Followers

Google+ Followers

keshe

Sunday, February 24, 2013

2013.02.22.

SaLuSa - 2013. február 22.
Mike Quinsey közvetítése
A nyomás, amit a „tekintélykövetelőkre“ gyakoroltok, nem hagyja kétségen kívül őket, hogy nem tervezitek a kényelmes hátradőlést és nem hagyjátok, hogy a dolgok az eddigi módon folytatódjanak tovább. Változásért kiáltotok, amik visszatérítenek a kerékvágásba és bevezethetővé válhatnak az Új Kor jótéteményei, melyektől eddig megfosztottak benneteket. Világos, hogy például a szabad felhasználású ingyenes energia iránt lépéseket kell tennetek, mert az eddig megtűrt, égig szökő energia és üzemanyagárak világszerte csúcsokat döntenek eljutva egészen egy olyan pontig, amikor az emberek már nem engedhetik meg maguknak. Kérdéses, mennyi tüntetésnek kell még lennie, míg ez a téma figyelmet kap. Az emberek nagyon türelmesek voltak; de jön egy olyan pont, ahonnan már nem tudnak elviselni többet. És ez az időszak veszélyes lesz az autoritások számára, mert nem hagyhatják figyelmen kívül a történéseket. A felkelés/lázadás nem örvendetes dolgok és itt nem szeretnénk semmiféle erőszakot helyeselni, de megértjük, ha ilyen típusú akciókat láttok végső lehetőségként, hogy figyelmet kapjatok a követeléseiteknek. Ez azt jelenti, hogy a nevetekben kell közbelépnünk, ha a dolgok kicsúsznának az ellenőrzés alól.
Szerencsére úgy van – ha követjük az energiabeáramlást, mely az emberekre jelentős hatást gyakorolt – hogy ennek egy nyugtató hatása is van, mely azoktól ered, akik ezt az energiát felvették lényükbe és képesek SZERETETET és FÉNYT közvetíteni helyzetekre.  Ez a társadalmon belül egy bizonyos fokú egyensúlyt tart fenn és segít egyre több egyént békés akciókra ösztönözni. De többet is profitáltok az energiákból, ha minden ember a legjobbat hozza ki magából és azt nem a hatalom birtokosaival való összetűzésekre fordítja. A SZERETET a leghatalmasabb energia az univerzumban és arra buzdítunk benneteket, hogy használjátok is, mert saját példátokon keresztül más emberek is elsajátíthatják a gondolkodásmódotokat. Azt fogjátok észrevenni, hogy minél több ember ébred fel, annál erősebben lesz mindenki számára érzékelhető a tudatváltozás és így könnyebb lesz egy közös érdek felé elmozdulni. Ebben rejlik az erőtök és vele pozitív eredményeket értek el.
Mint azt látjátok, még mindig nehéz előbbre jutni, amíg a sötétek hatalmon vannak. De van egy határ, meddig mehetnek el, mert már nem áll mögöttük a korábbi hatalmas fedezéket nyújtó gépezet, melyre támaszkodhattak és melyeknek sikereiket köszönhették. Most elkülönülnek egymástól és ez gyengíti a képességüket, hogy terveiket tovább kivitelezhessék. Hiányzik az egykor támogató koordinációjuk és a vezetésük. Az a reményünk, hogy felhagynak az aktivitásaikkal és felismerik a FÉNYT és egy másik útra lépnek, mely kivezeti őket a sötétségből. A mi látószögünkből egy lélek számára soha sem késő „oldalt” váltani és üdvözölni fogjuk őket, mert nem áll jogunkban az előző életciklusaik miatt elítélni őket. Ezért kértük nemrégiben tőletek, hogy tartózkodjatok a más lelkek fölötti ítélettől, akik még a sötétség foglyai és jobban teszitek, ha támogatjátok ezeket a lelkeket és a SZERETETETEKET osztjátok meg velük. A sötétség a FÉNY hiánya és ti, akik FÉNY-munkások vagytok, megváltoztathatjátok a helyzetet, anélkül hogy egy másik lélekre rákényszerítenétek magatokat.
