Followers

Google+ Followers

keshe

Monday, January 31, 2011

SaLuSa Január 28, 2011


A káosz megszűnik és ahogy elnémulnak a háború fegyverei, bejelentik a teljes békét. A tudatossági szintek növekedésével sokkal könnyebb lesz az emberek agyát felemelni egy új gondolkodási sémába, mely alapjául az újonnan felfedezett béke iránti vágy fog szolgálni.

Legyetek mások példaképei és segítsetek egy új igazságos energiát teremteni ami nyomot hagy a mindannapi ügyeitekben.

Amikor másoknak kívántok valamit mintha magatoknak kívánnátok ugyanazt és ha így tesztek akkor nem érhet titeket meglepetés.
SaLuSa Január 28, 2011


Közeleg az óra minden segítséget megkaptok tudatosságotok felemeléséhez.
Ahogy az energiák emelkednek, sebes folyást kapnak a dolgok és az energiákra érzékenyek kezdik észrevenni a különbséget. Ez egyik megnyilvánulása telepatikus képesség is lehet, mely idővel gyakoribb lesz a kimondott szó használatánál. A telepátia sokkal szemléletesebb és pontosabb információ csomagot rejt magában amire néha a szavak maguk alkalmatlanok. A belső nyugalom és visszavonulás a külső zűrzavartól általános előjelei annak bizonyítékául, hogy tudatosságotok emelkedik. Egyre könnyebbé fog válni megmaradni a szív terén és amikor tudjátok ezt az állapotot tartani, az alacsonyabb vibrációk nem egykönnyen tudnak lerántani titeket. Ezek az idők kitűnő próbatételeknek vetik alá elszántságotokat és még beletelik némi időbe amíg nyugodtan hátra dőlhettek. Bárhogy is, a jó idők amikről a változások beszélnek sorra kerülnek mielőtt még ez év befejeződne.


Ezen időket nem úgy élitek meg, mint mikor egy izgalmas könyv olvasásakor annak minden fejezete fokozza az izgalmat amit éreztek. Ezzel szemben ti egy egyre növekvő nyomásnak vagytok kitéve ami tart egészen addig, amíg ki nem vívjátok első győzelmeteket. Ki kell várnunk az alkalmas pillanatot, hogy lássuk hogyan alakulnak az események melyek bekövetkeztét a mi terveink teszik lehetővé. Az a szándékunk, hogy az események gyorsan haladjanak előre, de ez egy bonyolult feladat ami sok embert érint. Minden lépésünknek abszolút pozitív hatása kell hogy legyen, hogy meghozza a szükséges eredményeket. A kilátások egyre előnyösebb formát öltenek és természetesen nem fogunk örökké várni. Azt akarjuk, hogy a sötét összeesküvés karmai alól való kiszabadulás egy örömteli esemény legyen ami ünneplésre ad okot és ne tegye tönkre holmi nem várt esemény.


NESARA (The National Economic Stabilization and Recovery Act = A Nemzeti Ekonómia Stabilizáció és Felvirágzási Törvénye) hosszú ideje sok ember agyát foglalkoztatja és annak jótéteményeit nemsokára megtapasztaljátok. Az új pénzügyi helyzethez való hozzáállás messzire fog kiterjedni, hogy a nemrégi pénzügyi összeomlás ne ismétlődhessen meg. A bankok felelősséggel fognak tartozni az embereknek és semmi hazárdjátékos szindróma nem lesz megengedve. A pénznek újra lesz valós értéke és mindennemű piaci spekuláció meg fog szűnni. A legfontosabb változás a vagyonelosztásban lesz, mindenki egyformán fog belőle részesülni és nem lesz különbség szegények és gazdagok között. Azt kell hogy mondjuk: több mint elég vagyon van a világon ahhoz, hogy céljainkat kényelmesen elérjük.


Rendkívüli számunkra, hogy mennyi mindent kell megváltoztatni a világotokban. Egy ezredév lefolyása alatt lettetek bele vezetve e mostani körülményekbe, majdhogynem elérve egy olyan pontot, ahonnan már nem lett volna visszatérés. Jogaitok fokozatos szétmálasztása a felétek tornyosuló kontrol és az adókkal való visszaélés civilizációtok összeomlásának peremére sodort titeket. Más körülmények alatt mára már mindannyian kényelmes életet élnétek ahol minden szükségetek ki lenne elégítve. Nemsokára megízlelitek azt a szabadságot amiről beszélünk és addigra már kapcsolatban fogtok állni velünk és jövőtök feletti szabad döntésetek biztosítva lesz. Természetesen az elmondottak legtöbbje a Mennybemenetel tervével fog beteljesedni, de lehet alternatív utat is választani.


A mostani feladatotok az, hogy nyugalmat bocsássatok ki a körülöttek lévőkre és tegyetek meg mindent, hogy megszüntessétek a félelmeket. Hosszú távban semmi sem fog igazán számítani vagy lenne bármi is ami megtagadná számotokra a lehetőséget a felemelkedésre. Úgy lett ahogy meg lett jövendölve: a sötét összeesküvésnek nem sikerült világuralmat elérnie. A káosz megszűnik és ahogy elnémulnak a háború fegyverei, bejelentik a teljes békét. A tudatossági szintek növekedésével sokkal könnyebb lesz az emberek agyát felemelni egy új gondolkodási sémába, mely alapjául az újonnan felfedezett béke iránti vágy fog szolgálni. Tanúi lehettek majd egy erőteljes szeretet és öröm hullámnak és az emberek közötti válaszfalak hamar lehullanak. Legtöbbetek ugyanazokat a dolgokat keresitek az életben és szabadságotok visszatértével ezeket a vágyakat mind siker koronázza majd.


Szinte minden nap valahol a világban az ami rejtve volt a felszínre kerül és folytatódik az igazság leleplezése. Ez lehetőséget fog adni, hogy magatok mögött hagyjátok az elfogadott korrupciót és egyéb bűncselekményeket. Ezek az energiák folyamatosan megszűnnek és helyüket átveszik a nyílt és becsületes üzletkötések. Amikor az emberek azt látják, hogy megváltoznak a dolgok, egy új gondolkodási forma fogja biztosítani azt, hogy a becsületesség az élet részévé válljon. Ez az új látószög persze bármikor kezdetét veheti és minél előbb veszi kezdetét annál jobb, hisz szinte nincs más ami képes lenne megemelni az Emberiség értékrendjét. Legyetek mások példaképei és segítsetek egy új igazságos energiát teremteni ami nyomot hagy a mindannapi ügyeitekben. Ezek mind részét képezik a szükséges változásoknak és fontosak ha beakarjátok fejezni a felemelkedési utatokat.


