módja szerint teljesülni fog. Nyilvánvalóan azután sokkal több dolog lesz, amit követni kell. Teljesen meg kell változtatni a jelenlegi életmódotokat, hogy az illeszkedjen egy Galaktikus Lény életmódjához.

Jó néhány év óta készítünk fel titeket a ciklus elkerülhetetlen végére. Rajtunk, és más forrásokon keresztül tudatában vagytok már az igazi sorsotoknak, és ilyen módon van már egy célotok, amire rá tudjátok állítani gondolataitokat (ford. megj.: Őrizni a látomást! James Redfield: Tizedik felismerés). Enélkül az idők vége ijesztő kilátás lett volna nagyon sok ember számára, noha annak látszik, ami valójában, mint egy lehetőség elhagyni az újjászületés ciklusát. Nem csak az, hanem az élet folytatása is egy magasabb dimenzióban.

Nagyon sok ember van még mindig, aki nem tudja felfogni a Felemelkedés jelentőségét, de biztosak lehettek abban, hogy sok figyelem lesz szentelve, arra hogy az igazság biztosan nyilvánosságra kerüljön. Sokan tudják már belül, azonban ez kell, hogy ráébredjenek erre. Ezért kellene, hogy könnyen jöjjön számukra, hogy elfogadják az igazságot, és egy Új Kor ígéretét, ami valójában egy Aranykor. Fejlődésetek vezetve van már, hogy olyan ütemben növekedjetek, ami figyelembe veszi az állandó előrehaladást, de minden lépésben foglalkoznotok kellett már mások erőfeszítéseivel, amelyek elvezetnek titeket az igazság ösvényére. Nem feltételezték rólatok, hogy felismeritek potenciálotokat, és hátráltatva lettetek olyannyira, hogy másoktól függve késztetve legyetek tapasztalásotokra. Ezért uralkodott nagymértékben a vallás és a politika az életetekben, azok javára, nem pedig tiétekre.

Ne volt senki, akihez segítségért forduljatok, aki az igazsághoz vezethetett volna, amíg nem lettetek bátorítva, hogy befelé forduljatok. Lassan de biztosan váltatok kifinomulttá és követtétek a megérzéseteket, még ha az szembe is ment az elfogadott tanításokkal. Ezen a módon létrehoztatok egy új utat magatoknak, amely felemelte a tudatosságotok szintjét. Független gondolkodókká váltatok, és megtaláltátok az igazságot belül. Fokozatosan emelkedett az emberiség tudatossági szintjei, bevonzva még több Fényt a Földre és felfokozta a rezgéseket. Így ma itt vagytok gyorsan emelkedve egy olyan ponthoz, ahol készek vagytok felemelkedni. Sok (Égi)Vezető van hatással a gondolataitokra, hogy keresztülvigyen titeket a tapasztalatokon.

Jelenleg a tisztítás jól halad, hogy eltávolítsuk a negatív energiákat, amelyek bőségesen vannak néhány területen, azok, amelyek már régóta a háború és gyűlölet helyszínei. Ahogy megtisztulnak, a Fény visszatérhet, és többé nem lesznek az emberek alávetve az alacsony energiák hatásának. Többé nincs visszaút, és azok, akik ragaszkodnak a régi paradigmához, tettek által így hatékonyan meghozva a döntést, hogy az alacsonyabb dimenzióban fognak maradni. Az utak szétválása szükséges, hogy lehetővé tegye azoknak, akik haladnak a felemelkedéshez, megcselekedve és így teljes szabadsággal tudva azt, hogy ez a megfelelő idő beteljesíteni saját vágyaikat.