Még mindig sok a tennivaló az Új Kor megvalósításához, de könnyebb lesz, mert hatalmas fedezéket biztosítunk számotokra mi is és más források is. Nincs olyan pillanat, amikor ne lennénk veletek és azon vagyunk, hogy inspiráljunk és bátorítsunk benneteket, hogy minden helyzet, mindenkor a legtökéletesebben alakulhasson ki. Ti tartjátok magasra a lobogót minden éppen ébredőnek – és meg fognak találni benneteket, ha a bennük lévő igény kicsírázik. Tudjuk, hogy „szívetek a helyén van” és hogy ez vezérli cselekedeteiteket is, így döntéseitek mindenki legfőbb javát szolgálják. Mindannyian nagy csodálattal tekintünk mindannyiotokra és örülünk, hogy azt mondhatjuk, már nem tart nagyon sokáig, míg megtapasztalhatjátok igyekezetetek eredményeit. Ne kételkedjetek, mert a nehezebbik részén már túl vagytok és messzebbre jutottatok általa, mint annak tudatában vagytok. Most fontosabb, mint valaha, hogy fókuszálva maradjatok a változások kimenetelét illetően, ahelyett hogy beleragadtok a kiegyensúlyozatlanságba. Figyeljétek meg, mint kerül minden „a helyére”, úgy ahogyan vártátok és megígérték nektek, mert a régi paradigma végső napjaihoz nagyon közel vagytok már. A régi valóságnak már nincs ereje, hogy a magas energiaszinten való további létezéshez, fel kell adnia a harcot és vissza kell süllyednie az alacsony rezgésszintekre.
Amint a tudatszint egy bizonyos pontot elér, a várt átváltozást szó szerint létre hívjátok. Az eddigi átváltozást akadályozó negativitás azzal szembesül, hogy felélte erejét és már nem tartja kezében a hatalmat az idősík felett, ahová bekorlátoztak benneteket. Lényegében nagyobb fejlődés valósult meg, mint bármelyik másik időben és a számotokra ígért dolgok megvalósulása közel van. De az utolsó szó joga, Istent illeti meg, de ha azt kimondják, akkor garantált a teljes siker. Mégis azt gondoljuk, hogy néhány hónap elteltével az irány amerre tartotok világosan kirajzolódik és azt várjuk, hogy ehhez a részetekről is tömeges támogatottság érkezik! A ti feladatotok, hogy a jó híreket terjesszétek, további lelkeket vezetve a FÉNY felé.
Figyelemmel kísérjük a földi történéseket és soha nem „dőlünk hátra kényelmesen”, miközben Szövetségeseink egyre erősebben ellenőrzésük alá vonják a történéseket. Természetesen útmutatással szolgálunk nekik, hiszen általánosságában jobban átlátjuk és jobban megértjük a dolgok kimenetelét. Mi vagyunk a láthatatlan segítők, akik a sötét lények feletti végső győzelem útját egyengetik. Velük kapcsolatban nem érzünk gyűlöletet vagy haragot, hanem együttérzünk azokkal a lelkekkel, akik eltolódtak a FÉNYÜKTŐL. Soha nem tévesztjük szem elől a tényt, hogy Minden fontos alkotóeleme az Egésznek és mindennek egyformán küldjük FÉNYÜNKET a fejlődésük útja során. Mindenkiben egyformán meg van a lehetőség, hogy megtalálja útját vissza a FÉNYHEZ, és ott segítünk, ahol kérik útmutatásunkat.
Kedvesek: Segítsetek a béke megteremtésében és segítsetek egyensúlyba hozni a különböző felekezeti (szekták) és faji különbözőségeket. Olykor nehéz feladatnak fogjátok találni, hogy az emberi fajt egységként fogadjátok el, mert gyakran vallási különbözőségeket plántáltak belétek gyermekkorotok óta. Fogadjátok el szeretetteljes formában a különbözőségeket és engedjétek meg másoknak, hogy saját útjukat kövessék, - kivéve, ha az összeférhetetlen más lelkek döntési szabadságával.  A félelem képezi a legtöbb probléma gyökerét és ebben természetesen az Illuminátusok és támogatóik is szerepet vállalnak. SZERETETTEL helyettesítsétek a félelmet és hagyjátok, hogy mindenki a saját előírásait követhesse, míg fel nem ismerik, hogy tapasztalataik beteljesedéssé váltak és már nincs szükségük rájuk.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról és boldogan látom, mennyi előrelépést tetettek a földi béke irányába, annak ellenére, hogy azt is szem előtt tartjuk, hogy a kisebb háborúknak is meg volt a szerepe az emberek életében. Nem tart már sokáig és a bolygón mindenütt belegyezésüket adják a békéhez és biztosítani fogjuk, hogy ez öröké tartson.
Köszönet, SaLuSa! 
Mike Quinsey 
 
Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: treeofthegoldenlight.com /salusa 22 february 2013

Tuesday, February 19, 2013

2013.02.15.