A Galaktikus Federáció tökéletesen tisztában van az előttetek álló feladatokkal és amennyire lehetséges próbáljuk azokat megkönnyíteni. Tulajdonképpen közös feladatokon, prodzsekteken fogunk együtt dolgozni ahol hasznát fogjátok venni tapasztalatainknak. Ez meggyorsítja előrehaladásotokat és ezek az idők izgalmakkal lesznek teli és befogják váltani a nektek tett ígéreteket. Pillanatnyilag ez még távolinak tűnhet de majd meglepődtök, hogy milyen gyorsan meg tudnak változni a dolgok. Tartsátok személyes céljaitokat szemetek előtt és ültessétek át gyakorlatba azokat, felhasználva minden tölünk kapott tudást. Az utak elvállása már megkezdődött és azok akik nem a Mennybemenetelt választják hajlamosak lesznek ez irányú témák iránt érdektelenséget tanusítani. Ebben az esetben meg kell engednetek azt, hogy saját útjukat járják, hisz ez a választásuk szabadakaratuk alá tartozik és mint ilyenbe nem lehet beleavatkozni. Többször beszéltünk ebben a szövegösszefüggésben mert tudjuk, hogy ami titeket érint ez fontos, hogy betartsuk az ide tartozó Törvényeket.


Élni és élni hagyni és nem beleavatkozni más lelkek életébe. Ha nem így tesztek az visszaüt karmátokon keresztül és új élethelyzetek előtt találjátok majd magatokat amin át kell hogy essetek. Legtöbbször ezek kis ügyek és ha másra nem is hivatottak annyi biztos, hogy nyíltan rádöbbentenek titeket, hogy mi okból vonzottatok be bizonyos megtapasztalásokat. Legyetek óvatosak gondolkodásotokkal, mert ahogy kreatív erőtök növekszik nem minden kimenetel válhat kedvetekre. Amikor másoknak kívántok valamit mintha magatoknak kívánnátok ugyanazt és ha így tesztek akkor nem érhet titeket meglepetés.


SaLuSa vagyok a Szíriuszról és sok sikert kívánunk ahhoz szándékotokhoz, hogy kimozduljatok a kettősségből a magasabb dimenziók, a Mennybemenetel felé.Köszönettel, SaLuSa
Mike Quinsey
Website: www.treeofthegoldenlight.com
Fordítás: Lívia


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

Friday, January 28, 2011

SaLuSa, January 26, 2011


Petícióitok és követeléseitek fel vannak jegyezve imáitokkal együtt és ezek együttes segítségével formáljátok jövőtöket.

Minden fizikális manifesztálódás eredete az általatok kibocsájtott gondolatokból ered.

Ez az egyszerű magyarázata annak, hogy miért vagytok ti saját valóságotok megalkotói.

A 2012-es év utolsó hónapjai lesznek a  legfelemelőbbek és ezek fognak a legnagyobb megelégedéssel eltölteni titeket  ahogy közelebb kerültök a tökéletességhez.


SaLuSa, Január 26, 2011A világ két korszakából az egyik leáldozóban van ahogy a régi séma felbomlik és már nem képes többé az embereket rabságban tartani. A kibontakozó új séma segít megalapítani az új jövőtöket formáló rendszert. A változás felfordulást és káoszt okoz és sokan próbálnak a régi állapotba kapaszkodni mert vajmi kevés vagy semmi fogalmuk sincs arról, hogy mit tartogat számukra a jövő. Adjatok időt magatoknak amíg el tudjátok fogadni az igazságot amit alkalmas időben feltárunk előttetek és ami hozzájárul a világ nemzeteinek egyesüléséhez. Persze lesznek olyanok akik nem fogják megváltoztatni hitüket és elhagyják a Földet anélkül, hogy részt kívánánnak venni a Mennybemenetelben. Szinte minden nap valami újabb hazugság lepleződik le és ez csak növeli bennetek az égő vágyat, hogy magatok mögött hagyjátok ezeket az időket. Ilyen nagy változást legális keretek között kell végrehajtani azok támogatásával, akik buzgón az emberiséget segítik. Itt jövünk mi a képbe, hogy segítsük és védjük az új változást követelő kampány vezetőit. Vissza kell, hogy állítsuk szuverenitásotokat és biztosítani kell azon törvényeket amik ezt lehetővé teszik.

Urai vagyunk a helyzetnek és minden ama intézkedésnek amit meg kell hozni és semminemű közbeavatkozást nem fogunk tolerálni ha egyszer nekilendülnek a dolgok. A sötét összeesküvés fénykora leáldozott, legördül a függöny ami véget vet rezsimüknek. Több ezer éven keresztül hatalmaskodtak rajtatok de a végidők úgy mint bárki másra, rájuk is vonatkoznak. Azt remélték, hogy meg tudják akadályozni az elkerülhetetlent, de a Fény áttörte védőbástyájukat és egyre hatalmassabb méreteket ölt. A Fény eddig legtöbbnyire észrevétlenül dolgozott de ezért nem kell lebecsülni és ugyanakkor ez hamarosan meg fog változni: a Fény munkássága a legjobbakat hozza ki az ébredező emberekből. Az emberek uralma roppant hatalmas, váratlanul sokan kívánnak majd hozzájárulni a változások előrehozásához.

Mi a Galaktikus Federáció arra bátorítunk titeket, hogy mindannyian járuljatok hozzá lehetőségetek szerint az új vezetőséget követelő morajhoz, mely evolúciótok új fázisába visz el titeket. Petícióitok és követeléseitek fel vannak jegyezve imáitokkal együtt és ezek együttes segítségével formáljátok jövőtöket. Minden fizikális manifesztálódás eredete az általatok kibocsájtott gondolatokból ered. Ez az egyszerű magyarázata annak, hogy miért vagytok ti saját valóságotok megalkotói. Ennek eredményeként gondolatotok hasonló vibrációt vonz be és ott ahol sok a felhalmozott negativitás, szembesültök annak kivetülésével. Szakítsátok meg kapcsolatotokat mindennel ami nem válik javatokra és térjetek át egy olyan útra, mely mindezt magatok mögött hagyja. Fordítsátok arcotok az élet derűsebb oldala felé és emeljétek fel magatokat a Fénybe. Ne tegyetek senkivel különbséget hanem szívből viseltessetek mindenki iránt. Amikor minden lélek egymásnak tükörképül fog szolgálni akkorra már a Mennybemenetel is közelebb kerül hozzátok. A 2012-es év utolsó hónapjai lesznek a legfelemelőbbek és ezek fognak a legnagyobb megelégedéssel eltölteni titeket ahogy közelebb kerültök a tökéletességhez.