Az események továbbra is gyorsulnak és jóformán nincs idő, és úgy fogjátok találni, hogy sok minden a tudtotok nélkül, de történik már, és napvilágra kerül majd. Már kezditek észrevenni, hogy a változások útban vannak, ahogy a világi dolgokról beszámolnak, és nagyobb nyitottság zajlik. Az egyének egyre több bátorságot gyűjtenek, hogy felálljanak, és beszéljenek az igazságukról, és ez nem lesz észrevétlen. Az optimizmusnak egy új hangulata van köztetek, és a várakozásnak egy valós érzete, hogy valami nagy dolog fog történni. Közeledtek az évnek ahhoz a hónapjához, amelyik az új kezdet ideje lesz. Olvasni fogjátok a jeleket, és látni fogjátok a eredményt, és tudni fogjátok, hogy a hosszú várakozásnak vége. Az események hirtelen elindulnak, és tudni fogjátok, hogy a tetteknek egy szakasza elindult.

A jelenlegi ismereteitek a változások tekintetében zavarosak számos különböző dolog miatt, ami várható. Az időzítés is egyre szorosabbá válik, és amint tanúivá váltok egy eseménynek, akkor a másik azonnal követi majd. Azok izgalmas idők lesznek, de a legörvendetesebbek is, amint tanúi lesztek a bekövetkező eseményeknek. Kiterjedésük széleskörű és alapos lesz, mivel azt szeretnénk, hogy minden ember legyen tudatában, hogy mi zajlik a nevetekben. A cél az, hogy egy képet alkossunk számotokra, azért hogy másokat is tájékoztatni tudjatok arról, ami kiszivárog. Azonban végül telepíteni fogunk egy kommunikációs rendszert, ami lefedi mindenki információs igényeit. Hosszútávon szeretnénk látni a szolgáltatások központosítását, és szabadon elérhetővé tenni mindenki számára. Ez tartalmazni fogja a közlekedés sok típusát, ami különbözni fog az igényeitek szerint. Ezek mögött a szándékok mögött van a szabad energia használata, ami pozitívan bővelkedik mindenhol az Univerzumban. Egy nap a jövőben meg fogjátok szüntetni a versengést egymás ellen a létezésért, és senkinek nem lesz szüksége a pénzre.

Az összes kellemetlen dolog, ami nehézséget hoz az életetekbe, fokozatosan eltűnik, különösen a változásokkal a fizikai testetekben. Kifogástalanul hagynak, ami mindig egészségesen marad, és nem lesz alárendelve hasonló szükségleteknek, mint a régi nehéz fizikai test. Sok minden azonnal megtörténik a gondolatotok ereje által, ami folyton növekedni fog. Az élet izgalmakkal és boldogsággal telivé válik, és beteljesül. Azonban muszáj időt hagyni ezeknek a dolgoknak, hogy kifejlődjenek, de legyetek biztosak benne, hogy a tiétek lesz.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és ahogy ti, én s előre várom a találkozást veletek. Olyan hosszú ideje már, hogy nem voltunk együtt, hogy az ünneplésünk illő lesz az alkalomhoz. Azt kell mondjam, hogy hatalmas számban csatlakoztatok az Emberi Fajhoz az utóbbi időben, és önként segítettétek a civilizációt és a Földanyát, hogy felemelkedjen. Az egész Univerzumból jöttetek, óhajtva, hogy jelenlegyetek a nagy átalakulásnál, amit felemelkedésként ismertek. Ez egy nagyon különleges alkalom, hogy abban a szerencsében van részetek, hogy részt vehettek benne.
 
Köszönettel, SaLuSa
Mike Quinsey
Fordνtotta: Ferenc

Dear readers,
If you would like to help translate messages from Mike Quinsey into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.