SaLuSa - 2013.február 15.
Mike Quinsey közvetítése

Szövetségeseink olyan biztosak a dolgukban, mint soha korábban és tovább folytatják a sötét erők elszállítását oda, ahol a legkevesebbet árthatnak. A sötétek civakodnak egymással és kétségbe esnek a tűnő hatalmuk miatt, mellyel a történéseket tovább diktálhatnák. Világuralmi céljuk már elérhetetlenné vált és nem tehetnek mást, mint arról ábrándozni, mi lett volna, ha nem veszítettek volna. A Fénymunkások új bizonyossággal törnek előre és előkészülnek az utolsó támadásra, mely hatékony véget vet a sötét erők utolsó lehetőségének a maradásra. A sötét erők számára ez már csak egy túlélési játék, de nincs olyan búvóhely, amit ne ismernénk. Minél gyorsabban a hátunk mögött hagyjuk ezt a konfliktust, annál sebesebben haladhatunk előre saját terveinkkel.

Ne bátortalanodjatok el, még ha csak kevés külső jelet véltetek felfedezni, ami a Fénymunkások tevékenységére utal. Akcióik java velünk kerül egyeztetésre, mert a közeljövőben egy különösen fontos közös munka áll előttünk. Gratulálnunk kell a Fénymunkásoknak, hogy sikeresek feladataik teljesítésében, amik továbbra is fontos szerepet játszanak. Az idő áramlása egyre gyorsul és további FÉNY infúzió aktiválódik hamarosan. Lassan, de biztosan elkülönül a sötétség a FÉYNTŐL; mégis további lehetőségekkel szolgálunk, akik a mozdulatlanság állapotába rögzültek. A régi valóság széttöredezik és elveszíti hatalmát, hogy visszatarthassa a valódi lényüket keresők felébredését. Az ’újtól való félelem’ már nem ugyanaz a régi probléma, és az emberek rátalálnak az Istenbe vetett hitre [bizalomra].
Pontosan ismerjük, mely lelkek igazodnak a FÉNYHEZ, és egy teljes profillal rendelkezünk mindegyikőtökről. Ezen felül bármely adott időpontban meghatározhatjuk tartózkodási helyeteket, így mind a FÉNY, mind a sötétség oldala a mi ellenőrzésünk alatt áll. Örvendetes lesz az időpont, amikor megfelelőbb kommunikációs eszközökkel láthatunk el benneteket – itt nem csak az egymás közti, hanem a velünk való kommunikációra gondolunk. Közületek egyesek számára az rendeltetett, hogy egy kicsit körbeutazzon és ilyenkor fontos a barátok és a család számára, hogy kapcsolatban maradhasson veletek. És természetesen eljön az idő, amikor, minden eddigi közlekedési eszköz használaton kívül kerül, és ekkor az utazás egy örömteli, kellemes élménnyé válik. Legvégül minden szállítási forma káros anyag kibocsátástól mentes lesz. A tengeri utak feleslegessé válnak; minden szállítmányozást légi úton hajtanak végre, így a tengerek és a teherkikötők újra eredeti állapotukba kerülhetnek vissza. Valamint csomagkezelési állomások kerülnek kialakításra, ahol az azonnali postázást lehet intézni.
A Felfedések terve tovább halad előre és különböző irányból támogatják, így ennek az események a végérvényes kifejlete, a földönkívüli előtörténetetek elkerülhetetlen Felfedése bekövetkezik. Ez rákényszeríti a kormányokat, hogy beismerjék a majdnem a teljes múlt század ideje alatti ’földönkívüliekkel’ való találkozásukat. Itt nem csak kapcsolatfelvételről volt szó, hanem szoros együttműködésről, melyek hozadéka a földalatti támaszpontok lettek. A Felfedéseknek ezen felül a földönkívüli élet létezésének bizonyítékaival is kell szolgálnia, melyek fellelhetők más bolygókon, mint például a Marson. Ha azonban a kormányaitok továbbra is elhallgatják ezeket az információkat, akkor kénytelenek leszünk mi a felelősséget átvállalni, hogy az igazság napvilágot láthasson. Így vagy úgy, de eljött az idő, hogy tudomást szerezzetek a velünk való történelmi kacsolódásról. Mi nem vagyunk sem ’betolakodók’ sem ’idegenek’, mert a FÉNY Galaktikus Föderációjának sok tagja a ti elődeitek voltak, akik a fajotok fejlődése során genetikai kapcsolatba kerültek veletek