Rengeteg figyelmet fogunk szentelni mindannyiótoknak és minden általunk kiszabott feltételt ami a Mennybemenetelhez szükséges mindenkinek módjában lesz teljesítenie amit masszív utánpótlásaink tesznek lehetővé. Legelőször az éhező országokon fogunk segíteni majd ezt követően technológia átadásra kerül sor ami tiszta és bőséges ivóvizet fog biztosítani mindenki számára. Az egészségügy merőben el fog térni a mostani gyakorlattól és a hang válik igazi gyógyítóvá. Mindenkinek joga van mindazon alapszükséglethez ami a boldog létezést és függetlenséget biztosítja. Ezzel egyidőben a közoktatás az egész világra ki fog terjedni, hogy kisebb csoportokat új úton lehessen tanítani ami sokkal gyorsabb és hatékonyabb lesz mint a mostani. Tanult és boldog emberek, akik kényelmes életet élnek jobban tudják a társadalmat szolgálni. A vagyon szétosztását becsületes és igaz emberek fogják irányítani és nem fogják többé magánbankok számláját gyarapítani.

Idővel minden bűncselekmény megszűnik és mindazokat akik bűnre hajlamosak megszabadítjuk az effajta késztetéstől. Kedveseink, meg kell hogy értsétek, hogy a jövő egy olyan magas vibráción fog létezni mely minden negatív gyakorlatnak véget vet és képtelenné teszi annak manifesztálását. Harmónia és egyensúly válik állandó tudatállapototokká és a szépség ragyogása fog titeket mindehonnan körbevenni. Ekkor értitek meg csak igazán és tudjátok élvezni a lét tökéletességét mint a Teremtő kezemunkáját. De fejlődésetek ezzel nem ér véget, hanem tovább haladtok még magasabb dimenziók egy még tökéleletesebb lét felé. Az evolúció egészen addig nem áll meg amíg el nem éritek a Forrását Mindennek Ami és utána nekiindultok, hogy új Világegyetemeket teremtsetek amik új kalandokkal és felfedezésekkel várnak rátok.

Tudjuk, hogy néhány lélek fél a változásoktól azt hívén, hogy valamilyen tekintetben elveszítik azt amit jelenleg élveznek. Azt mondjuk erre, hogy minden lépéssel egy magasabb szintet értek el magatok mögött hagyva mindazt, ami nem fér össze a magasabb energiákkal amik egyre nagyobb tökéletességbe visznek el titeket. Megtisztulván a rátok akaszkodott terhektől és salaktól ti is tökéletesebbé váltok. Pár lépéssel megváltozik fizikai külsőtök melyet semmilyen alacsonyabb rezgésszám nem fog tudni befolyásolni vagy kárt tenni benne. A legtöbb itt említett dologra viszonylag rövid időn belül sor kerül és jelenlétünk lesz a biztosíték arra, hogy készen álltok a Mennybemenetelre. Igen, sok különböző civilizáció vesz részt ezen küldetésben és mindenünk meg van annak beteljesítéséhez. Sok civilizáció népeivel fogtok megismerkedni és majdan rájöttök, hogy ők is Fény Lényei. Már csak az utolsó lépések vannak hátra amit még meg kell, hogy tegyetek és ki más mint mi Fénylények lehetne erre jobb utitársatok?

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és örömömre szolgál, hogy elmagyarázhatom nektek mi is vár rátok a jövőben. Mindezen gondolatokkal egy képet próbálunk alkotni elmétekben, hogy lássátok mi minden vár rátok. Ez erővel tölt el titeket és segít megőrizni nyugalmatok a nehezebb időkben. A szivárvány és az aranyserleg lobogjon szemetek előtt, mert valóban az Aranykorba nyertek bejutást mely oly csodálatos és felemelő lesz amit alig tudunk szavakkal leírni. A legmerészebb álmotokban sem tudtátok átérezni azokat a varázslatos energiákat amikben részetek lesz.
Teljesen át fog titeket hatni a szeretet és a fény és ez az a magasabb frekvencia ahonnan jöttetek ideérkezvén eonokkal ezelőtt. Bár mindez valótlannak tűnhet de ez csupán azért van, mert nagyon régóta éltek alacsonyabb rezgésszámban és nehéz a mostani állapototoktól teljesen eltérőt elképzelni.

Köszönettel, SaLuSa

Mike Quinsey

Fordítás: Livia

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.comHRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/NORWAGIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on


SaLuSa, Január 24, 2011


Segítő karunkat nyújtva felétek sok mindent viszünk véghez a nevetekben és erőlködéseink nem maradnak észrevétlenek. Várjuk, hogy nyíltan színre léphessünk és ez az idő már nincs messze.

Munkánk legtöbbje álcázott flottáinkon történik, mely álcázás sajánk és a ti védelmeteket szolgálja. Számtalan esetben lőttek ránk és vettek minket üldözőbe de ez nem tölt el minket nyugtalansággal.

Szinte teljes biztonságban vagyunk, technológiánk minden képzeleteteteket felülmúlja, ám azokat csak végső esetben használjuk. Normális helyzetben az ellentéteket diplomatikus és békés úton oldjuk meg. Ezt a való hozzáállást az embereknek is el fog kelleni sajátítaniuk, ugyanakkor egy Felemelkedett Ember háborús vagy agresszív gondolatokat már régen maga mögött tudhat.
Üzenetek a Szíriuszról,
SaLuSa, Január 24, 2011


A sötét összeesküvők ideje hamarosan leáldozik ahogy az események kezdenek felpörögni és azon kapják magukat, hogy már nem rendelkeznek elegendő kontrollal ahhoz, hogy a történéseket a saját javukra fordítsák. Ostromzár alatt érzik magukat és kezdik elveszteni lélekuralmukat. Szeretnék „megnyomni a gombot” ám már nem képesek rá, azon próbálkozásaik pedig, hogy elkerüljék végzetes sorsukat kudarcra vannak ítélve. A megadás mint lehetőség fel sem merül bennük, ám végül lehet, hogy belátják nincs más kiút. Ha megadnák magukat nem esne bántódásuk hisz minden léleknek egyforma jogokat biztosítunk. Sok tanulságra tesznek majd szert mielőtt a ciklus befejeződne. Ez mindannyiótokra érvényes hisz ehhez hasonló próbatétel általában jelentős spirituális fejlődéssel jár. Kedveseink, összes élményetek a spirituális fejlődésetekről szól és próbatételek révén váltok nagyobb lelkekké.