***

Also
We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.comWelcome to the PAO Light-Circles 


Friday, June 1, 2012

25.5.2012


SaLuSa, May 25, 2012 


Sok jel van, ami azt mutatja, hogy a régi rendszer összeomlik, és ez elkerülhetetlen, mivel bizonyították, hogy alkalmatlanok arra, hogy felülkerekedjenek a problémáikon. Szükségük lesz az üzletvitel egy új módjára, amit össze lehet hangolni a szükségleteitek egy teljes felbecslésével. Ennek ellenére, úgy lehetne rájuk tekinteni, mint átmeneti lépések, mivel ők fogják áthidalni az űrt, ami aközött létezik, ahol most vagytok, és ahol kellene lennetek. Az evolúciós periódus, amit elkezdtek most, olyan lesz, mint valami kis gyors tűz esetén. Amint tesztek egy nagy ugrást előre, akkor megint egy magasabb szintre fogtok költözni. Például tudomásotokra hoztuk már azt, hogy egy napon kristályvárosokban fogtok élni, de azok némileg a jövőtökben van, ahogy számos új technológiák is.

Szeretnénk, ha tudatában lennétek a sorsotoknak, és ily módon tudnátok segíteni azt manifesztálni. A Felemelkedés után a teremtő erőtök jelentősen meg fog növekedni, és ennek következtében nagyobb szerepetek lesz a szükségleteitekről való gondoskodásban. Úgy találjátok majd, hogy minden dolog kifinomultabb lesz, és egy magasabb fokú tudatosságot hordoz magában, ami felelni fog nektek. Valójában a legtöbb esetben kétirányú kapcsolat lesz az állatokkal, vagy más élőlénnyel. Nem lesz félelem egyik irányba sem, és a képességetek, hogy kimutassátok a szeretetet az összes élet felé, segíteni fog megteremteni a legcsodálatosabb kapcsolatot, ami tökéletesen boldog és harmonikus lesz.

Ennek a jövőképnek kellene elfoglalni az elméteket, és ez keresztül fog vinni bármilyen problémán, ami közvetlenül hat rátok, mint a változások eredményeként. A végeredmény a felétek tett ígéreteink beteljesedése lesz, Isten nagy tervének a részeként a Felemelkedésetekre és az azt követő tapasztalataitokra. Miután a sötétség mélységeibe zuhantatok, most teljesen a Fényben lesztek emelve. Ott meg fogjátok találni az igazi otthonotokat, a boldogságot és a létezés örömét egységben minden élettel. A Földön nem lehet elvárni tőletek, hogy elérjetek ilyen szédítő magasságokat az alacsony rezgések miatt, amelyek lent tartanak titeket. Kedveseim, változóban vannak ezek minden elmúló nappal, ahogy ti és az összes Fénymunkás gyorsan emeli a Fény hányadosát a Földön.

Alig szükséges, hogy elmondjuk nektek azt, hogy az isteni dátum minden tevékenység megkezdésére, ami megtisztuláshoz kapcsolódik, már elérkezett. Készen állunk, habár valójában már nekiindultunk, bár viszonylag kis útnak. Dolgozunk, ahogy mindig a színfalak mögött, de alig várjuk, hogy képesek legyünk nyíltabban tenni a dolgunkat. A mi szemszögünkből fontos, hogy tudjátok, mit csinálunk és miért, mivel azt akarjuk, hogy részt vegyetek benne. Minél inkább így tesztek, az örömet okoz számunkra, mivel sok tekintetben a problémák a tiétek, hogy orvosoljátok. Azonban a legjobb akarattal is a világban, segítség nélkül nem tudjátok legyőzni a sötét összeesküvőket. Sosem láttuk még feladatainkat, ahogy megmentünk titeket, hanem inkább azt, hogy teljes mértékben támogatunk titeket. Persze a fejlett technológiáink nélkül nem lehetne elvárni tőletek, hogy teljesítsétek a tisztító programokat időben a Felemelkedésre.