Már hosszú idő telt el, mióta azt tanították nektek, hogy a Föld állítólag az ’univerzum középpontja’. Ehelyett mindenütt csak úgy hemzsegnek a hozzátok hasonló életformák a sok dimenzióban és ’párhuzamos valóságokban’. Isten univerzumát sok-sok ezer galaxis alkotja, amiket meglátogattok majd, amint teljes jogú galaktikus lényekké váltok. Az igazság olyan nagyszerű, hogy sok vallás el fog tűnni, mert rájönnek, nem képesek tovább fenntartani a hitbéli felfogásaikat, melyek javarészt emberek agyaltak ki. A szervezett vallás, az igazság megértéséhez már nem válik szükségessé a lelkek számára. Minden tudás bennetek rejlik, és elértétek azt a pontot, amikor saját tanítómesteretekké válhattok és intuitívan is olyan szintre fejlődtetek, hogy tudjátok, mire van szükségetek a fejlődésetek előremozdításához. Az igazság lehet mélyen legbelül nyugszik, de általa lelhettek rá utatokra. Ha saját tudatotokat követitek, akkor oda vezet benneteket, ahol a legközelebb lennetek kell; így éljetek egyszerűen a pillanatban – és engedjétek, hogy a dolgok a saját tempójukban haladjanak előre. Osszátok meg másokkal ismereteiteket; de tudjátok, hogy egy másik lélek útja nem feltétlenül találkozik a ti szükségleteitek kielégítésével.
Közöttünk nincsenek problémák, mert tudatában vagyunk, hogy közvetlenül Felemelkedő lények között tartózkodunk és elismerjük a többiek mindenkori FÉNY-szintjét. Az energiák olyan képződmények, ahol csak az igazság létezhet és az egymással folytatott kommunikáció során nem maradnak megválaszolatlan kérdések, mert minden az igazságnak megfelelő alapok által teljesedik be. A Földön, ha mondtok valamit, lehet közben valami másra gondoltok- egészen addig a pontig fokozva ezt, míg őszintétlenné nem váltok; okos volna mindenkor az igazságnál maradni. Tisztában vagyunk vele, hogy ez olykor nehézségeket okozhat nektek, de végül nem vesztegettek el egy gondolatot sem arra, hogy mást mondjatok ás inkább maradtok az igazságnál. Ha mindenkor őszintén gondolkodtok és cselekedtek, akkor nem lesz szükséges semmit takargatnotok. Találkoztunk az államfőitekkel és képviselőitekkel, és mivel rendelkezünk a telepátia képességével, mindig pontosan tudtuk, mikor nem voltak őszinték.
Kedvesek: ahogyan azt megértitek, sokat kell még tanulnotok és sok mindenen felül kell emelkednetek, míg Galaktikus lényeknek nevezhetitek magatokat; de ez egyben a sorsotok is. Az a végzetetek, hogy visszatérjetek a FÉNY azon szintjeire, ahol egykor tartózkodtatok, és amit elhagytatok, hogy tapasztalatot gyűjtsetek, ami által mások mentorává válhattok. Így legyetek barátságosak az ’útitársaitokhoz’ és könyörületesek, ha eltévednek és a sötétség áldozataivá válnak. Ez már megesett mindenkivel és elkerülhetetlen, amikor ilyen alacsony rezgésszint vesz körül benneteket. A titok nyitja, a saját képességetek a sötétségből való kiemelkedésre, és a tapasztalatok kamatoztatása, hogy a további kihívásokat hasonlóan oldjátok meg.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról – és rájöttök majd, hogy ez az év a népek éve lesz. Egy olyan időszaké, amikor elismerik és visszaadják szuverén lényetek jogait. Sok minden csak a Felfedésre vár, és nagyon örülünk, hogy részesei lehetünk ennek a történésnek! Továbbra is küldjük nektek és Földanyának szeretetünket, ahogyan mindig is tesszük.
Köszönet, SaLuSa! 
Mike Quinsey 
Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: ScarlettSaturday, February 9, 2013

2013.02.08.


SaLuSa - 2013. február 8.