Valaha magasztos és hatalmas lelkek voltatok és elfogadtátok a kihívást, hogy vibrációtokat lecsökkentve lesüllyedjetek a kettősségbe. Tettétek ezt annak tudatában, hogy tudtátok nem lesz rólatok sosem elfelejtkezve és mindegy, hogy milyen messzire szakadtok el a Fénytől vissza lesztek vezetve ahhoz. a Fény visszatértével a Földre, erre mindenhol bizonyítékot láttok. Ideje, hogy valódi énetek emlékeiről lefújjátok a port és ígéretünkhöz híven mérhetelenül sok segítséget kaptok a felemelkedésre. „Keressetek és találtok” bibliai idézet sosem volt helytállóbb mint most és senki sem fog kudarcot vallani aki igazán vágyódik visszatérni a Fénybe.


Jó hosszú ideje készültök a végső időkre és minden inkarnációval megterveztétek azon élményeket amiket fejlődésetek javára fordítottatok. Mindenkinek meg volt engedve, hogy számára a legmegfelelőbb tempóban haladjon, senki sem erőszakolt rátok erőltetett menetet. Spirituális fejlődésetek teljesen egyedi és szabad választásotok volt arra nézve, hogy ezt milyen úton éritek el. Alkalomadtán némelyikőtök nem a Földre születik le és csak később tér ide vissza. Sokféleképpen van rólatok gondoskodva- bár ennek nem vagytok tudatában- és mindezt azért, hogy beteljesíthessétek életterveteket. Bár a Föld nem mindig váltotta be a hozzá fűzött reményeiteket és néha a Földön töltött idő teljes időveszteségnek tűnhet, ám végképp nem ez a helyzet. Higgyétek el nekünk minden inkarnálódástok a javatokat szolgálja annak ellenére, hogy értelmüket előttetek homály fedi. Majd miután életetek földi viszonylatban véget ér, az úgynevezett Túlvilágon pontosan megértitek mi volt előző életetek pontos terve és remélhetőleg arra a következtetésre juttok majd, hogy azt sikerrel zártátok le. Ha ez nem így lenne, új lehetesőgét kaptok egy azt követő életben.


Úgy vannak elrendezve a dolgok, hogy mindazzal amit életetekben elsajátítani szeretnétek azzal szembe találjátok magatokat. Néha fájdalmas leckékkel szembesültök, ám erre csak akkor kerül sor, ha ezen leckék létfontosságúak a megértésetekhez. Vegyük példának a könyörületet, mely Minden Élet Egy felfedezéséből ered. Néha az emberek kevés vagy semmi szánalmat nem tanúsítanak azok iránt, akik különböznek tőlük. A szétvállás eonokra nyúlik vissza és alapját az képezni, hogy másságot véltek egymásban meglátni. Ez meg fog szűnni azzal a felismeréssel, hogy minden lélek egyforma. Azok akik képesek ezt az egységet egymásban felismerni, segíteniük kell a többieknek hisz ez az ami egységet kovácsol a társadalomból. Ezideig nem sok minden volt ami összetartott titeket, de nem sokára egy közös cél lesz a hajtóerő. Végső soron mindannyian a Mennybemenetel felé tartotok bár ezt a döntést ti magatok hozzátok meg. Nem lesztek bátorítás hiányában amikor készen álltok és Lelki vezetőitek biztosítják, hogy erre lehetőségetek legyen.


Segítő karunkat nyújtva felétek sok mindent viszünk véghez a nevetekben és erőlködéseink nem maradnak észrevétlenek. Várjuk, hogy nyíltan színre léphessünk és ez az idő már nincs messze. Munkánk legtöbbje álcázott flottáinkon történik, mely álcázás sajánk és a ti védelmeteket szolgálja. Számtalan esetben lőttek ránk és vettek minket üldözőbe de ez nem tölt el minket nyugtalansággal. Szinte teljes biztonságban vagyunk, technológiánk minden képzeleteteteket felülmúlja, ám azokat csak végső esetben használjuk. Normális helyzetben az ellentéteket diplomatikus és békés úton oldjuk meg. Ezt a való hozzáállást az embereknek is el fog kelleni sajátítaniuk, ugyanakkor egy Felemelkedett Ember háborús vagy agresszív gondolatokat már régen maga mögött tudhat.


Hosszú út áll civilizációtok előtt míg végül eléritek a magasabb dimenziókat, mely eredeti létezésetek alapjául szolgált hosszú időnek előtte. Ennek ellenére célotokat siker koronázza majd hisz semmilyen más kimenetel nem lehetséges. Minden lélek folyamatos fejlődésen megy keresztül tekintet nélkül arra, hogy mennyi életet csúszott vissza, hisz evolúciótokban az idő mint olyan nem tényező. Maga a kettősség remek alkalmat kínál fejlődésetek meggyorsítására. Ha becslésetek szerint sikerült frekvenciátok rezgésszámait megemelnetek, elismerést érdemeltek mert ezt kemény munkával értétek el. Miután egyszer már felemelkedtetek, továbbí előrehaladásotok lelassul ám ugyanakkor könnyebbé és örömteli élménnyé is válik egyben.


Micsoda nagyszerű időket élünk a Földön és ha látnátok mindazt a pozitív eredményt amit elértetek, nagyon izgalmas évnek tekintenétek elébe. Összes problémátokra meg van a válasz és csak arra várnak, hogy nyilvánnosságra kerüljenek. A változás mérete és foka gyorsan átlendít titeket a következő évbe és végül minden amit most ismertek velejében meg fog változni. Kevés dolog lesz az ami annyira rosszul fog végződni mint amint azt hiszitek és minden akadály csupán rövid életű lesz. A Föld moroghat és renghet, de tudomásunk van ennek a környezetre való hatásával. Nem engedünk szabad folyvást a dolgoknak, hanem egyensúlyban tartjuk azokat. Hosszú ideje dolgozunk ezen és több nagyobb katasztrófát előztünk meg ami végzetes lehetett volna nagyobb régiók számára.


SaLuSa vagyok a Szíriuszról és rendkívül lefoglal minket az ami a Földön történik. Ez az egyik oka amiért olyan sok flottát láttok az égen. Garancia arra, hogy jövőtök biztonságban van velünk.


Köszönettel, SaLuSa
Mike Quinsey

Fordítás: Lívia


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

Monday, January 24, 2011

SaLuSa Január 21.-i hírlevél


SaLuSa vagyok a Szíriuszról és elmondhatjuk, hogy a Galaktikus Federáció teljes lázban ég annak a közelségétől amikor a világ minden sarkán létünket hivatalosan is bejelentik.

Csökkenteni szeretnénk a sok szenvedést a nélkülöző országokban és persze szerte a világban.

Rendelkezünk minden tapasztalattal ami ahhoz kell, hogy a dolgokat gyorsan megváltoztassuk.