Szerte a világon vannak országok a változás folyamatában, és mindegyiknek válaszolnia kell majd az embereknek és azok követeléseire a szabadságért. Nem lehetséges többé, hogy előírjanak önkényes szabályokat nekik, megtagadva a jogaikat. Az emberek megérezték a szabadság illatát, és kezdik felismerni, hogy az az ő tulajdonuk, hogy visszaigényeljék, és hogy így legyen. A békés változás felé tartó lendületet és a hajtóerőt tudjuk támogatni, és ahogy tettük már eddig is, folytatni fogjuk azok támogatását, akik ebben érintettek. Nem maradt észrevétlen, hogy az űrhajóink nagyon sok helyen láthatóak, és olyan körülmények között, amit nem lehet másképp magyarázni, mint az igazság által. Itt vagyunk már és néhány előcsoport sok év óta aktív, és kapcsolatokat létesített veletek. Mindez ismert a vezetőitek előtt, akik részei a felfedésnek, de, hogy tisztességesek legyünk némelyik extrém nyomás alatt van, hogy ne fedjék fel az igazságot. Az volt valójában a probléma, hogy az Illiminátus, olyan kontrolt birtokába került, ami kiterjedt egészen a csúcsokig. Azonban, a segítségünkkel, hamarosan néhány vezető beszélni fog, és támogatni fog minket.

Nem erőltethetjük a Közzététel kibocsájtását, de folyamatosan dolgozunk egy elfogadható megállapodás felé, ami minden érintett fél számára megfelel. Ez lenne valóban mindenki érdeke, ha a kormányváltások először végbemennének, így biztosítva egy találkozást, amelynél mindenki befogadó lenne és támogatná egymást. Azonban úgy tűnik számunkra, hogy az irány, amelybe a pénzügyi helyzet halad, egy elkerülhetetlen összeomlás, és ez a megfelelő idő, hogy készenlétbe állítsuk azt a jóléti programokra. Annyi minden van bekövetkezés határán, ami hatalmas figyelmet követel részletekre, hogy biztosítva legyen, hogy minden zökkenőmentesen megtörténjen.

A média tudatában van, annak mi is történik, de a következményektől való félelem visszatartja. Ez meg fog változni rövid időn belül, mivel egy tájékozott nyilvánosságra van szükségünk, mielőtt mérlegeljük a nyílt kapcsolatot. Mi látjuk az átfogóbb képet, mivel a Földön kívülről tekintjük azt, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy mindenki érdekében eljárjunk. A sötét összeesküvők abban reménykednek, hogy kiugranak egy „Bumm”-mal, de biztosítani fogjuk, hogy ez ne történjen meg. A letartóztatások folytatódnak, de amint a szövetségeseink utolérik őket, lakat alá lesznek helyezve, vagy házi-őrizetbe. Biztosítani fogjuk, hogy a fő bajkeverők az elsők között legyenek, akikkel foglalkozunk. Ha nincs hír, az nem rossz hír, ami minket illet, mivel sok munkánkat szükségszerűen titokban kell tartani az idő kezdetéig.

Mi csak az egyik forrása vagyunk az információknak, és biztosan érezzük, hogy azok, akik jól olvasottak, nem tudnak segíteni, de elismerik, hogy az üzenetek általában egyetértésben vannak egymással. Vegyétek ki belőlük azt, amit elfogadtok, és ha kétely merül fel, bízzatok az intuíciótokban. Bizonyos szempontból, nem számít, hogy kinek van igaza, és ki téved. Csak az idő hozza el a teljes igazságot, és addigra már bőven úton lesztek a Felemelkedés felé. Ez az, ami tényleg számít, mivel sok ösvény és idővonal van, ami azonos irányba vezet.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és fel vagyok készülve a szövetségeseink utolsó lökésére, ami véget vet a késlekedéseknek, és hogy lássuk mindannyiunkat ünnepelni a sötét összeesküvők végét. Ez majd egy örömteli utazássá válik egészen a Felemelkedésig, és a szeretetünk veletek lesz.

Köszönettel, SaLuSa
Mike Quinsey
Fordνtotta: Ferenc

Dear readers,
If you would like to help translate messages from Mike Quinsey into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.

***
Also
We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

Welcome to the PAO Light-Circles 

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/