Mike Quinsey közvetítése

Hová vezet utazásotok a Felemelkedés körüli izgalmak következtében, miután ez az esemény, látszólag az általatok annyira várt változásokat nem hozta magával? Mint azt már elmondtuk nektek, abszolút nincs semmi veszve, mert ez a Felemelkedésnek nevezett időpont látszólag anélkül múlt el, hogy a régóta áhított változások bekövetkeztek volna.  Azonban továbbra is készenlétben állnak, hogy „színpadra” léphessenek, ha olyan módon koordinálhatóak, hogy mindenki maximális javát szolgálják. Felismeritek, hogy a régi rendszerek nem maradhatnak fenn tovább, mert nem szolgálják mindenki javát; és ez a lényege a változás megteremtésének. Mert egyes emberek még mindig megpróbálnak önkéntelenül abba kapaszkodni, amijük van; és ha ti is azok közé tartoztok, akik rosszul jönnek ki a dologból, ne aggódjatok. Mert az alapgondolat az, hogy mindenki Felemelkedjen, aki kész rá; és a végén senki nem fog egy olyan rendszerben élni, mely csak a hiányt fokozza.
Keményen dolgoztunk a Szövetségeseitekkel, hogy az egyenjogúságot és a bőséget megteremtsük köztetek. A változás ’mesés’ lesz és még ennél is több: minden olyan dolog tisztázásra kerül, amit elhallgattak előttetek. St. Germain egy nagyszerű, nagy erővel bíró harcos és ő ügyelni fog arra, hogy senki ne fékezhessen meg benneteket, hogy igényt tarthassatok a benneteket megillető dolgokra [NESARA-ra utal]. Őt támogatja a Mennyek hatalma és senki se próbálkozzon trükkökkel, hogy a jóléti alapok elosztását megakadályozza. A sötét erőknek nincs valódi, kijátszható  „ütőkártya” a kezükben, hogy megfékezzék az Arany Kor felé vezető haladást. Óh igen, csapásként viselkedhetnek, de el lesznek távolítva az útból és olyan helyre kerülnek, ahol nem lesz többé hatalmuk.  Mindannyiunknak elege van az időhúzási taktikájukból és a zavaró manővereikből! Messzemenően meghaladták a jogosultságaikat és ez nem tűrhető tovább.   
Eközben a Fénymunkások milliói voltak képesek észlelni a belsőjükben végbemenő változásokat, és továbbra is egyre több FÉNYT hoznak a Földre. Ők egy masszív mozgalom arcvonalában állnak, hogy egyre több Fényt horgonyozzanak le a Földön. Ezt a növekedést nem lehet megállítani és ez tovább formálja a jövőtöket. Ez olyan, mint egy gigantikus hógolyó, mely miközben gurul, egyre nagyobb és nagyobb lesz. Higgyétek el Kedveseink, ez az év tanúja lesz a nagy előrelépéseknek. Miután elvágtátok a dualitáshoz fűződő kapcsolódásaitokat, melyekre eddig a tapasztalataitok épültek, most egy új stádium felé tartotok, mely minden szükségest elhoz, hogy megalapozhassátok a galaktikus társadalmatokat. Gondoljatok arra, hogy már most úton vagytok a Galaktikus lénnyé válás felé. A testi változások folyamatosan zajlanak, miközben megszabadultok az „úticsomagjaitok” energiáitól, miközben a FÉNY hányadosa növekszik.
A Mesterek időben visszatérnek; ők játszottak szerepet az evolúciótokban.  Ők támogattak benneteket és követték előrelépéseiteket hosszú, hosszú idő óta. Azok közületek, akik még nem találják önmagukban a válaszokat, feltehetően visszatérnek a régi paradigmához; és mivel szabad akarattal rendelkeznek, valószínűleg vallási dogmáikon belül igyekeznek fejlődni. Minden léleknek meg kell adni a jogot, hogy a saját útját követhesse; valamikor meg fogja érteni az igazságot. Ekkor örvendezni fogunk, mert azt kívánjuk, hogy felismerjétek: MINDEN EGY! A dualitás egy kemény ’munkaadó’ volt, de az elsajátított leckéket soha nem kell újra ismételni. Csodáljuk szívóságotokat és eltökéltségeteket, hogy beleadjátok teljes egészében önmagatokat a cselekedeteitekbe; de mindig akadt sok minden, ami elterelte a figyelmeteket. Nagyon pozitív a hozzáállásotok és készen álltok, hogy a siker érdekében hosszabb szakaszokat is megtegyetek. Maradjatok ezen az ösvényen; akkor minden a megfelelő időben fog bekövetkezni.