Mi a velejébe látunk a dolgoknak és pontosan tudjuk mi az ami azonnali tetteket követel.

Tartsatok ki Kedveseink mert a segítség úton van a tőle telhető leghatásosabb és legszelídebb úton.Üzenetek a Szíriuszról,

SaLuSa Január 21.-i hírlevél
A káosz a végső időknek egyik természetes jellemzője, de ahogy a régi visszavonul úgy ad helyet az újnak. Mostanra már látnotok kéne azt az irányt ami felé tartotok és ami a Mennybemenetel felé vezet titeket. Mindennyiótok személyes megtapasztalási folyamaton megy majd keresztül mihelyt kezditek észrevenni, hogy tudatosságotok megváltozott. Azon kapjátok magatokat, hogy képesek vagytok jobban egyensúlyban maradni és a külső események nem egykönnyen zökkentenek ki titeket. A végső idők nagy tesztje határozza majd meg, hogy mennyit fejlődtetek. Érzékszerveitek folyamatos teszteknek vannak kitéve a halál és egyéb rombolás által ami a médiát folyamatosan foglalkoztatja. Amikor sziveteket már nem a félelem mardossa, hanem képesek vagytok a bajbajutottak felé szeretetet és szánalmat mutatni, akkor és csakis akkor a negativitás hatóereje nem fog tudni elérni titeket. Az emberekben fortyogó düh csupán a már meglevő félelmet növeli és azok javára dolgozik akik próbálnak próbálnak titeket összezavarni.


Ha körbenéztek képesek lesztek találni elegendő jó hírt amik megerősítik reményeiteket. A jelek azt mutatják, hogy a Sötét Összeesküvés rohamosan veszíti el a felettetek való uralmát. Figyeljétek meg hogyan tesz a Kínai vezetőség engedményeket a Nyugat felé és hogyan használják fel hatalmukat megakadályozva ezáltal azt, hogy az Illuminátusok a Kelet távolabbi részén is megvessék lábukat. A kínaiak részét képezik annak a növekvő mozgalomnak ami a világot próbálja stabilizálni és gyökerestül tépi ki azon befolyásokat melyek egy újabb háborús helyzetbe próbáltak belesodorni titeket. A kisebb civakodásokat vagy összetűzéseket nem tudjuk megakadályozni, de minden teljes háborúra való kísérletet meg fogunk hiúsítani. Ez nemcsak hogy hatáskörünkbe tartozik hanem velejárója a növekvő tudatosságnak mely békét keres minden ember számára. A néhány már nem diktálhatja tovább az Emberiség menetét és az ösvény megnyílik az általatok ismert kettősség végső fázisa felé.


Több életen és civilizáción keresztül jóformán minden létező vallás és kultúrát megtapasztaltatok és ma egy rendkívül fejlett lélekként álltok előttünk. Ösztöneitek kifinomultak és azon kívül hogyan tudnátok tudásotokat a mindennapi szituációkban felhasználni, már vajmi kevés újat tanulhattok. Tudásotok használatától függően lesztek képesek döntéseket hozni amik megtartanak a Fényben. Ahogy a Fensőbb Énetek szerint kezdtek működni, úgy szakad meg köztetek minden kapcsolat a Sötét Összesküvők minden aktivitásával. A Fennsőbb Énetekkel való együttműködés életetek normális irányvonalává válik mely harmóniában és egyensúlyban fog megnyilatkozni. Az Emberi Törvények – melyekért csatákat vívtok, hogy igazságra tegyetek szert -, csupán szegényes visszatükröződései az Univerzális Törvényeknek. Eljövetelünkkel megváltoznak a dolgok és az Alkotmány apróbb kiegészítésekkel vissza lesz állítva. Ennek szükségességét a népesség rohamosan kezdi felismeri. A Sötét Összeesküvők semmi esetre sem kapták meg mindig amit akartak, a különbség csupán az volt, hogy egészen a közelmúltig gaztetteiket teljes nyíltsággal követték el. A Fény ezzel szemben a színfalak mögött ügyködött és a biztonság érdekében jobban szereti a névtelenséget. A valóságban a Fény sosem szűnt meg a ti felemelkedésetekért dolgozni.


Most meg már itt álltok várva a Kormányváltást, a Közzéteteleket és a Bőség programot mely e ciklus fennmaradó periódusába vezet el titeket. A dolgok jól haladnak és a megfelelő időben akcióba lépünk és az élet drasztikusan meg fog változni. A minket érintő első bejelentések nagyon fontos szerepet fognak játszani abban, hogy az embereket támogatásukról meggyőzzük és megnyerük bizalmukat. Emiatt sok figyelmet szentelünk nekik. Zavarodottság fogja majd kezdetét venni és belefog tartani némi időbe amíg a jelenkori történelmeteket megtisztítjuk hamis vagy félrevezető információktól. Készakarva félre voltatok vezetve és több eseményt illetően a sötétben tartottak titeket, de mint Független Lényeknek minden jogotok megvan tudni az igazságot. Példának okáért rengeteg és tagadhatatlan bizonyítékok vannak arra vonatkozólag, hogy nemcsak, hogy volt de a mai napig van élet a Holdon és a Marson. Az is tudvalevő, hogy van egy Belső Homorú Föld mely fejlett Lényeknek ad otthont és most nem azokra a földalatti bázisokra célzunk ahol Emberek és Földönkívüliek élnek. Oly sok minden van amit meg kell tudnotok, hogy végre kiderüljön az igazság. Ezek az információk egyszerre lesznek sokkolóak és megdöbbentőek.


A legfontosabb az lesz, hogy minden kétséget kizáróan be tudjuk nektek bizonyítani minden információ igaz voltát amit átadunk nektek és maga a módszer amivel ezt elérjük megdöbbentőleg fog hatni rátok: visszaviszünk titeket a múltba. Szeretitek a rejtelmeket, de méginkább szeretni fogjátok a válaszokat amikkel megvilágítjuk azokat. Példának okáért vegyük a Nagy Piramisokat. Építési idejük és céluk több spekulációra adott okot. Némely kutató sok mindenre fényt derített erre vonatkozólag, de legtöbbeteknek vajmi kevés fogalma van róla. Legyen annyi elég, hogy építésük több tízezer évre nyúlik vissza és hogy Földönkívüliek építették őket. Kezdtek rájönni, hogy ezek a földönkívüliek egy egész hálózatot építettek fel ezekből az óriásokból. Róluk szóló ismereteitek nagyon korlátozottak és pontatlanok de ugyanez elmondható az utóbbi 12,ooo évre. Ami érdekes azonban az az, hogy ti vagytok saját magatok ősei. Ez magyarázza azt az erős köteléket amelyet némelyikőtök bizonyos civilizációk felé érez. Nyilvánvaló, hogy ez befolyásolja ízléseteket és mi az amit előnyben részesítetek. Bele fogtok borzongani amikor megmutatjuk -elhozván nektek a múltat -, hogyan is épültek a Nagy Piramisok.


Kedveseink, találjatok örömet és elégtétel tudva azt, hogy mi vár rátok.. A Sötét Összeesküvőknek nem lesz többé beleszólásuk a dolgokba és minden pozíciójukból el lesznek távolítva. Dicső Szellemi Lények veszik át helyüket, hogy az Emberiséget végre valahára elvezessék a Fénybe. Minő boldog idők is várnak rátok nemsokára és ezt onnan tudjuk hogy mi is részesei vagyunk ennek. El tudjátok képzelni micsoda hatalmas teher esik majd le vállatokról és hogy milyen gyorsan oldódnak meg majd a stresszes helyzetek? Már maga a teljes szabadság hatalmas ugrást fog jelenteni mely abból a felfedezésből fog eredni, hogy az Egy magába foglalja Mindazt Ami.


SaLuSa vagyok a Szíriuszról és elmondhatjuk, hogy a Galaktikus Federáció teljes lázban ég annak a közelségétől amikor a világ minden sarkán létünket hivatalosan is bejelentik. Csökkenteni szeretnénk a sok szenvedést a nélkülöző országokban és persze szerte a világban. Rendelkezünk minden tapasztalattal ami ahhoz kell, hogy a dolgokat gyorsan megváltoztassuk. Mi a velejébe látunk a dolgoknak és pontosan tudjuk mi az ami azonnali tetteket követel. Tartsatok ki Kedveseink mert a segítség úton van a tőle telhető leghatásosabb és legszelídebb úton.Köszönettel, SaLuSa
Mike Quinsey
Website: www.treeofthegoldenlight.com
Fordítás: Lívia


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

Wednesday, January 19, 2011

SaLuSa Üzenete, Január 12, 2o11

Meg kell tisztítanunk az utat a nyílt kapcsolatfelvételre és készen állunk, hogy megakadályozzunk minden fajta megtorlást. Azon dolgozunk, hogy uralkodásuknak békés véget vessünk.

 A belőlünk kiáradó fény áldása legyen veletek.


SaLuSa Üzenete, Január 12, 2o11


Életetek csodálatos fordulópontjához érkeztek, miután megtapasztaltátok a sötétség mélységét. Fájdalmas út volt visszatérni a Fénybe mely során minden kihívást sikerre vittetek és bebizonyítottátok, hogy nemcsak képesek vagytok de szándékotokban áll a felemelkedés. Képesek voltatok összeszedni maradék erőtöket és felülkerekedtetek az alacsonyabb vibrációkon. Szilárdan álltok azon úton mely a kettősség befejezésének ígéretét hordozza magában. Ezért harcoltotok eonokon keresztül, mégha az utóbbi időkben ezen emlékek csupán tudatalattitok sugallatai voltak is csupán. A terv mindig is az volt, hogy megszabadadítsunk titeket az alacsonyabb energiáktól amik visszatartottak titeket. Becsületetekre legyen mondva sok akadályt leküzdöttetek és most büszke irányfényként világítotok a sötétben.


Nincs ok arra, hogy meghátráljatok, bár egy azonnali próbaidőszak veszi kezdetét. Érzelmi hullámvölgyben fogjátok találni magatokat de őrizzétek meg nyugalmatok amikor a sötétség és a fény végső harcára kerül sor. A Fény finoman működve változtatja át az alacsonyabb energiákat ezáltal tartva fenn az egyensúlyt. A Fény védőbástyaként fog szolgálni az elkövetkező örvényben mely megakadályozza, hogy a Sötét Összesküvők bármi haladást is elérjenek. Ez lehetőséget fog biztosítani szövetségeseinknek, hogy előre hozzák a bejelentéseket. Minden oldalról szorul a horuk és amikor végül elszakad a cérna, az olyan eseményeknek enged szabad utat amik feltárják, hogy mi is történik valójában. Jó néhány ország áll készen, hogy nyilvánosságra hozza új felfedezéseiket ám eleddig ezt a területet is a Sötét Összeesküvők manipulálták. Olyan sok minden van amit tisztázni kell és mindenez a javatokat fogja szolgálni. 


Többfajta energia takarékos berendezést kell forgalomba hozni, főleg olyanokat amik véget vetnek az olaj egyeduralmának. A petrolkémiai ipar formálisan kiszorította az életet belőletek, míg Földanyának több ártalmat okozott az innen eredő légszennyezéssel. Ennek véget kell vetni és a tervek készen állnak, hogy pontot tegyünk erre az ókori energia termelési módszernek, hisz az energia mindig is ingyen biztosítva volt. Ironikus, hogy míg ti roskadoztok a különböző olajjal működő termékek ára alatt, addig a titkos katonai bázisok a kizárólagos haszonélvezői ennek az új technológiának. Ezek az energiák sosem voltak arra tervezve, hogy kizárólag a katonai hatalmat szolgálják. Ti mindannyian Egyek vagytok és mindenki egyformán kell hogy részesüljön minden jóból ami az életminőséget javítja. Ám készakarva bezártak titeket ebbe az időkapszulába, hogy az Illuminátusok becsvágyukat fűthessék. Kedveseink, itt az idő hogy keresztül lépjetek a rátok kiszabott megszorításokon. Kezdtek erre rádöbbenni és a változást kérő fohászaitok nemsokára meghozzák gyümölcseiket.


Mi a Galaktikus Federáció leszünk azon végrehajtók akik véget vetnek nélkülözéseteknek és jogotok megtagadásának. Bizonyos képviselőink már tájékoztatva vannak és védelmükről gondoskodva van, ezzel is biztosítva azt, hogy az igazságot ne lehessen tőletek már sokáig titokban tartani. Erre mindenfajta megtévesztés nélkül fog sor kerülni, ám ahol szükségszerű ott használni fogjuk fejlett technológiánkat hogy előnyre tegyünk szert. Olyan hatalommal ruházzuk majd fel szövetségeseinket, hogy semmi akadály sem áll majd utunkba ami befolyásolhatná a jól megérdemelt végkimenetelt. Ez persze időigényes és csak lépésben haladhatunk előre, hogy senki szabadakaratát meg ne sértsük. Ellenünk fordulna ha ez megtörténne és ezt nem áll szándékunkban megengedni. A Fény Testvériségszövetsége és ti álltok az oldalunkon. 