Minden lélek rendelkezik egy élettervvel és néha eltér ettől; de lelkének szellemi vezetői mellette állnak és kísérik útján. A tény okán, hogy most a végső időket élitek, már nem számít, hogy eltévedtetek-e vagy sem, az a fontos, hogy minél hamarabb visszataláljatok a ’kerékvágásba’. Tudatában kell lennetek a lehetőségnek, ami visszavezet benneteket az igaz utatokra és a szellemi segítőitek nagy segítségetekre lesznek, hogy utat mutassanak és visszataláljatok a helyes irányba.  Rajtatok kívül senki más nem jelöl ki számotokra célokat, és mivel egykor beleegyezéseteket adtátok ezekhez a célokhoz, értelme is volna, hogy ezekhez tartsátok magatokat. Ha közben hibáztok, akkor ez nem a szellemi vezetőitek miatt van, hisz ők megpróbálnak motiválni benneteket, hogy a helyes úton maradjatok. De ez se okozzon túl nagy fejfájást, mert sok út vezethet a beteljesedés felé.
A sötét erőknek körülöttetek ritkássá válik a levegő és a’ parancsnoki hálózatuk’ romokban hever. Sok vezető emberük már letartóztatás alatt áll és képességük, hogy a FÉNY ellen támadjanak, alábbhagy. A letartóztatások továbbra is zajlanak, így a sötét erők tagjainak száma drasztikusan csökken. Körülöttetek mindenütt fény derül a korrupciós ügyletekre és a vétkeseket eltávolítják, így nem gyakorolhatnak további befolyást semmire. Szükséges, hogy tudjátok, mennyire befolyásolták életeteket, akik úgy döntöttek, hogy erőszakosan uralkodnak mások felett. Az állítólagos „szabadság országa” egy mítosz, egy színjáték, hogy eltitkolják az igazságot, de voltak olyan emberek is, akik megfelelő vízióval rendelkeztek és a megfelelően átláttak a helyzeten; de őket a sötét erők legyűrték. Egész történelmetek során félrevezettek benneteket, és csak néhány államvezető volt képes az Illuminátus fojtó szorításán lazítani. Ez mind meg fog változni Kedvesek, és már nem kell sokáig várnotok, míg láthatjátok az eredményeket, mert egyre több akciónk válik nyíltabbá. Ez lesz a mi módunk, hogy megmutassuk, hogy a ti oldalatokon állunk és veletek vagyunk.
Föderációnk olyan aktív, mint mindig és szembenéz a nukleáris fenyegetésekkel, amiket a sötét erők rejtegetnek és valóban még azt is megfigyeljük merre mennek és készen állunk az eszközeik deaktiválására. Egy örült világban éltek, ahol az emberek alig ’pazarolnak’ el egy gondolatot is, milyen következményekkel járhat egy ilyen nukleáris berendezés felrobbanása. De mi minden eshetőségre felkészültünk, közbeavatkozunk, ha úgy néz ki a helyzet, ha a dolgok kicsúsznak az ellenőrzés alól. Általánosan fogalmazva: sok ellenőrünk van, akik rendszeresen megvizsgálják a nukleáris fegyvertárat; ezért tudjuk, mely országok felelősek, ha nukleáris támadással próbálkoznának. Mi azt szeretnénk, ha ti emberek magatok ülnétek le és találnátok módot, hogy búcsút mondjatok a nukleáris háborúnak [lehetőségének]. Egyes országok erőteljes fellépése, amikor egymást fenyegetik, egy nukleáris holokauszthoz vezethet. Nem engedjük, hogy ez bekövetkezzen, és ez a kijelentés egybecseng az Isteni instrukciókkal.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról és látom milyen közel álltok egy békés megoldáshoz, mely lehetővé tehetné az egész Föld számára a békét. Oly közel vagytok, hogy véget vessetek az acsarkodásoknak, de ez egy őszinte hozzáállást követel meg azoktól, akik továbbra is félnek a hatalmasabb uralmon lévőktől. Számotokra elérhető távolságban van és az állami vezetőiteknek muszáj ezzel a sürgető problémával szembenézniük. A bizalom valóban ritka „áru”, ami a fegyverkezéseteket illeti. Igaz, látható, hogy a népeknek elegük van a háborúból és az erőforrások elpazarlásából. Nem olyan nehéz a békét megteremteni és azt kívánnánk, hogy tegyétek bele szíveteket és lelketeket; akkor a dolgok valóban előbbre jutnának.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://treeofthegoldenlight.com