A Testvériség spirituális tanácsai segítségével, az Emberiség dicsőséges győzelme adott. Semmivel sem érdemeltek kevesebbet és el sem tudjátok képzelni, hogy milyen csodálatos is lesz maga a győzelem. A Fény lelkei vagytok akik megjárták a kálváriát bár a Sötét Összeesküvők mindent bevetettek amit csak tudtak. Ti ennek ellenére képesek voltatok megőrizni méltóságotokat és szuverenitásotokat. Hát csak természetes hogy kiélvezzétek a jól megérdemelt és kiharcolt győzelmet.

Maradjatok meg a Fényben, és ne hagyjátok hogy téves információkkal eltereljék figyelmeteket a Mennybemenetelről. A zűrzavarkeltés gyakori taktikáját használják fel arra, hogy eltérítsenek utatokról, de ha eléggé fel vagytok világosítva, akkor keresztül láttok a káoszon. Vessétek szemügyre a Fényt, mi a feladata és hogy miért dolgozik. A Fény nem táplál semmi félelmet és nem fűti az önös Ént, hanem csupán azt kutatja ami az Ént szolgálja. A valóság az, hogy minden rendelkezésetekre áll amire csupán szükségetek van, csakhogy ezt mind eltitkolták előttetek, hogy megakadályozzák a függetlenségeteket. Mindez hamarosan meg fog változni ahogy múnak a hónapok és időtöket olyan projektekre kezditek majd fordítani melyek élvezetet nyújtanak és melyek segítenek titeket ugrásszerűen a jövőbe juttatni. Végül is az a sorsunk, hogy egyek legyünk és ezt a Mennybemenetellel érjük majd el.


Hozzátok hasonlóan mi is arra az áttörésre várunk ami lehetővé teszi számunkra, hogy jobban beléphessünk életetekbe. Ez mind azon az Isteni Terv része melyben benne foglaltatnak a távoli jövő eseményei. Valójában mindannyiatoknak tudomása volt rólunk több múltbeli életen keresztül és némely esetben tényleges kapcsolatfelvételre is sor került. Ezért nem látjátok bennünk azt a fenyegetést amit a Sötét Összeesküvők szeretnétek veletek elhitetni. Valójában ők voltak azok akik összeesküdtek negatív Űrlényekkel és megengedték nekik, hogy titkos bázisokat alakítsanak a Földön. Mivel a szabadakarat a Vonzás Törvénye alá tartozik, ebbe nem tudtunk beleavatkozni. A jelenkor azonban több mindenre fényt derített és ezen ismereteket felhasználva fel tudjátok magatokat világosítani. Ezen ismeretek javatokra vállnak és védelmül szolgálnak. A Világegyetemet Törvények tartják fenn így a Fölemelkedéssel maga a Világegyetem is hamarosan meg fog változni. Az egész Világegyetem jól szabályozott - – mégha nem is tűnik annak – és ti magatok teremtitek meg a kiegyensúlyozatlanságot, amit a harmónia hiánya okoz.


SaLuSa vagyok a Szíriuszról és megelégedésemre szolgál hogy egyesített erőinknek végre sikerül megnyirbálniuk a Sötét Összeesküvők ténykedéseit. Még nem adták fel ám sértetlenségükbe vetett hitükön komoly csorba esett. Nem fogjuk megengedni, hogy erőiket visszanyerjék és ahogy erejük szétforgácsolódik, gyenge pontjaik lehetőséget adnak szövetségeseinknek a leleplezésükre. Meg kell tisztítanunk az utat a nyílt kapcsolatfelvételre és készen állunk, hogy megakadályozzunk minden fajta megtorlást. Azon dolgozunk, hogy uralkodásuknak békés véget vessünk. A belőlünk kiáradó fény áldása legyen veletek,

Köszönettel, SaLuSa

Mike Quinsey

Fordítás: LíviaThe Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfincroatia.blogspot.com – Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Hungarian – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

Saturday, January 8, 2011

SaLuSa Üzenete, Január 7, 2011

Szerető lelkek vagyunk akik feltétel nélküli szeretetetet bocsájtanak ki magukból és szeretnénk ha tudatosítanátok azt az elkötelezettséget amivel titeket szolgálunk. Találkozásunk sok bizonytalanságnak fog véget vetni és örömünkre szolgál ha minket tetteink alapján ítéltek meg. Feledjétek el azon űrlények fotóit amiket régi képregények lapjain láthattatok, hisz némely esetben pontosan úgy nézünk ki mint ti.

A java még hátra van és kezünkben van a megoldás a felettetek tornyosuló pénzügyi összeomlásra. A vájúdástokat felválltja majd a siker mámora. Ezért arra kérünk titeket, hogy maradjatok derűlátóak és magabiztosak a külső események ellenére is, mert eljött a változások ideje. Csak még egy kicsit legyetek türelemmel hisz oly sok mindent nyertek és oly kevés veszteni valótok van.