Monday, February 4, 2013

2013.02.01.


SaLuSa - 2013. február 01.
Mike Quinsey közvetítése


Az energiahányados a Földön hosszú ideig csak lépésben emelkedett, de a nagy [energia] növekedés kapcsán ez a folyamat különösen felgyorsult. Ez azt jelenti, hogy a ti FÉNYSZINTETEK is lényegében gyorsabb tempóban növekszik és az eredmény láthatóvá válik, mert egyre több ember vágyik a sötét erők karmaiból való kiszabadulásra. A FÉNY már hosszabb ideje lerántotta a leplet a ténykedéseikről és az igazság fényében nem bolondíthatnak benneteket terveikkel, mellyel megtarthatják maguknak a hatalmat. Valójában számukra is nyilvánvalóvá válik, hogy lejárt az idejük, de még reményeikbe kapaszkodnak, hogy uralkodásuk elkerülhetetlen bukását megússzák. A múltban történtek megértése, hogy mi támogatta a sötéteket, most már lehetségessé teszi, hogy életeteket az ő ténykedésiektől való szorongás nélkül éljétek. Ez megszünteti a sötétek számára az eddig biztosított előfeltételeket és most megtapasztalják saját szemük láttára, hogyan omlik össze hatalmuk. Ebből következően a Szövetségeseink dolga könnyebb, hogy a rég várt változást felgyorsítsák, és ezért már nem kell sokáig várnotok, hogy azokat megtapasztalhassátok.

Mivel az alacsonyabb energiák befolyása lassan elapad, nagyobb lehetőség nyílik az eddig még fel nem ébredettek számára, hogy reagáljanak a FÉNYRE; és ezen a téren bizonyos [külső] nyomással kell számolniuk, ami tovább hajtja őket a felfelé irányuló fejlődés felé. Különben sürgősen szembesülnek azzal, hogy nem tudnak a magasabb rezgésszinten tartózkodni, mely természetszerűleg folyamatosan tovább növekszik. A kimondatlanul maradt döntéseik miatt továbbra is az alacsonyabb rezgésszinteken maradnak, hogy az eddigi tapasztalataikat folytassák. Minden bizonnyal nem volt tudatában minden lélek minden lehetőségnek, mely a földi életet kísérte ebben a Felemelkedési időszakban; mégis azt tervezték, hogy megtapasztalják ezt az időszakot. És ezért Kedvesek, ezért minden léleknek meg kell adni a szabadságot, hogy saját útját megválaszthassa. Ha ez olyasvalakivel történik, aki közel áll hozzátok, érezzétek magatokat megtisztelve, hogy élettervének részesei lehettetek. Gondoljatok arra is, hogy felemelkedő lényekként képesek lesztek még egyszer az alacsonyabb dimenziókba leereszkedni és fenntarthatjátok a kapcsolatot a hozzátok közel állókkal.

Mint azt valószínűleg tudjátok, egy lélek életterve nem céltalan össze-vissza válogatás és rendezgetés. Az életterv mindig gondosan megtervezett, hogy egy lélek számára precízen biztosítson lehetőségeket a tapasztalatszerzésre, mely evolúciójában tovább viszi. Mégis végül csakis a ti döntéseteken múlik, hogy beteljesítitek-e ezt az élettervet; de biztosíthatunk benneteket, nem fogjátok könnyelműen megváltoztatni azt, ami egyértelműen a ti érdeketeket szolgálja. Azonban ez élettervek változhatnak, ha előre nem láthatóan alakulnak a körülmények, de azok mégis tapasztalatitok részévé válnak. Néha nem „előnyösek” ezek az élmények, de a következő lehetőségnél gyorsabban repíthetnek előre, mint az elvárható lenne. Minden lélek, aki a Felemelkedés ösvényének követése mellett dönt, számtalan segítséget kap, akik szakadatlanul segédkeznek, hogy biztosítsák céljaitok elérését. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy utazásotok során soha nem vagytok egyedül; másrészt a jelenlétünk soha nem tolakodó olyan mértékben, hogy megsértsük privátszférátokat. Ez egyszerűen „tudás” kérdése, mikor van szükség a segítségünkre vagy a tudásunkra. És nem csak a FÉNY Galaktikus Föderációja áll szolgálatotokra, mert minden Felemelkedő lélek szolgál valamilyenfajta képességgel, és végül ti is így fogtok tenni.

December 21-e elágazásai még mindig parázslanak és szellemként kísértenek, de ez számottevően a FÉNY minőségi felbecslésének nehézségéből adódik, így nem beszélhetünk „sikertelenségről” vagy „elhibázásról”. Az egyetlen konstans [állandó] a változás és ez sok ember életét megérinti és ők azok, akik a dolgok kimeneteléről döntenek. Ti már tudjátok, mi lehetséges és tőletek függ, hogy megteremtsétek a saját valóságotokat. Természetesen tudatában vagyunk a folyamatosan növekvő követeléseknek, a jótékonysági alapok szétosztását, a Felfedés elterjesztését, valamint a béke megteremetését illetően. Biztosíthatunk benneteket már nem tart sokáig, míg ezeknek a követeléseknek eleget tudunk tenni és az előzetes intézkedések jól haladnak előre.  Az öröm és a boldogság érzése önt el benneteket, mert mélyen legbelül ti is tudjátok, győzedelmeskedtetek. Számotokra egyrészt felgyorsult az idő, másrészt úgy tűnik, csak vonszolja magát előre, így elkezdtek aggodalmaskodni és türelmetlenné válni. Kérlek benneteket tartások szilárdan a jövőn a tekinteteteket és gondoljatok arra, a legtöbbetek már előnyös helyzetben van, mert nagyobb bizonyossággal rendelkezik a történésekről. Nézünk benneteket Fénymunkások, akik felrázzátok az emberiséget, mert lejárt a tétovázás ideje, hogy látásmódotokat ne juttassátok kifejezésre. Legyetek nyitottak, anélkül, hogy „fontoskodnátok”; és ha az igazságot kimondtátok, akkor hagyjátok annyiban; és ezzel megtettétek a legtöbbet, amit a körülöttetek élő emberekért tehettek.

A Földanya eközben folyamatosan azon volt, hogy a változásokat megvalósítsa és a hatalmas mennyiségű FÉNY jelenléte miatt, ami benne lehorgonyzásra került, nem volt szükséges [természeti] katasztrófához vezető folyamatokat beindítania. A klímaváltozás különböző okokból jön létre – ide értendő az emberek által okozott beavatkozások is; de ha minden lecsillapodik, akkor a legkellemesebb életfeltételeket élvezhetitek, az eddig megszokott szélsőségeket mellőzve. A Földanya nagyon megtisztelve érzi magát az általatok felé küldött sok szeretet és áldás kapcsán, mert az ezt megelőző időkben úgy tűnt, mintha megfeledkeztek volna az „anyaszerepéről”, amit értetek játszik. A női befolyás visszatér és a létezésbe több harmóniát és kiegyensúlyozottságot hoz, a férfias dominancia helyét egy pártatlan jelenlét veszi át, bárhová is tekintsetek. A mi szintünkről tekintve nagyon boldogok vagyunk, hogy olyan sok csoport alakul a változás megvalósításának céljából, mert sok minden az alsó szintekről indul el. Ezzel a hozzáállással, a vonzás törvényszerűsége alapján egyre több támogatást kaptok, míg a dolog általánosan elfogadottá nem válik, és ez garantálja a sikereteket. Mi olyan szinteken működünk, ahol nehéznek találnátok dolgozni és ezért együttesen képviseljük a változás hatalmas erejét. Semminek sem örülnénk jobban, mint hogy beszámoljunk akcióinkról, mert még nem érkezett el a megfelelő időpont, hogy fellebbentsük munkánkról a fátylat. Idővel megtudjátok ezt is, de még sok minden tisztázni való van történelmeteket illetően. Tekintsetek bárhová, rá fogtok jönni, hogy az igazságot a legszörnyűbb módon fordították ki vagy írták át úgy, hogy az illeszkedjen a sötét erők törekvéseihez. Ez minden nagyobb intézményben tapasztalható és nem mindig vannak tudatában, hogy a FÉNY ellen dolgoznak. Meg kell tudnotok az igazságot, mert az megmutatja, hogy valódi lényeteket elnyomták, hogy rabszolgaságba taszítottak benneteket, hogy azt a benyomást keltsék, hogy nem áll hatalmatokban a jövőtökről dönteni.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és szeretném, ha tudnátok, hogy továbbra is intenzíven veletek együtt vagyunk; és továbbra is védjük azokat, akik a FÉNY mellett kötelezték el magukat.
Úgy tűnik nehéz megérteni, de néha egy lélek az élete céljának kihangsúlyozása miatt áldozza fel az életét. Ez mások ultimatív megajándékozása, mely általában hatalmas FÉNYT hoz a Földre. Szeretünk mindannyiotokat, mint mindig!
Köszönet, SaLuSa!

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

INVOC


Könjörgés

14:02:2014 -- 09:00h Brisbane, Australia

13:02:2014 – 24:00H BUDAPEST, HUNGARY

http://24timezones.com/