Az eljövendő változások felkészülési és értelmi szakaszainak különböző fokain álltok. Felfogásotok nagyban függ egyéni hitetektől és mi az amit tulajdonképpen szeretnétek, hogy történjen. Ez tervetek és egyéb életetek tudatalatti emlékeiből ered. Legyetek nyitottak új eszmékre, mert ez fogja lehetővé tenni számotokra, hogy a megvilágosodott utat válasszátok. Biztosra vehetitek, hogy minden élő lélek a Földön már egyszer szembesült az Emberiség igazságával és annak Isteni végzetével. Lesznek olyanok akik figyelmen kívül hagyják az igazat mert szilárd szellemi beállítottságuk oly erős, hogy vajmi kevés esélyük van a változásra. Nem azt akarjuk ezzel sugalmazni, ez a fajta hozzáállás helytelen, hisz ti vagytok azok akik meghatározzátok az ösvényt amit követtek. Valamelyest azonban megkönnyítené a helyzetet ha azt is figyelembe vennétek amit mi mondunk. Vegyétek számításba, hogy ti is tévedhettek és ha így tesztek, akkor az igazság feltárulkozásakor könnyebben tudjátok azt beiktatni hitetekbe.Amit teljesen biztosra vehettek az az, hogy mindenki megérti idővel, hogy Egy az Isten és mindannyian ugyanazt az Istent imádjátok. A neveknek nincs jelentőségük és legyen némi fenntartásotok amikor az ősi történelmet olvassátok, hisz annak gyökerei olyan időkre nyúlnak vissza amikor még a dolgok szájhagyománnyal terjedtek. Épp ezért nem vehettek mindent szó szerint amit olvastok hisz sok bennük a valótlanság, mely nem utolsósorban a folytonos fordításoknak köszönhető. Ezért ezek megvitatása nemcsak szükségszerű de egészséges is ha megakarjátok különböztetni az eredeti üzenetet a nyers fordítástól. Említést kell hogy tegyünk azon hamis Istenekről akik a Földön éltek 5ooo évvel ezelőtt mert ők azok akik felelősek az Emberiség félrevezetéséért. Elhitették veletek, hogy mindenki akinek más a véleménye az ellenségnek számít és meg kell őket ölni. Bár ez a hit még ma is tartja magát, de úgy látjuk, hogy a sok évszázadon keresztül kapott magasabb tanítások segítenek majd nektek megérteni, hogy az Isten Mindenható és maga az abszolút Szeretet. Sőtmitöbb Isten nem tartozik egy valláshoz sem és minden lélek számára elérhető. Ezt fontos kiemelnünk, mert ha fel akartok emelkedni a magasabb dimenziókba, ott az Egyetemes Szereteten kívül semmi másnak sincs helye.Sokszor említettük, hogy nem sokat kell tennetek ahhoz, hogy a magasabb szférába emelkedjetek. Elég ha szeretetet találtok szívetekben és minden egyéb a helyére kerül. Isteni szikrák vagytok, de hát mi egyebet is várhatnátok el mint Isten fiai és leányai? A Föld messzire hordozott a hátán titeket és ahogy a kettősség* a végéhez közeledik, lerázzátok az alacsonyabb frekvenciákat, hogy sugárzó Fénylényekké válljatok. Kezdtek rádöbbenni, hogy képzelt valóságotok nem más mint egy saját magatok által teremtett illúzió. Civilizációtok elérte azt a pontot, amikoris a kettősség már nem sok újat tartogat számotokra. Azok azonban akik elutasítják kiszabadulásukat a régi korlátozott minta alól, meg lesz hagyva, hogy saját választásuk szerint fejlődjenek. Ez elidegeníthetetlen jogotok amit maga a Teremtő ruházott fel rátok a szabadakarattal egyetemben.Hamarosan eljön az ideje annak, hogy minden probléma amit magatoknak teremtettetek orvosolva lesz és elvezetünk titeket e ciklus végső napjaihoz. Mozgalmas napok jönnek de jelenlétünk a biztosíték arra, hogy nem hagyunk titeket a „saját levetekben főlni” – ahogy ti mondanátok. Szerető lelkek vagyunk akik feltétel nélküli szeretetetet bocsájtanak ki magukból és szeretnénk ha tudatosítanátok azt az elkötelezettséget amivel titeket szolgálunk. Találkozásunk sok bizonytalanságnak fog véget vetni és örömünkre szolgál ha minket tetteink alapján ítéltek meg. Feledjétek el azon űrlények fotóit amiket régi képregények lapjain láthattatok, hisz némely esetben pontosan úgy nézünk ki mint ti. Nem mintha még nem láttatok volna minket azelőtt és a Federáció különböző civilizációi jelenleg is több éve kapcsolatban állnak bizonyos személyekkel.Csak pár nap telt az Új Év kezdete óta és máris különböző tevékenységekről hallhattatok melyek nem igazán nyerik el tetszéseteket. Mint ahogy azt már említettük, a Sötétek is a szabadakarat tövényén belül működnek, de a Fény átvette az irányítást és mutatja az utat hazafelé. A Sötétek ennek ellenére folytatják csökönyös cselszövéseiket, bár tudják hogy ezáltal saját vesztüket írják alá. Ám elérkezik az a pont, ahol át kell adniuk a domináns hatalmat a Fénynek és szövetségeseinkkel egyetemben nyomulunk előre hogy ellenállásukat megtörjük. Lesz némi meglepetésben részetek, mely vajmi kevés előzetes figyelmeztetés nélkül fog bekövetkezni. Sokan közületek akik követik az eseményeket a jelekből kikövetkeztethetik, hogy mi is készülődik.Ne féljetek Kedveseink. Nemde meg lett mondva, hogy a győzelem már a tiétek? Csak engedjetek némi időt, hogy szemmel látható formát ölthessen a Földön és szívetekbe öröm és vidámság fog költözni. A java még hátra van és kezünkben van a megoldás a felettetek tornyosuló pénzügyi összeomlásra. A vájúdástokat felválltja majd a siker mámora. Ezért arra kérünk titeket, hogy maradjatok derűlátóak és magabiztosak a külső események ellenére is, mert eljött a változások ideje. Csak még egy kicsit legyetek türelemmel hisz oly sok mindent nyertek és oly kevés veszteni valótok van. A számotokra előkészített terv makulátlan és egyben a ti sorsotok is ami minden szükségetetekről gondoskodik és ami a Mennybemenetel határozott útjára vezet majd titeket.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról és én mondom nektek, hogy a Galaktikus Federáció egy óriási hatalma a jónak és nem fogjuk hagyni, hogy továbbra is kihasználjanak titeket. Némi viaskodásra lehet ugyan számítani de minden további Földanya elleni merényletet meg fogunk hiúsítani. Földanya szeretetteljesen hordozott titeket a hátán eonnyi korszakokon keresztül és veletek egyetemben ő neki is előre kell mozdulnia a Mennybemenetel felé. Párszor már említettük, hogy ehhez hasonló Univerzális esemény roppant széles skálán megy végbe. Nehéz számotokra felfogni azon magas Lényeket akik segítik Világegyetemetek magasabb dimenzióba való jutását és mindazt ami ennek a velejárója. Maga a Központi Nap képezi az egész Világegyetem energiaforrását és ez energia mely különböző változások hordozója is egyben, segíti elő, hogy a Mennybemenetel a Teremtő Tervei szerint legyen végrehajtva.


Köszönettel, SaLuSa

Mike Quinsey

Original website:

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/January%202011/salusa__7january2011.htmForrás:

www.galaktikusuzenetek.com
Fordítás: LíviaThe Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ - English

http://www.constanza2003.org/ - Italiano

http://gfindutch.blogspot.com/ - Nederlands

http://glingerman.blogspot.com/ - Deutsch

http://fgfrance.blogspot.com/ - Français

http://gfsvenska.blogspot.com/ - Svenska

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo

http://www.schodamidonieba.pl/ - Polska

http://federaciongalacticaenespanol.blogspot.com/ - Español

http://blog.goo.ne.jp/flathead/c/c0a7212b737344c4f990c62a84cd2dc8/ - 日本語/Japanese

http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian

http://galacticfederationchina.blogspot.com/ - 中文/Chinese

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian

http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polish - NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - Russian – NEW

http://gfincroatia.blogspot.com – Croatian – NEW

http://gfinhungary.blogspot.com/ - Hungarian – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/


INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/